Thursday, October 20, 2016

Méline Portia Lafont - Bron Codes ~ Antimaterie - Materie~ - 19 Oktober 2016www.melinelafont.com


Het Samenvoegen van Dimensies en Tijdlijnen


Terwijl we beginnen steeds meer facetten te ervaren van ons Multidimensionale Zelf via het Solar Christus Bewustzijn, verblijven wij in een cyclus van openbaringen welke versterkt worden door de genetica van ons onsterfelijke Wezen. Onsterfelijkheid wordt nu een enorm groot onderdeel van ons bewustzijn en besef, omdat het ingeworteld werd binnenin ons DNA. En dit deel van het DNA - wat Junk DNA genoemd werd door onze Wetenschappers - is inderdaad de Multidimensionale ervaringen en besef aan het ontwaken en activeren.

De Tijdlijnen zoals wij hen kennen, zijn samen aan het voegen in/naar dit ene moment van de Nu ervaring waar alles verblijft als één in dezelfde ruimte en hetzelfde momentum. Je kiest slechts waar je focus op te plaatsen, en bewust hiervan te zijn is wat wij voor zolang gedaan hebben. Bewust te zijn van waar wij ons op focussen zorgt ervoor dat nu alles verschuift en ons bevrijdt en verhuist doorheen alle tijdlijnen die we voor onszelf gecreëerd hebben, om te ervaren wat wij zijn en waar wij in verblijven als een bewustzijn.

Hoe meer jij je bewust en alert bent van ALLES van je ZELF, hoe meer je de Multi-Dimensionaliteit ervaart.


Broncode Golf Materie


Het team legde aan mij uit dat er een golf van Broncode energie is die momenteel ons Zonnesysteem, alsook het Aardse Magnetische gebied binnenkomt. Het Aarde raster is opgeladen met super-opgeladen energiecircuits welke bezig zijn zich samen te voegen met de binnenkomende Broncode.


Dit raakt Alle Magnetische Gebieden rondom het Lichaam plus de materie aan, en beïnvloed het. Het komt binnen en reist doorheen de kern van alle dingen en al het leven. Dit is van toepassing op ons eigen DNA alsook binnenin de materie.


Ik ga info meedelen dat aan en door mij heen doorgegeven werd aan het begin van dit jaar en ik zal ook extra intel toevoegen van de Tsolianen en Meester Merlijn hierover, aangezien zij uitleggen wat dit is en jullie aldus de effecten hiervan kunnen bevatten, en het aldus meer kunnen herkennen in jullie eigen stromen van werkelijkheid en dat van onze wereld.


Het voelt als een gigantische Golf van bepaalde energieën die groter zijn dan wij kunnen begrijpen, maar die wij zeer zeker voelen. Het wortelt zich in ons Wezen in en in de kern van alle dingen ~ ja, zelfs in dingen en niet alleen in Wezens. Dus dit brengt ons naar de kwestie van de Materie! Alles dat deel uitmaakt van de structuur van de materie wordt er ook door beïnvloed.


De Tsolianen legden aan mij uit dat wat ons Zonnesysteem nu raakt van zulke vibraties zijn dat die gelijk zijn aan de Broncode, diens weg manifesterend doorheen de voertuigen en vormen van ALLE dingen en Wezens rechtstreeks naar de Kern. Wat er dan gebeurt is, dat deze vibraties van de Broncode de atomaire codes afbreken, welke zoals ons menselijke DNA zijn en een soort van DNA code voor de materie (apparatuur en materiële dingen). Deze atomaire codes bezitten de informatie van hoe iets gevormd en in de vorm gehouden wordt. Dit is zelfs van toepassing op een stoel, een tafel, een auto, een computer, een huis, bakstenen, structuren en ga zo maar verder…


Deze atomaire code zijnde gebroken en uitgewist, geeft de mogelijkheid om zichzelf te hervormen in/naar een geheel andere vorm/verschijningsvorm als er ruimte voor is. Het gebeurt allemaal vanuit het binnenste van de kern, uitstralend naar de buitenzijde van de materie als tot waar het in de verschijningsvorm zal verschuiven/veranderen of eenvoudigweg zal ontbinden als er geen ruimte voor is om te hervormen.1. Gewone materie bestaat uit atomen aan elkaar verbonden door elektromagnetische kracht om moleculen te vormen. Deze moleculen komen samen om vaste stoffen, vloeibare stoffen en gassen te vormen.


Het afbrokkelen van dingen, werelden en structuren moet niet letterlijk genomen worden, leggen de Tsolianen uit. Het afbrokkelen symboliseert het feit van de Atomaire codes die afbreken en welke de informatie bezitten van de vaste conditie en vorm.  


Dus waar wij getuige van zijn en ervaren nu, is de definitieve ondergang van de 3D in de laagste en laatste niveaus van manifestatie. Vandaar dat dit allemaal in niveaus en fasen gaat die geleidelijk stap na stap, maar sterk, gaan ~ wij hebben onze lichamen, zenuwstelsel, gebieden en dergelijke om rekening mee te houden. Ik beweer niet dat wat ik nu met jullie deel DE enige waarheid en het begrip ervan is, er zijn vele en dit is het mijne van wat via mijn hart en voertuig met mij gedeeld werd. Als je er nauwkeuriger naar kijkt, zal je herkennen dat dit de werkingen van een krachtige Bron van Kracht impliceert, wat nu de verheffing aansticht van het bewustzijn op onze Planeet en het ZONNEsysteem. Is er wat voor kans dan ook dat de ontdekking van een negende planeet in ons zonnesysteem, de recente ontdekking van een super Nova of andere openbaringen van bekendmakingen slechts toeval zijn?! Het is allemaal onderling met elkaar verbonden met wat er aan het gebeuren is in de Kosmos, ons Universum, Zonnesysteem en planeet: ASCENTIE.  


Wij worden met waarheden bekendgemaakt, met nieuwe openbaringen die groter en voorbij alles zijn tot dusver. Voor deze nieuwe openbaringen om mogelijk te zijn en binnen te komen moeten wij alle oude veroordelingen, gehechtheden en overtuigingen verwijderen … wat ons terugbrengt naar het afbrokkelen van onze systemen en 3D ervaringen … het maakt allemaal deel uit van wat wij wilden en waar wij voor afstudeerden, nu brengen wij het afstuderen naar onze planetaire collectieve wereld vibratie. IK BEN zo dankbaar om deel hiervan uit te maken en om in staat te zijn getuige te zijn hiervan EN eraan deel te nemen.


Meester Merlijn sprak over iets zoals dit te gebeuren (Golven en uitbarstingen):


Meester Merlijn:


“Er is een super cluster op diens weg naar de Aarde. Deze super cluster is, weefsels van golven van energieën welke niet alleen de Planeet zullen bombarderen maar ook het volledige Zonnesysteem. Een term gekend als “Tsunami” kan dit evenement maar al te goed definiëren. Het is voorbij jullie controle en alles behalve tegen te houden.

Het is het Goddelijke Plan van de natuur en Gaia dat in bloei komt en aldus is het dat van jullie ~ wat jullie kwamen doen en kwamen brengen in deze tijd. Ben de bewuste deelnemer in deze kwestie om je wisselwerking met deze golf mogelijk te maken. Alles is een kwestie van focussen op het innerlijke hart met betrekking tot waar deze golven zullen passeren en jullie wezen binnen zullen komen zoals een samenvoeging.


Dan zullen jullie lichamen om moeten gaan met deze energieën en aldus zullen jullie lichamelijke systemen dat moeten, jullie zenuwstelsel en jullie DNA. Verschuivingen, vervangingen, aanpassingen en transformaties zullen plaatsvinden op een meer tastbaar niveau dat voorheen ongezien was.”


De Tsolianen spreken ook over dezelfde kwesties. Zij noemen het de Frequentie van Gamma Golven en een kracht van meer dan 1,000 steruitbarstingen … Wij spreken niet over de Super Nova die zich recentelijk voordeed, dit is een ander Magnetisch gebied! Stel je het onvoorstelbare voor! Niettemin is het aanwezig en hier. Wij kunnen er alleen in meegaan, zoals Merlijn zegt, en ervaren wat het met ons doet en wat het verwezenlijkt.


Meester Merlijn:


“Dit is een kolossale verschuiving in het bewustzijn dat voorbij de snelheid gaat die jullie in voorbije oeroude tijden tot dusverre gekend hebben. Dit betekent dat de vele oorlogen die jullie gecreëerd en ervaren hebben als een Collectief Menselijk Bewustzijn tot een einde zal komen na een explosie van uitbarstingen. Deze energieën zullen moeten eindigen via de expressie om in vrijheid gesteld te worden. Jullie kunnen het innerlijke kind sussen dat naar buiten wil komen, is het niet?! Het is hetzelfde met deze massale ontwaking en verschuiving in het bewustzijn, het zal zeer beslist enige beroeringen en kolossale uitbarstingen op alle niveaus teweeg brengen.


Het zal allemaal uit moeten komen, hmmm?! Jullie kunnen het niet meer binnenin vasthouden en als iedereen in zijn/haar eigen werkelijkheid is, zullen vele tijdlijnen passeren, verschuiven en elkaar kruisen op de gedeelde horizon die jullie gemeen hebben, en dat is de Aarde mijn vriendin!


Dus, wat dit omvat is dat ~ afhankelijk van de uitbreiding van het bewustzijn van iedere man, vrouw en ieder kind op de Aarde en de keuzes/creaties die gemaakt worden ~ kolossale energetische golven uitbarstingen veroorzaken van de vele fractalen die men binnenin zich heeft om blootgesteld en bekend gemaakt te worden aan niet alleen het Zelf maar ook aan de volledige wereld.   


(Dit betekent op het Universele niveau, alsook dat jullie de Universele reflectie in de belichaming zijn!!)


Wij in de Etherische Rijken hebben een visioen en inzicht over de Aarde gevuld zijnde met kolossale uitbarstingen zoals vulkanen, en hoewel zij verbonden zijn met het Menselijke collectief zal ook de Aarde veel van Haar energieën uit laten barsten. Het zal voorbij jullie controle zijn en jullie zullen moeten leren om met het stromen mee te gaan van deze kolossale golven. Deze zijn golven van een Kosmische vibratie welke de neiging hebben om door alles heen te gaan, zijnde niet tegen te houden.”Ondertussen terwijl ik dit artikel schrijf, werd er een volgende ontdekking aan ons bekend gemaakt over een gigantische “onzichtbare’ energie die ons Zonnesysteem binnenkomt, zijnde 3000 lichtjaren verwijderd van de Aarde. Het zorgt ervoor dat ik me afvraag of dit is wat ik voelde dat zo groot van energie was en wat de Tsolianen en Meester Merlijn bedoelden?! Ongelooflijk! J Dit zou verbonden “kunnen” zijn met de laatste rapporten van deze luide ongedefinieerde geluiden in de lucht ~ Iets slaat serieus in op het Magnetische gebied van de Aarde en dat van ons! Dat kan deze geluiden ook voortbrengen…


http://pleiadedolphininfos.blogspot.be/2016/01/astronomers-detect-enormous-invisible.html

Nu, in dit huidige moment van Oktober 2016, schijnen wij de samenvoeging te ervaren met deze golven en Broncodes, terwijl ons volledige systeem en circuit een enorme verandering aan het ervaren is. Wij kunnen het in ons brein en zenuwstelsel voelen, wij zijn gevoeliger voor dingen, wij verteren steeds minder gemakkelijk, wij ervaren elektrische stromen doorheen ons circuit, hoofdpijnen en intense hartkloppingen (zelfs problemen), een brandend gevoel in de chakra’s (specifiek de Zonnevlecht chakra), misselijkheid en geheugenverlies of het verlies van tijd en gewoontes…


We moeten extra goed voor onze lichamen zorgen, genezen en aarden, rust en overvloedig water drinken vergemakkelijkt dit allemaal. Wij zijn aan het hergroeperen, herprogrammeren en zijn ons opnieuw aan het instellen en dit eist heel, heel veel van ons lichaam en de bekwaamheid om los te laten…


Wij bereiken een GIGANTISCHE climax op 26 December 2016. Het begin van het NIEUWE en de laatste loslating van de oude en materiële manieren. Wij zien dit al en voelen het vanuit het hart.


Ben Gezegend Geliefden en mijn eindeloze Liefde voor jullie harten.

Méline


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Universal created gift  2012-2016.  We co-create together and share with Love. All Rights to share, blog and use excerpts are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Méline Portia Lafont  www.melinelafont.com

No comments:

Post a Comment