Friday, January 15, 2016

Méline Portia Lafont ~ Herrineren en reflectie van het moment~ De Tsolianen De Waarheid over Jullie Bestaan Graven in de Kern ervanPicture credit: Dark_matter_stride_by_tchaikovsky
Opmerking van Méline:  Dit is een boodschap die mogelijk een paar keer gelezen moet worden om waarlijk in ons wezen opgenomen te worden. Als je het te moeilijk vindt om in je op te nemen of het te begrijpen, adviseer ik om het gedurende een poosje te laten voor wat het is totdat je gereed bent om dit beter op een ander nu moment te bevatten. Wie de Tsolianen zijn? Zie hun eerste twee boodschappen hier: De Tsolianen
***
Het is tijd dat wij meer, verder en dieper spreken en uitweiden over de waarheid van jullie bestaan. Wij spreken niet over het menselijke bestaan maar van dat van jullie Spirit, hetgeen jullie Essentie, Zelf of het Hogere Zelf noemen. Bestaan is een woord op zichzelf, uniek op diens eigen manier en aldus breed in diens betekenis. Het bestaat uit alles dat IS en tegelijkertijd kan het een uniek en enkelvoudig woord op zichzelf zijn.
Het is vanuit dat bestaan dat alles er in grenzen, in dieptes, in hoogtes en in gewicht doorheen kwam. Het bestaan begon vormen van bewustzijn aan te nemen, vormen van afscheiding, vormen van individuen, alsook van stralen, Licht, Donker, trillingen en frequenties. Het is dat waar wij allemaal uit gevormd werden en door en uit geboren werden. Zelfs Liefde werd geboren vanuit het bestaan aangezien het bestaan de levenskracht is en, net zoals al het andere, werd Liefde vanuit de Levenskracht van het bestaan geboren om die Liefde te ervaren en al het andere te zaaien vanuit de trilling, welke bekend is als de Alles Dat Is.
Donkere materie bevat in waarheid de creatie van alles, of beter gezegd die Bron welke het bestaan toestaat om zelfs maar te ZIJN/te BESTAAN. Het is dat bestaan, waar vanuit wij allemaal gemaakt zijn, dat alles werd vanuit de nietsheid hetgeen onmiddellijk de allesheid is: Omnil (Al - nietsheid)
Dus terwijl jullie voort avonturieren in de verschillende werkelijkheden en gebieden van het bestaan, ontvangen jullie bepaalde graden van individuele vooruitzichten over of de schepping in diens vorm en werkelijkheid onderdeel is van jullie bestaan of dat van een ander die het bestaan samen met jullie vormt. Dubieuze kwestie nietwaar? Het is dat wat wij noemen het mysterie van alles, wat wij in het Zelf handhaven aangezien wij allemaal hiervan gemaakt zijn. Nochtans is het onbegrijpelijk op jullie niveau van bestaan om dit waarlijk op te roepen.

Het is door de versmelting wederom met Spirit dat je bezield wordt met de Heilige blauwdruk waar jouw Zelf vanuit het bestaan geboren werd, en aangezien toestemming in diens volle Genade is aangaande diens nu momentum, krijgen wij stap na stap toegang tot de sleutel van dit bestaan. Roep dit door jouw wezen heen op en je wordt diens bewustzijn terug in/naar diens natuurlijke staat.
Het is terwijl je met je vingertoppen uitreikt dat je nu diens warmte van verlichting van wat het bestaan werkelijk is kunt beginnen te voelen. Jouw eisen worden goedgunstig door je eigen Zelf beantwoord. Als jij je Zelf terug zou vinden in donkere materie, waar zou je zijn en waar zou je naartoe gaan? Alles, overal en nergens. Is het iets dat precies nu op dit moment vertrouwd voor jou zou aanvoelen als je weer Donkere materie zou zijn? Dat is waarom wij zeggen om de tijd en de processen waar je doorheen gaat te waarderen, om het bestaan in al diens ontelbare vormen en smaken, trillingen en frequenties te ervaren, want jij bent het bestaan en de kracht van het leven.
Het bestaan op jullie gebieden en Aardse werkelijkheden zijn nu drastisch aan het verschuiven in/naar andere manieren van ervaring via het bestaan, aangezien de oude energieën die gebruikt werden om dit dualistische bestaan te vormen weer vermengen met de Sol energieën van de Kosmische Bron, hetgeen een andere frequentie en Straal van deeltjes toestaat om via jullie bewustzijn te ontstaan en om dit zelfs te "belichamen".
Het is met de kracht van al het bestaan dat Donkere Materie, de oorsprong en bron van Alles Dat Is, de ervaringen via uiteenlopende levenskrachten uitstraalt, door niveaus van bewustzijn en door trillingen. Daarom is de levenskracht op de eerste plaats feitelijk een reden om te bestaan, wat het bestaan om te ZIJN zaait. De levenskracht is de eerste atomaire energietrilling dat uit de Donkere materie geboren wordt als een ademtocht van de Schepping, want de levenskracht is de basis van het bestaan aangezien niets zonder het kan bestaan.
Donkere materie wordt niet geassocieerd met de donkere aspecten van de Schepping en van het leven; het wordt Donkere materie genoemd omdat het alles samenhoudt en er geen deeltje van licht daar te zien is aangezien licht ook een creatie en bestaan is dat geboren werd vanuit de bron van Donkere materie als een trilling en vorm van dichter licht. Wij noemen dit dichter licht omdat alles dat vanuit de Bron komt en zichzelf afgescheiden heeft van de Bron, om als een afgescheiden bewustzijn van de Bron te ervaren en te bestaan, dichter op zichzelf is dan de oorspronkelijke Bron ervan.
De atomaire structuren van Licht zijn deeltjes die hun snelheid van creatie en levenskracht bespoedigen, wat het zichtbaar maakt als een blauwdruk. Hoewel Licht de hoogste frequentie is waar je in deze tijd in kunt verblijven, zal je zien dat er een veel hogere frequentie is dat geen licht bevat omdat diens structuur en blauwdruk van zuivere levenskracht zijn wat een bewustzijn op zichzelf is en wat alle bewustzijn creëert.
In feite is er geen hogere maatstaf, want het zijn de menselijke brein constructies van het alles in niveaus en maatstaven te zien, aangezien in de bron er geen niveau is en alles één en hetzelfde IS. Het is dat bewustzijn waartoe sommigen van jullie al in staat zijn en beginnen te "bevatten" terwijl jullie dat deeltje van jullie wezen belichamen, want ja, jullie hebben dit allemaal ergens langs de lijn binnenin jullie zitten.
Het is met waarachtig plezier en zegeningen dat wij met deze bijdrage voor jullie allemaal naar voren komen. Tot de volgende keer wanneer wij over de Stralen van het bewustzijn zullen spreken.
De Tsolianen.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2016, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.comand blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment