Wednesday, November 20, 2013

MahaChohan Ragoczy ~ Zielsverwanten, Alchemie en duistere aspecten. De bevalling van nieuwe Aarde en bewustzijn ~ nieuwe Gechanneld door Méline LafontMahaChohan Ragoczy door Méline Lafont


Gegroet, ik ben degene die gaat onder de naam van de MahaChohan Ragoczy en ik ben hier in naam van de wil en de wet der onvoorwaardelijke Liefde voor jullie allen. Laten we al onze harten samensmelten in de functie van het onvoorwaardelijke en het eeuwige. God zijt met u in het hart, voor God bent u van hart.

Ik ben hier om een boodschap te brengen, een inzicht te brengen, over al deze tumultueuze zaken die plaats hebben op deze wereld dezer dagen. Het zijn opvallende en onmiskenbare evoluties die plaats vinden in jullie realiteit en een plaats zoeken in jullie geesten en leefwereld om begrepen te worden, aanvaard te worden als een onderdeel van het Ascentie proces.

De duistere kanten van u zelf, is een onmiskenbaar ondergedeelte van uw eigen Zijn dat vraagt om gehoord te worden en zich aanklampt voor aandacht. Het wil gezien worden, aanvaard en erkent worden als dat onderdeel van uw Zijn voor het altijd wordt verdrongen en ontkent, zelfs afgestoten als iets dat niet U is. Deze onmiskenbare ondergedeelten van U zijn daarom ook niet afstootbaar maar hoeven enkel maar aanvaard te worden als U, als een functionele kant van uw Zijn dat functioneert en uw assisteert door deze polariteit wat een expressie is van de dualiteit.


Daarom is het belangrijk al uw duistere kanten van uzelf te herkennen en te aanvaarden als uzelf, voor dit is de enige manier om alles weder tot een staat van balans te brengen en uzelf onvoorwaardelijk graag te zien. Al uw duistere aspecten in incarnatie alsook in de etherische realiteiten, dragen bij tot uw spirituele groei en evolutie door u de kanten te laten zien van uw veelzijdige zelf, uw multidimensionale zelf. Dit is belangrijk om u het spel te laten spelen en te laten ervaren in de dualiteit, dus is het beter deze te gebruiken en mee samen te werken dan deze af te stoten en te zien als iets buiten u.

Het enige verschil zal nu zijn dat uw duistere aspecten niet meer de controle zullen leiden zoals het levens voordien heeft gedaan, deze duistere aspecten zijn nu hun rol aan het veranderen naar een bijdrage op achtergrond en niet meer de voorgrond. Wat nu naar de voorgrond zal treden is uw licht aspecten en hogere Zelf waar u nu een eenheid mee aan het vormen bent en daardoor zal dit gedeelte van uw Zijn nu de volledige taak op zich nemen om de andere zijde van uw Zelf te ervaren en te uiten.

U bevind zich nu in fase van de balans van polarisatie waar er wordt gestreefd naar die balans, dat punt van neutraliteit waar er nadien terug kan geëxpandeerd worden naar elke vorm van Licht. Dit gebeurd niet enkel etherisch maar ook in een fysieke belichaming, daarom ook dat er wordt gesproken van een waarneembare verandering van het fysieke omhulsel in een meer lichtlichaam dat waarneembaar zal zijn met het blote oog.

Dit is de transformatie, het Alchemistische proces van de polarisatie naar eenheid en in eenheid. De expansie van het Lichtlichaam vanuit uw innerlijk hart, door en door het dense fysieke omhulsel is een Alchemistisch proces waar het fysieke lichaam, een materie van dense energieën, zichzelf weder opneemt in het fysieke aspect dat het draagt en uitvoert, zichzelf vermenigvuldigt met de energetische waarden van de voltooiing en zich nadien onmiddellijk terug afgeeft en afscheid tot een vorm van licht, wat de waarden en ladingen draagt van uw energetische expressie, uw blauwdruk of beter gezegd uw essentiële zelf in de expressie van Licht. (lichtlichaam)

Het Alchemistische proces is te gek voor woorden om het nog maar kunnen te plaatsen in enkele bestaande woorden die door de volksmond gebruikt worden, voor het is eerder een proces van Zijn en van het doen door te Zijn. Het is niet meer nog minder dan dat. U hoeft dus niet meer te doen dan uzelf te Zijn, wie u werkelijk bent vanuit het hart en niet vanuit de gedachten wie u denkt te zijn.

Daarom dat Meesters de nadruk zoveel leggen op de waarde van Zelf Liefde, zelf acceptatie en Zelf waarde. Het is een zeer belangrijk concept in dit Ascentie proces om uw fysieke aspect naar waarde te kunnen schatten in dit alles. Het is geen sinecure of een kinderspel om dit Alchemistische proces te kunnen doen onder de constante druk van de influx aan energieën met een fysieke, dense omhulsel die niet veel druk kan weerstaan.

Meester Saint Germain is 1 van de weinigen en meest gekende Opgestegen Meesters die dit proces wel al heeft kunnen voltooien met zijn fysieke omhulsel. Hij draagt daarom bij in dit Ascentie proces en is zeer belangrijk in deze Gouden Waterman tijdperk. Er is hier helemaal geen sprake van toeval dat hij hier nu voor staat en voor jullie klaar ten dienste staat voor hij als geen ander, onder enkelen, weet hoe een fysieke lichaam te veranderen naar een lichtlichaam en terug op een regelmatige basis met en door het fysieke aspect.

Jaren heeft Meester Saint Germain ten lering geweest bij mij in mijn Heilige retraite, net voor dit alles in voorbereiding op het NU. En samen doen wij dit weder voor uw allen, al zijnde een samensmelting van onze beide energieën in 1. Incarnaties hebben wij samen gedeeld al zijnde 1 en dezelfde en dat is een feit dat nog niet zo erg gekend is op jullie wereld, voor het is nu.

Het Alchemistische proces zal voor samensmeltingen zorgen op diepe en nog ongekende niveaus met andere aspecten van uw Zijn die u terug kan vinden in anderen. Daarom dat er plots zovele zielsverwanten zijn die elkaar terug vinden in dit leven, en dit zelfs meer dan 1 zielsverwant voor ieder heeft er meerdere. De enige tweelingvlam in ieders leven maakt hier onderdeel van uit voor er eerst connectie wordt gemaakt met de onderdelen van de gezamenlijke aspecten die iemand deelt met een zielsverwant, daar het als een soort van samensmelting functioneert in bewustzijn door samen te komen op welke manier dan ook in uw huidige leven.

Wees niet beangstigend als meerdere zielsverwanten in uw leven komen dan 1 enkele, voor u heeft meerdere zielaspecten van uzelf en uw tweelingvlam die in deze zielsverwanten verborgen zijn. De connectie met deze zielsverwanten zorgt voor een herkenning van uzelf in die ander en brengt een acceptatie en zelf liefde met zich mee wat bij draagt tot de vervollediging van de samensmelting en reünie met uw tweelingvlam. Ook dit is weder een onderdeel van de Alchemie voor alles is een reflectie van energie en ladingen, ontladingen en creaties.

Uw mannelijkheid zal nu meer plaats maken voor het vrouwelijke en dat brengt weeën met zich mee als een echte geboorte hoort te zijn. Jullie zitten in de tijdspanne van de weeën en deze worden krachtiger en krachtiger, en komen korter en korter op elkaar. Dit is het signaal van hoe dicht de wedergeboorte van de nieuwe wereld met Gaia en de mensheid werkelijkheid wordt. Neem adem tussen elke shift door, ze volgen nu snel op elkaar dus hou u focus en krachten op peil door meditatie en een gezonde levensstijl zodat ook uw fysieke aspect hier mee van kan genieten en zich kan omschakelen zonder enige complicaties.

Elk proces dat zich nu voltooid zijn gevolgen van oude energieën die eruit moeten en niet kunnen gebruikt worden, tijdens deze periode. Het betreft karmische of zieke energieën die zodanig op gebruikt zijn en misbruikt zijn dat ze geen functie meer kunnen uitoefenen in deze realiteit nog in uzelf. Laat het gebeuren, laat het zich een uitweg banen en zich realiseren tot een disfunctie waar het terug kan opgenomen worden in de bron en zich kan terug manifesteren in de nodige energie op Aarde.


Ik ben MahaChohan Ragozcy en mijn Zijn is altijd bij u. Namaste.

Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment