Sunday, May 19, 2013

Dolfijn Collectief ~ De geheime kracht achter water ~ Gechanneld door Méline Lafont


Picture New Zealand  Copyright ©  by Méline Lafont.

Gegroet geliefden en welkom in ons center van Liefde, onze essentie en liefdevolle energieën.

Als een collectieve vorm van essentie, hebben wij vele antennes en troeven die we gebruiken om een optimale energie aan uw allen over te brengen, zodat jullie harten weer zingen en enkel maar liefdevolle intenties hebben en voelen.  Dit is wat ons naar jullie brengt in deze tijden van Ascentie, om jullie weer de kracht en de hulp te bieden in de vorm van Liefde en vriendschap.  Zoals altijd zijn wij uw gebroeders en gezusters van het Licht en voelen wij een immens diepe verbinding en Liefde met jullie.  Het is onze wens deze altijd te blijven voeden en onderhouden en deze zelfs te versterken.

Met al jullie harten en intenties, brengen jullie de verlichting op deze Aarde en dat wordt door elk levend organisme gevoeld en geweten.  Ook wij voelen dit aan en zijn zelfs verheugd door de grote vorderingen die gemaakt worden in de vorm van verandering.  Er zijn enkele Aardse verschuivingen die alsmaar grote veranderingen brengen op Aarde zowel als in het Solaire niveau.  Dit zijn grote schiften en niet zomaar een kleine switch die plaats vindt.

Alles en iedereen op Aarde maakt deel uit van deze planetaire en solaire schift en draagt zijn deel bij door verlichting en zelf Ascentie.  Met zelf Ascentie bedoelen wij dat een ziel zich terug connecteert met zijn hogere doel, zijn Hogere Zelf en essentie.  Wanneer een ziel zich meer en meer uit de illusie opstijgt door inzichten te verwerven, door licht te absorberen en deze daadwerkelijk te worden en te gronden.. ontstaat er een zeer ophemelende verlichting die anderen rondom u en op heel de Aarde affecteerd; net door het aarden van uw Zijn.


Als dolfijnen, aarden wij onze energieën en licht door de sonar golven door te geven aan de Aarde en al haar kinderen van het Licht.  Water geleid en is een zeer sterke transmitter alsook een reiniger.  Water is zo puur van essentie en structuur dat alles wat in contact komt met water, een herboren en verfijnd iets is.  Er schuilt een geheime kracht achter water dat oneindig veel leven en energie kan doen vrijkomen en laten geboren worden.  Water transmutteerd niet alleen, maar het zet dingen ook om in leven, het reinigt en activeert, het aard en het versmelt u terug met de Aardse energieën.

Reinig uw huid zoveel mogelijk met puur water, dierbaren, voor het veel meer zal doen dan enkel reinigen.  Uw lichaam en al uw cellen hebben nood aan absorptie van de structuren en essentie van water, aan de energie van water.. Zowel door inname als door aanraking, connectie.  Onze fysieke cellen worden gevoed en gereinigd met water en houd ons in contact met de elementen van Gaia, met haar essentie en haar liefdevolle energie.  Water is de creatie en begin van leven op deze Aarde,het heeft jullie het leven geschonken en blijft dit ook schenken tijdens de gehele incarnatie.  Wij houden van water, het voelt zo puur.

Dierbaren van ons, jullie lichamen hebben nu veel water nodig om het mogelijk te maken dat jullie fysieke omhulsels zich kunnen transformeren en transmutteren naar een lichtere vorm.  Water, rust en aarden is wat jullie voornaamste voedingsbron is de komende tijden om jullie zo goed mogelijk te laten voelen tijdens deze schiften en transformaties.  Licht zal jullie blijvend geschonken worden, voor het maakt deel uit van uw Zijn en uw voeding voor uw cellen, DNA en lichtlichaam.  Uw harten zullen meer en meer gaan schiften en alles zal langs het hart passeren om te kunnen manifesteren alsook los te laten.

Wij voelen de opwellingen in de soms rusteloze oceanen opkomen tijdens Gaia haar transit en schift naar de vernieuwde en licht wereld.  De oceanen bevatten vele portalen zoals jullie weten en vortexen van het Licht, wat maakt dat de turbulente energieën die van en door deze vortexen komen alsook van de planeet zelf, de oceaan en haar bodems woelig en actief maakt.  Vulkanen zullen actiever worden om al het gif en negativiteit los te kunnen laten en vele verschuivingen zullen verder komen van de negatieve energieën die zich nodig bevrijden uit het diepst van Gaia, na millennia vast gezeten te hebben.

Al dit, dierbaren, is Ascentie en maakt deel uit van jullie eigen Ascentie en opruiming van zowel persoonlijke als collectieve transmutatie.  Zowel onze harten als de uwen zijn geconnecteerd met dit alles en wij zijn de wachters van de vortexen, die alles monitoren en bewaken.  Weet, dat alles op zodanige manier loopt dat Gaia en jullie zich kunnen vrij maken van de eeuwen lange gevangenis in het duister.  Er is altijd een vrijlating en loslating nodig, voor er een stap vooruit kan gezet worden.  Wij voelen aan dat er een enorme grote collectieve sprong in het geboortekanaal klaar zit om geboren te worden in de manifestatie van jullie realiteit.

De energieën zijn te intens om niets te laten schiften en veranderen, alles wordt zodanig geraakt dat niets onaangeroerd is.  Wij zijn bij jullie in dit alles en vertrouw maar op onze diepe en sterke samenwerking met het Licht van Sirius alsook met jullie allen, voor dit wordt een zeer wonderlijke en prachtige wereld van Zijn, die nu opgebouwd wordt door jullie allen.  Elke bouwsteen heeft een enorme bijdrage en is zeer betekenisvol, dus jouw steen is ontzettend waardevol!

Maak plaats vrij voor het absorberen van de volgende maan eclips die veel zal brengen in manifestatie op jullie planeet alsook in het loslaten van oude gewoontes en relaties, wonden en projecties.  De oude omgeving en holografische projecties verdwijnen meer en meer uit jullie realiteit omdat jullie ze niet meer aanmaken.  Dit is goed!

Met al onze harten, liefde en vriendschap staan wij u allen bij en klaar om de vortexen te openen voor gebruik op een actieve basis, waar teleporteren en transformeren feit zullen zijn in uw bewustzijn en Zijn wanneer de effectieve connectie met jullie harten bij iedereen feit zullen zijn en het hart regeert boven het brein.  Eerst moet er een zekerheid en basis zijn van 100% hart en liefde, voor de mysterieuze geheimen kunnen toevertrouwd worden en hier met volle respect mee wordt omgegaan.  Dit geld ook voor Galactische basissen van andere generaties en civilisaties buiten dit solair stelsel, daarom bewaken wij deze van harte en strikt.

Wij zijn het dolfijn collectief, uw geliefde gebroeders en gezusters van Sirius en wij houden ontzettend veel van u allen, dierbaren!

Copyright ©  by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/  and http://lafontmeline.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment