Tuesday, June 24, 2014

Lady Portia / Méline Portia Lafont - Initiatie naar Lichtlichaam~Kristallijne Structuren - 16 Juni 2014


Met dank aan Cobie voor de vertaling


Dierbare harten,


Wij worden geïnitieerd in/naar de Hogere Niveaus van ons wezen en Licht, waar de intrinsieke delen van ons wezen socialiseren en co-creëren met de zuivere en kristallijne structuren van ons nieuwe Zelf. Dit wordt genoemd ons hernieuwde Zelf, aangezien wij gebaad worden in het binnenkomende Licht en met codes die ons gehele Zelf en onze belichaming in/naar een dieper besef, een meer geëvolueerd bewustzijn en een volledig ander niveau van bestaan met betrekking tot ons voertuig/onze belichaming herstructureren.

Golven van integratie samen met golven van onderdompeling in/naar het Licht brengen wederom onze focus naar de vermenging met onze Hogere Niveaus, onze IK BEN Aanwezigheid, onze Zonne Christus en ons Gechristende Zelf. Deze initiaties helpen ons bij de her-belichaming van onze Gechristende en IK BEN bewustzijn, om zo de herstructurering van onze Lichtsjablonen uit te voeren om in staat te zijn het Zuivere Kristallijne Lichtlichaam uit te stralen waarin onze voertuigen en het bewustzijn veranderen.


Aangezien alles tijd neemt, processen en niveaus, is dit niet anders en omdat wij werkelijk te maken hebben met een fysieke aanwezigheid hier, ons voertuig, is het belangrijk om op dit proces te focussen door de initiaties toe te staan, er doorheen te gaan en te integreren waar de energieën en wezens van Boven ons mee helpen tijdens dit proces. 


Het vereist geduld, toegewijdheid, evenwicht, focus en het besef van een stevige onderneming waarbij je gevraagd wordt om je in Liefde en met Liefde over te geven aan de doorgaande stroom van het tijd en ruimte continuüm. Sommigen zouden kunnen beginnen hun ware Goddelijke natuur als een Bron te ervaren, hoewel het een fractal van die Bron zal zijn, om je een voorproefje te geven van wat eraan zit te komen en om je toe te staan om je al aan te passen aan die frequentie van jouw eigen Wezen met het oog op het voorkomen om overweldigd te raken.


Focus en aandacht zijn nodig om door dit alles heen geaard en gebalanceerd te blijven aangezien het lichaam vele verschuivingen gaat ervaren om om te kunnen gaan met de binnenkomende energieën die je toestaan om op je reis verder te gaan in een hernieuwde structuur van je essentie. De Kristallijne structuren van ons voertuig staan onder een enorme druk, in de zin van dat zij groeiend en bereid zijn om buiten te komen spelen, om ervaren te worden door het Menselijke bewustzijn.


Wij spreken over een geheel nieuw niveau hier waar je grote schalen van binnenkomend Licht gewaar zult worden die gefocust zijn op jouw Aanwezigheid en voertuig hier, en waar je te allen tijde een aanwezigheid in je hart in stand moet houden om in staat te zijn verder te groeien in die ervaring van je eigen kristallijne structuren. De initiaties in/naar het Lichtvoertuig en in/naar het kristallijne lichaam gaan in golven van vibrerend bewustzijn waar jij je meer bewust zult worden van jouw meer zuivere structuur, en in dat moment komt er een behoefte naar boven voor minder voedsel en meer Licht, voor het nemen van diepe ademteugen en het drinken van heel veel zuiver water.


Ons wordt de tijd gegeven om onze "lichaamsherstructurering" te helpen en in dit proces te groeien. De initiaties worden door onze eigen Hogere Zelven gegeven alsook door de Meesters en Engelen van Licht die bekend zijn met deze structuren, om in staat te zijn ons allemaal te helpen in dit grootse metamorfische proces. Sommigen mogen hun eigen kristallijne blauwdruk al realiseren en ervaren en zullen zichzelf op de top van de golven gewaarworden, deze golven berijdend om werkelijk enige deeltjes en niveaus van dat proces te belichamen en te ervaren hoe het is om dat Kristallijne Lichtlichaam te zijn, hoewel het ook in golven en korte tijdperiodes van enige  seconden kan zijn, om in staat te zijn hier gewend aan te raken.


De Hogere Sjablonen van onze lichamen dalen werkelijk naar omlaag op een manier van het zich weer vermengen met onze auragebieden en ons hartgebied terwijl het jouw resonantie, jouw trilling wordt. Zoals zij zeggen, trilling komt overeen met trilling, aldus pas jij je aan aan die trilling en dat bewustzijn dat je uitstraalt en dus kom je om dit te belichamen en dit te worden terwijl wij spreken.


Dit kan een tijd van turbulenties en grote verschuivingen zijn waar zeer weinig ruimte er tussenin is om te herstellen als het ware. Dit is aldus om jullie in/naar deze werkelijkheid en energie te initiëren, waar alles een onophoudelijke stroom van trilling is, waaraan jij je aanpast en mee samen trilt. Dit mag ervaren worden als het meer fijngevoelig worden en werkelijke hoge ervaringen van verfijnde trillingen die jouw pad kruisen waar je het begrip verkrijgt dat trilling is wat je representeert, en dus trek je dat aan wat je bent.


Als het omhoog gaan van het niveau zich voordoet, worden de oude en lagere sjablonen steeds meer disfunctioneel en zijn zij voorbestemd om te ontbinden als niemand meer aandacht aan hen geeft terwijl wij deze lagen van de illusie transcenderen en ons bewust worden van onze waarheid = onze essentie.


Nu meer dan ooit zullen jullie in gradaties van initiaties voor het Lichtlichaam Merkaba bij jezelf gewaarworden, in gradaties van aanpassing als jullie ertoe komen om dit meer te belichamen alsook in gradaties van volledige transcendentie aangezien, wanneer jullie eenmaal het Lichtlichaam worden, het onvermijdelijk zal zijn en zelfs wenselijk voor jullie energiegebied om de oude lagen en energieën los te laten.


Ben trots op wie je bent, waar je vandaan komt en wat je representeert in dit leven, aangezien het zo immens belangrijk is om door het hart van jezelf te houden. Het is jouw hart dat hunkert naar vrede, begrip en toestemming om voorbij de concepten van de tijd en de illusie te gaan. Jullie zijn allemaal grote dragers van het Licht en IK BEN zo trots op jullie allemaal en immens dankbaar voor jullie harten.


Lady Portia Méline Lafont


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment