Sunday, February 9, 2014

Aartsengel Michael over de Ascentie en de “splitsing” in Dimensionale frequenties ~ Gechanneld door Méline Lafont
Méline:

Lieve Michael, kan u mij iets meer zeggen over de manier waarop deze lopende Ascentie nu zal geactualiseerd worden in onze realiteit, in het Nu op deze huidige frequentie ?


(Nota: alles verschilt van ziel tot ziel volgens zielscontract )


Aartsengel Michael:


Gaia is op dit moment onderverdeeld in verschillende frequenties die bestaan uit verschillende vibraties die de Dimensies voorstellen. Je hebt de oude Matrix die de 3de Dimensie voorstelt en je hebt nog een aantal hogere frequenties die vibreren met de 4de Dimensie, de 5de en zelfs de 6de. Dit bestaat in het NU allemaal op Gaia. Daarom dat velen zich nu op verschillende Dimensies voelen en dit meer en meer op een bewuste manier. Jullie zijn allen Multi-dimensioneel en dat wordt nu meer dan ooit ervaren en beleeft.


De Aarde heeft een Tweeling kopie in een Holografisch aspect. Het is geen andere planeet hier ver weg vandaan, het is eigenlijk een reflectie van deze Gaia, die wel de frequentie van een 3D matrix kan vasthouden. Aangezien deze Gaia nu meer en meer in haar hogere frequentie vertoeft en al degenen die deze lichtfrequentie kunnen handhaven en belichamen zullen meer en meer losgerukt geraken uit deze oude 3D matrix en zo mee vloeienmet Gaia in Haar Asentieproces, zijnde 1, zal de oude 3D matrix niet meer gevoed worden en dus niet meer in deze realiteit kunnen bestaan.Jullie zijn nu bezig met dit proces. We kunnen de 3d realiteit niet zomaar plots in elkaar laten stuiken van de ene dag op de andere. Hoe dient dit de gehele mensheid als het de wens is om bij voorkeur zoniet IEDEREEN dan toch zo veel mogelijk zielen mee te krijgen in Ascentie?! Daarom stap voor stap en geloof me vrij, als ik Michael u zeg dat we zeer dicht staan tegen een volledige ontbinding van deze oude 3D dualiteitservaring. Geef het de tijd dat het nodig heeft voor het hoogste welzijn van het Collectief.De oude 3D matrix zal verder bestaan en evolueren op de holografische Aarde die een exacte kopie en tweeling is van deze Gaia. Daar zullen degenen die nog te vast zitten in deze dualiteit hun kansen hebben om verder te evolueren op hun tempo zonder de vibraties en het Ascentie proces in de weg te staan of te vertragen op deze Gaia realiteit waar de hogere frequenties al bestaande zijn en hebben overgenomen op een etherisch vlak.
Het verschil is dat degenen die al een Ascentie proces achter de rug hebben, of deze nog aan het beleven zijn, hier minder en minder zullen geconfronteerd worden met de oude dualistische frequenties en Dimensie omdat deze in de hogere vibraties geen stand meer kunnen houden en dit dus verdwijnt uit hun eigen realiteit. Deze Gaia gaat mee door het Ascentieproces in zijn geheel en zal dus een solaire Ascentie actualiseren.


De exacte kopie van Gaia die ik Aarde zal noemen, is een holografische reflectie en kopie van Gaia waar de dualiteit wel nog kan blijven bestaan. Het verschil daar is dat hier het leven verder kan gezet worden in alle gemixte energieën van zowel 4de Dimensie als hogere en lagere frequenties. Al degenen die in een hogere frequentie zitten op Gaia en meer het Licht belichamen zullen op deze holografische kopie, de Aarde, ook nog bestaan in deze zielen hun realiteit omdat dit nog aangemaakt wordt door henzelf. Zo hebben zij het altijd gekend en zij blijven dit creëren tot ze zelf ook zijn waar degenen zijn die op een hogere frequentie vibreren.


Er gaan dus 2 exact dezelfde kopieën van de zielen zijn die zowel op Gaia haar frequentie bevinden als op de 3de dimensionale Aarde bevinden. Het verschil is dat het bewustzijn van degenen die op hun stroom van Ascentie zitten zich enkel zal bevinden in de belichaming van de 5de, 6de of zelfs hogere frequenties, afhankelijk van hun huidige bewustzijnsgraad, maar dat hun exacte holografische kopie op de Aarde zich daar ook nog zal bevinden om een rol te spelen. Alleen zal het bewustzijn en de Spirit zich niet meer bevinden in die holografische belichaming aspect en zal het bewustzijn en de Spirit zichzelf meer belichamen in een hoger aspect en lichtlichaam waar de 5de dimensie en hogere frequenties zullen ervaren worden.


Dus kan je jezelf zien bestaan in de lagere holografische aarde terwijl je jezelf hier niet rechtstreeks van bewust bent. Het is net hetzelfde als deze Aardse incarnatie waar je jezelf nu in bevindt. Je hebt multidimensionele en galactische aspecten die tegelijkertijd bestaan maar waar je niet bewust van bent of misschien wel bewust van bent maar deze nog niet kunt ervaren op een bewuste manier. Waarom niet? Omdat je deze nog niet volledig belichaamt en dus je volledige bewustzijn zich daar nog niet in bevindt. Eens je de volledige belichaming van je hogere bewustzijn vormt, word je deze ook en zullen al je lagere aspecten hun belichaming in bewustzijn verliezen. Dan ga je deze ook niet meer bewust ervaren.


Dus eigenlijk gaat er geen splitsing zijn, maar weliswaar een wissel in bewustzijn, zowel voor Gaia als voor iedere ziel. Je kan het zien als het volledige bewustzijn dat een andere vorm gaat aannemen die een hogere frequentie van licht kan belichamen waaruit het oude omhulsel wordt afgesplitst in holografische aspecten maar waar alles tegelijkertijd zich transformeert naar een lichtere vorm (ook de menselijke lichamen). Gaia ontstijgt de oude belichaming en laat de holografische exacte kopie, wat eigenlijk de pure oude 3D vibratie is, achter in zijn geheel van bestaan.


Er kan altijd gekozen worden om terug zijn bewustzijn in deze lagere kopie en frequentie van uzelf te manifesteren en zo heen en weer te reizen in tijd en dimensie. Die keuze laat ik open en over aan u allen.


Van ganser harte,
Aartsengel MichaelMéline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered  http://lafontmeline.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment