Sunday, June 21, 2015

De Eerste Glimpen van Multidimensionale Ervaringen - 12 Juni 2015 / Méline Portia Lafont

Met dank aan Cobie voor de vertaling <3

De Eerste Glimpen van Multidimensionale Ervaringen12 Juni 2015 / Méline Portia Lafont 

 Mijn dierbare vrienden en Geliefde Familie van Licht,Het is tijd voor een korte update die ik wil delen, ondertussen zijnde te midden van mijn meer afwezige en Mij tijd. Ik voelde me genoodzaakt om dit met jullie allemaal te delen, aangezien al deze energieën en mijn persoonlijke gebeurtenissen zeer zeker ook plaatsvinden voor velen van jullie. Wat er gebeurt in deze tijd duidt op steeds meer Dimensionale verschuivingen als tot waar ik mezelf in andere werkelijkheden gewaar wordt, ondertussen tegelijkertijd in het Aardse fysieke zijnde. Op de één of andere manier verwarrend doch zeer bewust en duidelijk op hetzelfde moment schijn ik dit steeds meer te ervaren als tot waar ik enige delen van mijn fysieke werkelijkheid zou missen, alsof ik weg was gedurende een onbekend moment van de "tijd" en terugkwam zonder te weten wat er plaatsvond of wat ik gezegd had. Het is alsof onze lichamen onze fysieke ervaring zoals een robot overneemt, op de automatische piloot als het ware, en wij ergens anders zijn en andere dingen doen. Terugkomend, lijken wij verrast te zijn dat de dingen anders zijn, alsof wij niet bewust waren van wat er plaatsvond tussen ons laatste moment dat wij herinneren en het moment dat je terug bent, jezelf bewust vormend in deze fysieke werkelijkheid. Maar zeer zeker was je nog steeds aanwezig.


Op dit moment heeft het merendeels in mijn slaapstaat plaatsgevonden als tot waar het Heldere dromen plaatsvindt, niettemin heel echt, omdat het genoemde en bewuste ervaren tijdens die droomstaat correspondeert met dezelfde lineaire tijd als in deze fysieke werkelijkheid. Bijvoorbeeld: Ik ervoer deze gebeurtenis en reisde in mijn staat van het heldere dromen waar ik ontwaakte om 10 uur 's ochtends en ontdekte dat de dingen anders en veranderd zijn vanaf het moment dat ik ging slapen. Plotseling zijn er anderen in mijn woning terwijl zij er niet waren toen ik ging slapen. Toen die "droomreis" eindigde, ontwaakte ik in deze lineaire fysieke werkelijkheid op hetzelfde tijdstip als toen ik in mijn heldere droom wakker werd. Alleen waren de mensen nu niet hier.
µEr is mij verteld dat wij steeds meer gelijksoortige dingen gaan ervaren aangezien het deel uitmaakt van het Multidimensionaal zijn, wat wij eerst als een droomstaat mogen ervaren aldus wij er gewend aan kunnen raken en er comfortabel mee kunnen zijn.

Ons werd verteld door vele van onze Galactische Broeders dat dit het geval zou zijn en dat wij het op een meer bewust niveau zouden ervaren als wij terug versmelten in/naar onze Werkelijke ZELF, en de vele facetten en niveaus ervaren die wij in Waarheid zijn en dit in onze eigen persoonlijke werkelijkheid vasthouden terwijl wij het leven.

Terwijl ik probeerde dit te beschrijven aan een vriend, herinnerde ik me dat ik vorig jaar februari 2014 een channeling over dit onderwerp uitgebracht heb van onze Dierbare vriend Aartsengel Michael, waar Hij meer informatie bekend maakte over dit gebeuren. Daarom ben ik begeleid om dit wederom met jullie allemaal te delen, aangezien ik voel dat het NU meer gepast uitgelijnd is dan vorig jaar.*****


Aartsengel Michael over het Proces van Ascentie en over de "splitsing" in de Dimensionale Frequenties

10 Februari 2014 / Méline Portia Lafont

Dierbare Michael, kan je meer uitweiden over de manieren waarop dit huidige proces van Ascentie in onze werkelijkheid geactualiseerd zal worden, in dit Nu moment op deze huidige frequentie?

(opmerking: alles varieert van ziel naar ziel en is afhankelijk van de zielcontracten)

Aartsengel Michael:

Momenteel is Gaia onderverdeeld in uiteenlopende frequenties samengesteld uit verschillende trillingen die de Dimensies representeren. Aan de ene kant is er de oude matrix, welke de 3de dimensie representeert, maar aan de andere kant zijn er een aantal hogere frequenties die in de 4de, de 5de en zelfs de 6de Dimensie vibreren. Zij zijn allen op Gaia in het Nu aanwezig. Dat is de reden aldus velen van jullie zichzelf in toenemende mate op een bewuste manier voelen leven in andere Dimensies. In feite, zijn jullie allemaal multidimensionale wezens en ervaren en ondergaan deze karakteristiek geleidelijk.

De Aarde heeft een exact duplicaat van Zichzelf in een holografische betekenis, ik refereer niet naar een andere wereld ver weg, eerder refereer ik naar een reflectie van deze Gaia, die capabel is van het handhaven van de frequentie van een 3D matrix. Terwijl Gaia zelf steeds meer in Haar hogere frequentie verblijft, zullen al diegenen van jullie die capabel zijn van het handhaven en belichamen van deze hogere Lichtfrequentie weggescheurd worden uit deze oude 3D matrix en zullen aan de zijde van Gaia in Haar proces van Ascentie evolueren, allen Eén zijnde. Dit zal resulteren in het feit dat de 3D matrix niet langer gevoed zal worden en weg zal kwijnen en zal ontbinden in deze werkelijkheid van Gaia.

Jullie zijn nu vol bezig met dit proces. We kunnen deze 3D werkelijkheid eenvoudigweg niet in een dag tijd ineen laten storten als het ware. Hoe zou dit het geheel van de mensheid dienen als de wens tot uitdrukking gebracht werd om bij voorkeur - zo niet op z'n minst dan IEDEREEN -zoveel zielen als mogelijk is aan boort van het Ascentieproces te krijgen?! Dat is waarom wij stap na stap voort zullen gaan en geloof mij wanneer ik, Michael, zeg, dat wij echt dichtbij een complete ontbinding zitten van deze oude 3D dualiteit ervaring op Gaia. Geef het de tijd dat het nodig is voor het hoogste goede van het Collectief.

De oude 3D matrix zal doorgaan te bestaan en evolueren op de holografische Aarde, wat een exact duplicaat is, een tweeling van Gaia. Het is daar dat diegenen van jullie die nog steeds klem zitten in de dualiteit hun kansen zullen ontvangen om door te gaan zich te ontwikkelen op hun eigen tempo zonder de vibraties en het proces van Ascentie te hinderen of te vertragen in deze werkelijkheid van Gaia waar de hogere frequenties al bestaan en het op een etherisch niveau overgenomen hebben.

Het verschil is dat diegenen van jullie die al niveaus van hun Ascentieproces voltooid hebben of hier nu aan werken, geconfronteerd zullen worden op steeds mindere manieren met de oude dualistische frequenties van de 3de Dimensie, omdat deze frequenties niet langer onderhouden/gehandhaafd kunnen worden in de hogere trillingen en dus onvermijdelijk weg zullen kwijnen uit hun werkelijkheid vandaan. Gaia zelf zal in diens volledigheid door het Ascentieproces heengaan en zal aldus een Solar (zonne) Ascentie actualiseren.

Het exacte duplicaat van Gaia, wat ik "Aarde" zal noemen, is een holografische reflectie en een kopie van Gaia, waar de dualiteit nog steeds kan bestaan. Met dit onderscheid dat het leven voortgezet kan worden in alle gemixte energieën van de 4de Dimensie alsook in de hogere en lagere frequenties. Diegenen van jullie die in een hogere frequentie bestaan, belichamen meer Licht, zullen op Gaia wonen en zullen ook in staat zijn om op deze holografische kopie te bestaan, dus ook op de 'Aarde' in de werkelijkheid van de zielen die daar wonen, omdat deze zielen dat nog steeds zelf creëren. Dat is de manier die zij altijd gekend hebben en zij gaan door dit te creëren tot aan het punt dat zij zelf de hogere frequentie niveaus bereiken.

In een notendop: er zullen 2 exact dezelfde kopieën zijn van de zielen die zullen bestaan alsook op de frequentie van Gaia en ook op de 3de dimensionale 'Aarde'. Het verschil is dat het bewustzijn van diegenen die verwikkeld zijn in hun proces van Ascentie, uitsluitend in de belichaming van de 5de, de 6de of zelfs op hogere frequenties zullen verblijven, wat afhankelijk is van hun huidige graad van bewustzijn, maar dat hun exacte holografische kopie op de 'Aarde" nog steeds daar zal bestaan in een holografische substantie om diens rol/aandeel te spelen. Het is gewoon dat het bewustzijn en de Spirit niet langer meer zullen vertoeven in dat holografische belichaming' aspect, en dat zij de hogere aspecten zullen belichamen en het lichtlichaam de 5de dimensie en de hogere frequenties ervaart.Dus kan jij jezelf zien bestaan in de lagere holografische 'Aarde', terwijl jij zelf de gehele tijd niet direct bewust hiervan bent. Het is precies hetzelfde als met deze Aardse incarnatie waarin jij jezelf nu gewaarwordt. Je hebt multidimensionale en galactische aspecten die gelijktijdig bestaan, maar waarvan je geen besef hebt, of misschien ben jij je wel van hen bewust maar kan je hen nog niet op een bewuste manier ervaren. Waarom niet? Omdat je hen nog niet volledig belichaamt en het is daarom dat je volledige bewustzijn daar nog niet vertoeft. Het moment waarop je de volledige belichaming vormt van je hogere bewustzijn, zal je hen ook worden en dan zullen al je lagere aspecten hun belichaming in bewustzijn verliezen. Dat is het moment wanneer je hen niet langer bewust zult ervaren.

Dus in feite, zal er geen splitsing zijn maar eerder een verandering in het bewustzijn en dit refereert naar Gaia en naar iedere ziel. Het kan geïnterpreteerd worden als wanneer het volledige bewustzijn een andere vorm aan gaat nemen wat een hogere frequentie van Licht kan belichamen van waaruit de oude "bedekking" in holografische aspecten gesplitst is maar waar alles gelijktijdig transformeert in/naar een lichtere vorm (inclusief de menselijke lichamen). Gaia transcendeert Haar oude belichaming en laat de exacte holografische kopie achter, wat in feite de pure oude 3D vibratie is, in diens volledigheid van bestaan.

Men kan altijd kiezen om diens bewustzijn opnieuw in deze lagere kopie te manifesteren, deze lagere frequentie van jezelf en aldus heen en weer in tijd en dimensie te reizen. Ik laat deze keuze voor jullie allemaal open.

Zeer Welgemeend,Aartsengel Michael

 Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment