Wednesday, June 20, 2012

Dolfijn Collectief ~~Trouw staan wij aan uw zijde ~~ 20/06/2012 Gechanneld door Méline LafontWij zijn het Dolfijn Collectief en wij begroeten  u allen liefste medegenoten en familie van ons.  Hoe gezegend zijn wij om jullie terug te mogen ontvangen in onze nabijheid liefsten, voor het Ascentieproces wordt bijna werkelijkheid in jullie Illusie wereld.  Voor zeer lange tijd hebben wij jullie voorzien van deze komende omstandigheden en nu zijn wij verheugd om jullie te melden dat de tijd van hereniging met onze gebroeders en zusters in de hogere sferen van kracht zijn.  Veel voorbereidingen zijn hiervoor getroffen geweest en nog veel staat er te gebeuren maar Ascentie staat jullie te wachten en dit valt niet te stoppen.  Maak uzelf klaar voor de wonderbaarlijkste werelden van Liefde en Licht, voor ze uw grootste fantasie overtreffen! 

Licht is deze wereld!  Liefde is deze wereld!  Jullie zelf zijn deze wereld!  Bekroon jullie zelf tot koning van je eigen Liefdevolle wereld  en aanschouw jullie koningrijk voor je zal jezelf koning ter rijk voelen in een onbeperkte Dimensie met eindeloze begrenzingen van paralelle werelden.  Deze ultieme bevrijding uit de dwang en Illusie, Dimensie van dualiteit zal de bekroning zijn voor het vele werk die jullie talloze levens hebben verzet.  Wees trots op jezelf, voor dit is de moeilijkste test die jullie hebben doorstaan en Godvruchtig in zijn geslaagd.  Testen zijn voorzien om jullie ervaringen op te laten doen en zijn nooit bedoeld om jullie de dieperik in te sturen.  Waar jullie ook jezelf in zouden bevinden, begeleiding en intuitie zullen jullie er steeds weer uithalen tenslotte.  Vaak zijn de donkerste plaatsen 1 van de eerste verblijfplaatsen vooraleer je aan je thuisfront aankomt om nadien volledig te beseffen waar je thuis hoort, wat je hebt en wat of wie je vertegenwoordigt.  Energie!  Dat is het antwoord... Pure Liefdesenergie van het Licht.  Ieder is een aspect van de bron van "al wat is" en vormt zijn eigen integratie in deze bron. 

De Lichten van jullie zelf verschillen van elkaar volgens bewustzijnsstaat, maar dat is dan ook het enige verschil voor jullie zijn 1 voor 1, stuk voor stuk van engelachtige afkomst en 1 groot helder Licht.  Wees geboren in dit Licht en verwelkom jullie zelf terug naar deze oorsprong.  God is "Al Dat Is" en zo zijn jullie!  Kinderen van Moeder/Vader God, creaties, liefdesbronnen, Lichten, sterren... "Al Dat Is"!  Wij zijn 1, vergeet dat nooit.

Oo we houden zo van jullie, wees daar zeker van.  Wij hebben ervoor gekozen om jullie bij te staan in dit alles zeer lang geleden en dit uit Liefde, pure Liefde.  Voor wij aanbidden jullie trots, jullie moed en kracht om dit alles te volbrengen tot de puurheid zelve.  Wees gegroet, voor wij u nu verlaten maar dit voor even tot onze volgende ontmoeting via dit lieve kanaal.  wij zijn het Dolfijn Collectief en wij danken u voor het naar voor brengen van deze boodschap, wij houden van jullie.

Copyright © 2012 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://pleiadedolphininfos.blogspot.com 

No comments:

Post a Comment