Wednesday, June 27, 2012

Magatha van Agartha ~~ De Intensiteit neemt toe ~~ 27/06/2012 Gechanneld door Méline LafontGegroet, ik ben Magatha van de Agartha civilizatie en ik heet u welkom op deze dag.  Voor vele zaken staan op het punt om te barsten ten gevolge van enorme inwendige explosies van energieën die zich niet meer laten bestoppen en hunkeren voor uit te komen!  Wanneer deze magnifieke zaken hun uitweg hebben gevonden, zal de ganse wereld verstelt staan, voor ze hebben een desillusionele werking op jullie allen.  Plots zal de tijd stil staan en zal alles op zijn kop staan.  Maar de wegen blijven standvastig en zichtbaar voor jullie zodat deze kunnen blijven gevolgd worden om de puinhoop heen.

Waar deze omstandigheden van chaos het grootst zullen aanwezig zijn, is waar Moeder Aarde het meest geleden heeft.  Zie dit niet als een straf, voor dit is het zeker niet!  Maar het is als een zuivering bedoelt om haar pad naar Ascentie te kunnen voltrekken en om jullie hetzelfde doel te garanderen.  Ascentie is wat jullie te wachten staat maar eerst moet alle rompslomp de vuilnis op en verwijderd worden bij wijze van spreken. 
Uiteraard verwijs ik grotendeels naar de Duisternis en zijn pionnen.  Al dit komt tot zijn eind wat deze spelletjes betreft en alles zal in waarheid gerecycleerd worden. Zo wordt het onnuttige in het nuttige Licht getransmutteerd.

Dit zal een vertrekpunt zijn om alles wat aan het licht komt te kunnen bevatten.  Nog veel meer is onderweg en nu zijn jullie aan de mijlpaal gekomen waar dit alles nu begint.  Het is zover!  De eerste tekenen zouden nu in jullie tijd, moeten zichtbaar worden stilletjes aan.  Ze zijn nog subtiel die tekens maar toch niet onopmerkbaar voor wie goed kijkt en zich opent hiervoor.  Wij, de Agarthanen, staan paraat om jullie te vervoegen vanuit de Inner Aarde, want deze fysieke en zichtbare veranderingen, wat veel nieuws aan de oppervlakte zal brengen, kunnen wel eens de bom doen inslaan voor velen.  Jullie, Lichtwerkers, zijn al geruime lange tijd hiervan op de hoogte en voorbereid, maar wat jullie nu allemaal gaan zien en weten is echt moeilijk te bevatten!  Ook voor jullie, ondanks voorbereid te zijn.  Daarom dat er zo dikwijls op gehamerd geweest is, dat jullie jezelf moesten voorbereiden en vooral gecenterd moeten blijven.  Wat al moeilijk zal zijn voor jullie, wie ontwaakt is, zal nog moeilijker zijn voor degenen die on-ontwaakt zijn  Daarom komen ook onze civilizaties te pas om jullie hierin te komen ondersteunen en bijstaan.
Wij hebben dit gehele proces van Ascentie en veranderingen al doorstaan en hebben ervoor gekozen deze nog eens te beleven maar nu samen met jullie, de mensheid van de 3de Dimensie, om jullie zo goed mogelijk te begeleiden in JULLIE Ascentieproces.

De Agarthanen groeten jullie, voor wij zeker zijn  van een gelsaagd Ascentieproces voor jullie en Moeder Aarde.  Zoals jullie al weten zijn wij erg verbonden met haar en voelen wij waar zij doorgaat.Jullie  mogen weten dat zij zeer intens bezig is met haar te verheffen naar haar gewettigde pad en dat is Ascentie en het eeuwige verlaten van deze Dualiteit.  Ik ben Magatha van Agartha en ik dank jullie voor het vertrouwen in onze Civilizatie.  u zal zeker nog van ons horen in de toekomst.  Wij zijn met jullie en zeer dichtbij.

Copyright © 2012 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://pleiadedolphininfos.blogspot.com  

No comments:

Post a Comment