Monday, January 16, 2017

Méline Portia Lafont ~ Energie Update en de Tsolianen over een Coronale Massa-Ejectie (CME)


www.melinelafont.comGeliefden, 


De Golf die voorspeld was door Heer Merlijn om ons te treffen tussen 2015 en 2017 heeft ons en onze volledige planeet getroffen (en is nog steeds in het proces van dat aldus te doen.) (Zie de diagrammen van vandaag onderaan!). Wij werden hard geraakt met Zonne energieën, Gamma Golven, Fotonstralen en Kosmische Energieën. WOWZA … deze graven diep en vermengen zich op een cellulair niveau in ons DNA. Als jij je chagrijnig of uitgeput voelt, ontgiftende griepachtige symptomen ervaart, dan ben je er zeker van deel uit te maken van diegenen die deze ervaring DIEP aarden. Sommigen mogen zich de ene dag licht voelen en de volgende chagrijnig.


Ondanks ons zwaar, vermoeid en gereinigd te voelen door alles dat we de laatste tijd losgelaten hebben, zijn er prachtige energieën die er aan het binnenkomen zijn. We zijn nu in een tijdskader waar alle planeten in ons zonnesysteem direct gaan. GEEN retrogades gedurende één maand is mij door mijn vriend verteld die een astroloog is. Dit betekent dat wij veel energie kunnen ontlenen van deze planetaire posities die voorwaarts bewegen, dus ga je gang en onderneem actie.


Dus wat zal je gaan doen gedurende deze tijd? Wat zijn je plannen en wat heb je voorbereid om te creëren en om te verwezenlijken? Dit zal er een uitstekende tijd voor zijn. Oké, laten we nu voorwaarts gaan en alles dat er in 2016 gebeurd is achter ons laten. Niet achterom kijkend zodat we niet veel van hetzelfde creëren. Laten we aan deze nieuwe energie van 2017 een kans geven, zodat het waarlijk tot stand kan komen.


De Tsolianen: 


Jullie zullen door een Coronale Massa-Ejectie van Zonnevlam energieën heengaan. Deze Coronale Massa-Ejectie staat op het punt om spoedig op de Aarde in te slaan en dit zal een instroom brengen van versterkt Licht. Gedurende dit, zullen bepaalde gebieden op jullie Aarde geleverd worden met een kolossale opschudding en verandering als tot waar de energieën de versnelde tijdlijnen zullen opvoeren en versnellen. Dit omvat dat de energieën die naar buiten zullen moeten komen dat aldus ogenblikkelijk en zeer snel zullen doen, zelfs tot aan het punt dat er geen tijd is om dit te begrijpen. Het is zoals een “als in een vloek en een zucht”, de startknop indrukkend en zelfs het einde ervan niet te zien, omdat het met de snelheid van het licht gebeurt.


Ogenblikkelijke erupties, plotselinge uitbarstingen van dingen en onvoorziene veranderingen. Het zet allemaal in de kern van de dingen en in de Wezens tot actie aan zoals het bedoeld is om te doen.


Jullie zijn aan het leren om meer los te laten en meer te ZIJN, aangezien jullie je er niet langer meer aan vast kunnen houden. Dat is de reden dat de energieën op deze manier gaan zijn en dat het zinloos is te proberen om de dingen te begrijpen, noch het te proberen te plaatsen in jullie gemoedsgesteldheid. Het enige ding dat jullie kunnen doen is om te ZIJN en als het in/naar jullie gedachten komt moeten jullie het ogenblikkelijk loslaten zoals een vluchtige gedachte.


Net zoals in het Omniversum zijn er plotselinge licht-explosies die getriggerd worden door een kracht van een onvoorstelbare kracht. Jullie kunnen het niet begrijpen, te proberen om dat te doen zal een einde maken aan je ervaring en je kortstondige bestaan gedurende die tijd. Het te laten ZIJN en te Zijn zonder het verstand te gebruiken of het te begrijpen zal je de ervaring laten doorleven en de kortstondige ervaring behouden.


Jullie gaan nu leren en begrijpen dat jullie allemaal in een mentale werkelijkheid leven en dat gedachten deze kortstondige bestaanswerkelijkheid gecreëerd hebben. Jullie zijn aan het leren om te vliegen en uit deze mentale werkelijkheid vandaan te stappen, en door dat aldus te doen zullen jullie niet langer meer jullie gedachten gebruiken, maar uit de gedachten vandaan stappen en in/naar het Zijn stappen.


Daarom zijn deze erupties uitstekende leraren, gereedschappen en reflecties van de mentale gebieden waar jullie in leven. Ogenblikkelijke manifestatie van jullie gedachten is nu mogelijk. Dit betekent niet alleen het in de gaten houden van en jullie gedachten scannen, maar in plaats daarvan jullie gedachten achter te laten en gedachteloos te worden, verhuizend in/naar Zijnheid. Jullie gedachten zullen in overdrive gaan gedurende deze huidige tijd, omdat deze huidige energieën alles zullen versterken dat gedachten zijn. Dit mag op jullie zenuwsystemen werken, dus leer om de gedachten los te laten en stap in/naar de gebieden van Zijnheid en gedachteloosheid.


Jullie worden geholpen in dit nu met deze Zonnevlammen en het stelt jullie codes in het DNA opnieuw in en herprogrammeren hen om deze overgang, betreffende de mentale gebieden, voor jullie allemaal mogelijk te maken.

Met Licht en zelfvertrouwen.


De Tsolianen


Ik moet zeggen dat ik ervaren heb wat de Tsolianen gezegd hebben, en op een diepgaande manier mag ik daar aan toevoegen. Ik ben voortdurend met mezelf aan het werk om wat voor gedachten dan ook los te laten aangezien zij de laatste tijd inderdaad toegenomen waren. En het komt dus snel binnen en het wordt steeds sterker totdat ik dit stop door naar een nulpuntstaat te gaan. Maar zodra ik mijn ogen open en terugkom in het lichaam, komen zij krachtig terug binnen. Het is alsof overal waar je naar kijkt je gedachten punten vinden om zich mee te verbinden en dan beginnen verhalen te verzinnen.


Het is weer een geweldige tijd voor het Decoderen en Deactiveren van het Menselijke verstand, dus ik ga weer beginnen om gedurende een paar weken dit gereedschap te gebruiken om mij te helpen. Als je in dit gereedschap geïnteresseerd bent kan je het gratis op mijn  you tube kanaal vinden of je kunt de audio en pdf file kopen in mijn web winkel. Het is een geweldig en krachtig gereedschap en heeft heel veel mensen al geholpen zo wordt mij verteld.


En aldus gaan wij steeds dieper Geliefden. Is er wat voor manier dan ook dat wij dit nog steeds kunnen bevechten of weerstaan? NEE! Daar is geen ruimte meer voor, dus het is het beste om je over te geven aan het Zelf en ALLES van jou te vertrouwen, wat verder gaat dan de Menselijke Jij.


Heb een gezegende tijd en wij zullen ons later weer met elkaar verbinden.

Liefde, Méline Portia Lafont


https://www.youtube.com/watch?v=-VaMt00C4NE


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 

Méline Lafont 2012 – 2017, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment