Sunday, June 21, 2015

Zonnewende Portaal in Neptunus Energieën - 19 Juni 2015 / Méline Portia Lafont


Met dank aan Cobie voor de vertaling <3

Zonnewende Portaal in Neptunus Energieën
19 Juni 2015 / Méline Portia Lafont


Zegeningen naar allen, Liefdes Stam 

Wel, het is zeer zeker duidelijk dat wij een volgende grote sprong genomen hebben richting eenheid en de ZELF expressie in eenheid. Stap na stap maken wij gebruik van magische momenten waar deze sprongen aan ons toegestaan zijn, zo niet gecreëerd voor en door ons als Universele Meester Wezens. Ik denk dat jullie het er allemaal mee eens zullen zijn wanneer ik zeg dat wij heel veel veranderd en verschoven hebben sinds de laatste Bloed Maan, de Zons- en Maansverduisteringen en de Maart Equinox.

Velen hebben gezegd dat deze vorige Equinox een belangrijke verschuiving van werkelijkheid' gewaarwording zou zijn alsook een sprong richting de Lichtlichaam activering. En zo is het! Wij hebben dit ervaren, en in feite ervaren wij dit nog steeds. Het gaat aldus diep, zelfs in/naar ieder weefsel van ons wezen in alle niveaus van creatie en expressie. Ik, bijvoorbeeld, ben zeer uitgelijnd en resoneer met deze boodschap, die gedeeld werd via velen van ons als schrijvers en wezens, dat de vorige Equinox helemaal ging over de actualisering en activering van het Lichtlichaam. Ik ervaar dit nog steeds zeer helder in mijn dagelijkse leven, terwijl ik nu in toenemende mate van moment naar moment leef. Ik ken velen van jullie die daar ook naar zullen relateren.


Voor diegenen die ook aan boord zijn van die ervaring van de Lichtlichaam actualisering, misschien mag jij je bij tijden eraf voelen en niet aan boord van dit Aardse vlak. Dit is omdat je gelijktijdig steeds meer in andere werkelijkheden leeft. Wij noemen dit het multidimensionale zijn en dat is wat je van nu af aan ervaart, op een meer bewust niveau MET dit fysieke lichaam. Je cellen werden opgewaardeerd, zogezegd, naar een meer kristallijne trilling en dus is dit nu je resonantie gebied geworden wat op zichzelf de meer multidimensionale ervaringen in je "heldere" gedachten en harten van dit lichaam aantrekt.

Herinner je: alles is resonantie en vibratie als je vermengd met de golven van bewustzijn.
En dus, zo 'intens' als het al is, meer zit eraan te komen, en bereikt een snelle zelfs meer intense golf. Het is wat wij voor onszelf ontworpen hebben, verwijzend naar diegenen die gereed zijn en aan deze specifieke golf van bewustzijn versnelling deelnemen. Als pioniers houden wij de hogere frequenties binnenin vast en dus vermengd de theoretische fase nu in/naar een praktische fase.

Ik voel dat dit Zonnewende Portaal een markering gaat zijn van een volgend versnellingsniveau van wat wij al binnenin verschoven en geïntegreerd hebben sinds de laatste Equinox, de Bloed Maan en de verduisteringen welke dit alles voort zullen gidsen in/naar een meer praktisch en actualiserend niveau. Dit gezegd hebbende, het Zonnewende Portaal is een markering tussen de Equinox en de aankomende laatste Bloed Maan (op 27 september), de dingen meer in/naar de "form" van de al geïntegreerde initiaties en energieën van de vorige portalen in Maart en April actualiserend. Je zou kunnen zeggen dat deze Zonnewende al bepaalde geïntegreerde niveaus in/naar de "vorm" of manifestatie kristalliseert, terwijl het een weg maakt voor nieuwere om te komen. De dingen zijn bezig vorm in je leven aan te nemen, alhoewel het nog steeds voor velen ongezien zal zijn. Echter, wanneer je naar je hart reist en een moment neemt om daar in stilte te zijn, mag je dit her/erkennen om zeker het geval te zijn, terwijl je een momentum van uitlijning hebt waar je één bent met de ervaring van deze actualisering die vorm/plaats aanneemt in je Aardse werkelijkheid terwijl wij spreken.

Dat is waarom aldus velen van jullie zich ook tussen werelden in voelen. Aan de ene kant gereed om te verschuiven in/naar een nieuw niveau van bewustzijn, gevuld met ideeën, wensen en creaties … terwijl aan de andere kant al uit deze 3D wereld maar nog steeds enige dingen in die werkelijkheid afsluitend. Echter, je komt ertoe om te ontdekken dat je nu nog niet "volledig" deelneemt aan beide van deze Dimensies. Je bent bezig daar te geraken (5D) en in de meeste gevallen, ben je daar in feite al. Aangezien je dit nog niet waar kunt nemen, ben je nu je brein en waarnemende zintuigen tegelijkertijd aan het verkennen en oefenen om het feit van daar al te zijn (5D) te herkennen, aangezien het een moment neemt om een verstand te herprogrammeren dat lopende is geweest op hetzelfde oude opgelegde programma gedurende vele eonen van je tijd. Hier bovenop neemt het meer dan dit te herkennen, want het eist ook van jou om dit eenvoudig ook te accepteren een feit te zijn. Het is zoals een structuur in/naar een andere vorm te kneden.

Meer zal naar de innerlijke gebieden gebracht worden als Neptunus retrograde is tijdens deze gebeurtenis en evenzo is Saturnus. Wat Neptunus brengt is een prachtige verschuiving en kans/mogelijkheid om zelfs meer binnenin te gaan aangezien de energieën van Neptunus je uitnodigen om in je innerlijke reis te stappen en het te leven/ervaren vanuit die ruimte van besef en zijn.

Een spiritueel octaaf is toegevoegd aan dit Zonnewende Portaal met prachtige spirituele Neptunus.

Terwijl ik het typen van deze boodschap beëindig, wordt mijn aandacht naar de klok gebracht die 22:22 zegt. Wat een prachtige toevoeging aan het einde van dit artikel.
Jullie een zeer prachtig Zonnewende Portaal toewensend, blijf gezond, BEN gezond en Liefde naar allen.

Méline Portia Lafont ♥Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment