Wednesday, May 9, 2018

Channeled readings by Méline Lafont

Beloveds, Geliefden 

The Channeled readings are back available and possible to be booked! Gechannelde doorgaven zijn weer mogelijk om in te boeken!

2 Formats are online: the typed readings and the Merlin readings. Scroll down to discover.
Er zijn 2 types onine: de getijpte doorgave en de doorgaves van Meester Merlijn.  Scrol naar beneden en ontdek.

Typed Reading
Typed Channeled Reading
This type of reading we will focus on your 3 questions and whatever serves your highest best in this Now. I will perform the reading through Spirit/Self or your guides and send you a typed Reading through E-mail - doc format - (approx. 6 channeled pages). These readings consist of guidance that assists you in the now, along with extra general information about the soul lineage, the Higher Selves, the Galactic lineage, the Ray of Light and your guides + extra Oracle Card messages after the reading. 1 to 3 questions are allowed to be asked, where those will be addressed on a deeper level.  

This Reading is typed and send to you by email.
Order HERE
Gechannelde Doorgave
Typed Channeled Reading
Tijdens dit type van doorgave  zullen we focussen op jouw 3 vragen en datgeen wat jouw Hoogste goed dient.  Ik channel de boodschappen via de Meesters, Engelen en/of jouw gidsen, hetgeen u ontvangt in een - doc-formaat - (ongeveer 6 gekanaliseerde pagina's). Deze doorgave bestaat uit begeleiding en informatie die je helpt in het nu, samen met extra algemene informatie over de afstammingslijn van de ziel, het hogere zelf, de Galactische afstamming, de lichtstraal en je gidsen + extra Orakel-kaartboodschappen. Er kunnen 1 tot 3 vragen worden gesteld, waar deze op een dieper niveau worden behandeld.

Deze doorgave wordt getypt en per e-mail naar u verzonden.
Bestel deze HIER
Merlin Reading Expanded Version
Merlin Reading Expanded
Here Master Merlin comes in to speak with you.  He will address 4 questions or 4 subjects of your choice and elaborate on this in his VERY unique, direct and humorous way.  Experience this Magic reading through Magic Merlin.  Additional there is one Fire Code AND 1 Key Code channeled (Symbols) from Merlin for you that will be given as a tool to use on your further path.  This is a lengthy reading!
This Reading is typed and send to you by email.
Order HERE
Merlijn Doorgave Uitgebreide versie
Merlin Reading Expanded
Hier komt meester Merlijn door om met jou te praten. Hij zal 4 vragen of 4 onderwerpen van uw keuze behandelen en dit op zijn ZEER unieke, directe en humoristische manier uitwerken. Ervaar deze Magische lezing door de Magiër Merlijn. Bijkomend is er één Vuurcode EN één Sleutelcode (symbool) gekanaliseerd vanuit Merlijn voor jou, hetgeen als een hulpmiddel zal worden gegeven om te gebruiken op je verdere pad. Dit is een lange doorgave!!

Deze doorgave wordt getypt en per e-mail naar u verzonden.
Bestel HIER
Merlin Reading Basic 
Merlin Reading Basic
Here Master Merlin comes in to speak with you.  He will address 1 question or 1 subject of your choice and elaborate on this in his VERY unique, direct and humorous way.  Experience this Magic reading through Magic Merlin.  Additional there is one Fire Code or Key Code channeled from Merlin for you that will be given as a tool to use in your further path.
This Reading is typed and send to you by email.
Order HERE
Merlijn doorgave Basis versie
Merlin Reading Basic
Hier komt meester Merlijn door om met jou te praten. Hij zal 1 vraag of 1 onderwerp van uw keuze behandelen en dit op zijn ZEER unieke, directe en humoristische manier uitwerken. Ervaar deze Magische lezing door de Magiër Merlijn. Bijkomend is er één Vuurcode of Sleutelcode gekanaliseerd vanuit Merlijn voor jou, hetgeen als een hulpmiddel zal worden gegeven om te gebruiken op je verdere pad.

Deze doorgave wordt getypt en per e-mail naar u verzonden.
Bestel HIER

No comments:

Post a Comment