Thursday, May 31, 2012

Saint Germain ~~Disclosure en de landingen~~ 31/05/2012 Channeled through Méline Lafont
Dear Ones,

Wij komen met wereldnieuws!  Mezelf en de Arcturiërs zijn zo vrij om jullie het nieuws te melden dat sommigen onder ons op jullie Planeet zijn geland!  Met een paar schepen hebben we groen licht gekregen om op jullie grond te landen en dit met name in Roswell, USA en Staffordshire in Engeland.  De Arcturiërs en de Pleiadiërs zijn als eerste geland omdat de Pleiadiërs zeer dicht staan bij jullie beschaving en de Arcturiërs een leidend gevende functie hebben om alles in goede banen te laten verlopen.  Zij zijn degenen die alles nauwlettend in de gaten houden wat jullie evolutie en disclosure betreft. Wij hebben contact met President Obama en andere autoriteiten om te bekijken hoe we nu verder ter jullie assistentie kunnen zijn en Disclosure kunnen inleiden op jullie wereld.. Degenen waar wij nu mee in contact zijn, betreffen regeringsindividuën en grondcrew van ons die openstaan voor het kader van Disclosure.  Obama gaat deze in ons bijzijn vermelden via jullie televisienetwerk samen met de boodschap van de arrestaties van de cabal.  Het is erg belangrijk dat deze 2 zaken tesamen worden bekendgemaakt om geen paniek te zaaien.  

Nu moeten de Arcturiërs en mezelf helaas bevestigen wat jullie misschien al vernomen hebben, en dat is dat de Disclosure nog op zich zal laten wachten en dit langer dan oorspronkelijk voorzien.  Eerst gaan wij jullie regeringen zien te helpen hervormen wat zich onder jullie ogen afspeelt op dit moment.  Wat nog niet helemaal geweten is, is dat de grootste en ergste leden van de Cabal al gearresteerd zijn en ondertussen ook hun proces en verdikt achter de rug hebben.  Zij hebben een levenslange verdict ontvangen en zijn voorlopig verplaatst op een andere wereld totdat onze schepper beslist heeft over hun eeuwige lot.  Laat het duidelijk zijn dat zij nooit meer mogen en kunnen terugkomen op aarde!  Degenen die al verwijdert zijn van jullie planeet zijn vervangen door klonen en deze hebben geen ziel, dus kunnen zij onmiddelijk gedeactiveerd worden wanneer deze niet meer nodig zijn.  Hier en daar lopen er nog enkelen kleinere cabalisten rond die niet van zo een erge aard zijn als de voorgangers maar worden nauwlettend in het oog gehouden door onze galactische gebroeders en mezelf en worden binnenkort ook gearresteerd.  Zij trachten de Disclosure nog tegen te houden maar dit zijn tevergeefse pogingen daar Obama nu vrij is om Disclosure in te leiden.  Dit vergt echter nog wat tijd voor de hele procedure volledig rond is, maar ze is gestart door Obama zelf, nu hij vrijheid heeft om te spreken.  Net daarom waren wij ook vrij om te landen!  

Ondertussen zijn we met een paar op jullie Aardse gronden geland en volgen er nog een paar kleine schepen totdat Disclosure eindelijk gebeurt is.  Dan pas zullen we overal ter wereld zichtbaar landen voor iedereen!  Wees er zeker van dat we er zijn, daar er al een paar zijn die hiervan al eerder op de hoogte waren.  Onder andere wist mijn channeler Méline Lafont hier al enkele dagen van maar was zij niet toegelaten om te delen, alsook het nieuws van de processen en verdikten van de cabal wat al veel eerder geweten was door haar.  Ik heb ervoor gekozen om dit via haar te vermelden door onze sterke connectie.  Dit ter zijde gezegd zijnde.  

Waarom nu eerst de hervormingen en dan de bekendmakingen?  Wel wij vinden het opportuun om jullie beschaving eerst een soort van stabiliteit te bieden vooraleer er zo een groot schokkend nieuws wordt gedeeld.  en dit vooral voor de onontwakenden op jullie wereld.  Als zij te horen krijgen dat jullie leiders gearresteerd zijn en verwijderd zijn en wij dan op de proppen komen en bekend wordt gemaakt van ons bestaan..... Dan zal er een paniek reactie kunnen ontstaan daar hun wereld dan zeer abrupt in elkaar duikt.  Jullie zijn al decennia voorgelogen geweest door de Illuminati over ons bestaan en intenties waardoor wij onmiddelijk als invasie zullen worden bestempelt.  En dit willen wij niet!  Wij willen een vredige overgang voor jullie creëeren en jullie helpen om nadien harmonisch met jullie samen te leven in de galaxie voor jullie zijn onze gebroeders.  Daarom dus deze beslissing om het even uit te stellen en samen te verkondigen.  Eerst stabiliteit creëren in jullie regeringen om nog voor die korte tijd te regeren totdat jullie allen gelijk worden gesteld voor altijd!  En eindelijk zal dit zo zijn!   

De weg voor jullie ascentieproces is eindelijk vrijgemaakt en meer vrijheid is onder jullie, waaronder het contact met ons.  Voor de onontwakenden zullen wij nog niet zichtbaar zijn maar voor sommigen onder jullie zal dit anders zijn, daar we erg close gaan samenwerken naar Disclosure toe.  Ik voel de grote ontgoochelingen onder jullie, waaronder mijn eigen contact Méline waardoor ik channel en zij is niet erg opgewonden om dit te delen maar ik vind het van grootst belang dat jullie weten dat jullie vrijheid ondertussen al onder jullie is in zekere zin en dat wij echt bij jullie zijn!
Dus ja jullie zijn niet alleen, in de letterlijke context bedoeld deze keer.
Ik ben Saint Germain.

Copyright © 2012 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment