Friday, November 8, 2013

Saint Germain en Méline Lafont ~ De collectieve keuze en een energie update: een schift binnen in een schift, binnen in een schift ~
Foto: www.lauraderijk.com

Mijn lieve vrienden,

Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken dat deze laatste weken en vooral de laatste dagen van de eclips nogal heftig zijn en ons tot inzichten en situaties heeft gebracht die enkel maar kunnen bijdragen tot onze groei. Het is een zware energie golf, vind ik zelf persoonlijk en erg beproevend met momenten, maar niets waar we niet door kunnen. Ik zie dat vooral erg rond me heen en als je met anderen moet samenleven (in mijn geval mijn kinderen) en je ziet wat een effect de energie schift op hen heeft en je moet daar mee omgaan alsook je eigen proces en dat van vrienden en familie, is het dikwijls moeilijk om de balans te houden of terug te vinden. MAAR wat ik heel effectief vind is om je even terug te trekken op dat moment en binnenin te gaan, om jezelf even te voelen en te kunnen zijn zonder enige verplichtingen en verwachtingen. Genieten van je zelf, zorgen voor jezelf en je open stellen. Het stil zijn en u volledig overgeven in volle vertrouwen aan de stroom van energie die door je stroomt en die je zelf bent. Je kan jezelf (bron van energie) niet blijven tegenhouden van te bewegen en te vloeien in wie je werkelijk bent of je zet jezelf enkel maar vast in de dualiteit (ontkenning, separatie en densiteit). Je wilt expanderen, vloeien en ascenderen, jij (energie) wilt vrij breken uit de doos (fysieke dens lichaam) maar tegelijk hou je jezelf vast en tegen binnen in die doos. Natuurlijk gaan we dan onrustig worden want we willen groeien, vrij breken en om de ene of andere reden gaat dit niet.. Niet inzien dat jij het zelf bent die je tegen houd en vast houd. Ik voel dat we hier nu een serieus handje worden bij geholpen. Durf te vertrouwen op jezelf (Goddelijk ego, niet Alter Ego) en je dichtste gidsen, ze zijn zo dichtbij en voelbaar, zelf herkenbaar en duidelijk zichtbaar.

Saint Germain, licht toe op dit proces waar we nu allemaal doorgaan en het lijkt mij zelfs zo te zijn dat we hier nog niet snel zullen door zijn maar een heel heftige en diep, lang proces kan zijn met al de andere komende portalen en energetische influxen, retrogrades in zicht. Adem goed in en uit! Veel liefs, Méline en Saint GermainSaint Germain


Gegroet mijn aller geliefde vrienden, het ben Ik Saint Germain. Met trots en zoveel liefde voor uw Zijn, kom ik met de meest geliefde en beste intenties naar voren om jullie een hart onder de riem te steken en jullie wat moed te geven zodat jullie die kunnen verzamelen voor de huidige erg heftige momenten en processen waar jullie voor staan.

We zijn nu bijna een aards kalenderjaar verder in de de evolutie van de Globale Ascentie sinds de mijlpaal van de December uitlijning in 2012. Zien jullie ook hoe snel dit alles is voorbij gevlogen? Een dag lijkt wel een week van Aardse tijd, zo snel draait alles in zijn werkelijkheid en zo snel bevatten jullie alles wat er gebeurd op jullie Aardse realiteit in de beste mogelijkheden ter uwe beschikking.

Mijn beste vrienden en gebroeders/zuster, ik ben echter zeer tevreden over jullie progressie die jullie allemaal maken in jullie eigen persoonlijke leefwereld en in het hart van jullie Zijn. Het is een tijd van zeer heftige turbulentie waar jullie tot op het bot worden door elkaar geschud, metaforisch gesproken, maar zo voelt het echter wel aan. Ik voel de pijnen, emoties, struikelblokken en blokkades in jullie tekeer gaan als een wervelwind dat niets onaangeroerd laat binnen jullie zelf alsook in jullie uiterlijke wereld.

Sta me toe, hier wat verder op in te gaan en u wat meer duidelijkheid te verschaffen over de bedoeling hiervan en de weg die jullie nu allemaal inslaan. Jullie hebben er met een collectieve eenheid voor gekozen om een diepe en ruime opkuis te doen omdat de Aardse sferen nog in een te groot onzuiverheid en karmisch gehalte vertoefde binnen in de licht werkers wereld alsook in de collectieve eenheid in de lagere dualistische sferen. Deze wens voor een diepe en intense zuivering en opruiming is uw creatie en dus ook een Goddelijk plan geworden om u hierin bij te staan en Gaia nog meer te helpen bevrijden uit die laatste dualistische vormen en vibraties.

Het betreft vooral de collectieve eenheid hier waarover ik me toelicht, die nog erg veel vasthoud aan de waarheid van het Alter Ego en de emoties die daarbij komen kijken. Het is een wervelwind aan confrontaties alsook het opkuis hiervan dat jullie toekomt als een opportuniteit om deze ook werkelijk te zien binnen in uzelf, deze te aanvaarden als een deel van uzelf en deze mede door dit proces dan ook om te keren naar het Goddelijke Ego van het Licht. Het Goddelijke ego van het Licht is uw Goddelijk Zelf dat steeds communiceert door het hart.

Wanneer iemand door het hart communiceert naar eender wie, inclusief het Zelf, zal dit steeds gebeuren in een onvoorwaardelijke en respectabele manier. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen juist of fout, goed en slecht.. Alles is een vorm van expressie en perceptie en deze wordt hoegenaamd gerespecteerd en aanvaard voor zijn eigenheid.

Bekijk deze heftige fase, waarin jullie jezelf nu bevinden, als een enorme gift en opportuniteit om werkelijk alles van uzelf weer in balans te brengen en alles te omarmen met alle liefde die u bent. In balans brengen is het accepteren van uzelf en alle delen van uw eigenheid, ongeacht hoe donker bepaalde delen van uzelf zijn; het is allemaal u! Ik wil dit vooral benadrukken omdat er vaak gedacht wordt dat het ego en de donkere aspecten van iemands Zijn moet geëlimineerd worden maar in waarheid zou deze eigenlijk beter aanvaard worden als een deel van u zodat U terug in balans kan zijn en kan functioneren als de gebalanceerde polariteit, dewelke het nul punt of neutraliteit reflecteert.

De zon eclips heeft hier alles mee te maken, het is een extra impuls die u werkelijk duwt naar uw eigen innerlijke zelf, willen of niet. Je wordt met de neus op de feiten gedrukt waar je mee bezig bent en waar uw focus hoort te zijn. Futuliteiten draaien uit tot werkelijk heel onuitstaanbare situaties die u dikwijls het gevoel zullen geven van te willen opgeven en het lijkt erop dat je niet gespaard wordt van harde lessen. Mijn lieve vrienden, niets is te hard of te zwaar voor u, voor u trekt exact aan wat u aankan en niets meer of minder.. het is steeds exact wat je nodig hebt om je te brengen waar je hoort te zijn: allemaal zelf creatie vanuit je IK BEN Presentie.

Vergeet niet dat je IK BEN Presentie nu aan het indalen is in uw werkelijkheid en belichaming en dan kan er niets van onzuiverheden nog aanwezig zijn of deze kan niet volledig indalen. De dominantie van het Alter Ego kan niet de voortouw blijven nemen bij het samensmelten met uw essentiële IK. Bekijk deze moeilijke periode als een zegen en geschenk om al wat je niet meer nodig hebt los te kunnen laten. Het is nu niet meer van willen maar van het moeten loslaten, Alter Ego kan nu niet meer gaan domineren, zo simpel is het.

De inkomende energieën zullen nu alles weder versterken en helpen schiften tot de graad waar u in wilt zijn. Het is een schift binnen in een schift, binnen in een schift. Daarom dus jullie adempauze in de maand van September – Oktober om jullie hier mentaal op voor te bereiden. Dit is het grote event die zich nu ontvouwt binnen in jullie werkelijkheid; de descentie van de IK BEN Presentie, het klaren van het Alter Ego, het maaien van al de snoeren die u vast houden in de dualiteit en het oude comfortabele. Laat alle beperkingen, contracten en het ego los en Zijt vanuit uw hart.

Vertrouw, laat los, heb lief, zijt liefde, relax, adem in en uit, aard jezelf, houd je focus en de positieve intenties, accepteer, sta open onvoorwaardelijk voor alles, beoordeel niet maar laat je mee vloeien in jouw stroom zonder enige overtuigingen, verwachtingen en benamingen. Zijt de observeerder vanuit een neutraal standpunt en hou je stil in je eigen cocoon die je zal voeren door de tumult en mogelijke chaos door dit alles in alle veiligheid en comfort. Hoe minder je tegenspartelt des te gemakkelijk alles zal vloeien. Onthou en weet dat er GEEN separatie is, alles wat je bevat als separatie, disconnecteert jou met de realiteit.

Een mens denkt te veel na, een mens zoekt een reden achter alles aan en zoekt naar aanvaarding, bevestiging en overtuiging, geloof. Mijn beste vrienden, durf te ZIJN en te WETEN. Communicatie en verandering start vanbinnen en dat hebben jullie nu wel begrepen, gezien, gevat.. Daarom de grote opkuis voor de ganse mensheid die niemand onbewogen zal laten want iedereen, en letterlijk elk levend organisme gaat hier door, er is geen andere weg om te geraken waar u wilt zijn en dat is “thuis”. Uw thuis, uw ZIJN, uw hart.. Daar ligt het allemaal en dat ben jij!

Deze communicatie naar jullie allen toe, komt recht vanuit mijn hart, mijn Zijn, mijn energie. Het is mijn bedoeling om duidelijk te zijn, zonder enige verbloeming voor jullie hebben recht op duidelijkheid en begeleiding. Mijn hart ligt bij jullie allen, zonder enige voorwaarde, onvoorwaardelijk voor allen! Alstublieft, roep aan op mij en ons allen wanneer het te beproevend wordt of oncomfortabel: wij staan u bij uit onvoorwaardelijke liefde. U moet het zelf doen, maar met een helpende hand door uw hart intenties duidelijk te maken en ons te vragen om hier bij te helpen, kom je dikwijls verder op een ondersteunende en makkelijkere manier dan koppig te zijn en te vechten tegen jezelf.

Wees niet te trots om hulp te vragen aan eender wie, voor het is erg belangrijk om er ook voor elkaar te zijn op deze momenten. Jullie gaan er samen door als een collectieve eenheid, een ander helpen en bijstaan in zijn reis, is uzelf ook helpen in het hart. Zijt wel, Meesters in Ascentie, ik voel me absoluut geprezen met zulke mede gebroeders en -zusters omwille van jullie doorzettingsvermogen en verdraagzaamheid, begrip en liefde voor elkaar want laat mij u zeggen dat jullie voor dit proces hebben gekozen uit liefde voor elkaar en uzelf. Iedereen wilt elke levende ziel op zijn Ascentie proces zien evolueren en daarom deze keuze tot het proces van collectieve verandering en verlichting. Jullie zijn fantastische Meesters en het is een ware gift om met jullie te mogen samenwerken.

In Licht en Liefde, IK BEN Saint Germain


Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment