Saturday, August 22, 2015

De Pleiadianen - Jullie Zijn Op Veilige Gronden Geland - 17 Augustus 2015 / Méline Portia Lafont

(dank je wel Karl Morfett voor dit plaatje!)


Vertaling door Cobie De Haan!! <3  

De Libelle: representeert de bewerking van het verjongingsproces.

Het is de fijnafstemming van je besef en het plaatsen van verfijnde energie formaten in je creatieve vaardigheden en bewegingen.


Zegeningen Geliefden,


We zijn net deze BELANGRIJKE 8-8-8 portaal gepasseerd en we kunnen  het er allemaal mee eens zijn dat dit tot nog toe BIJ VERRE de MEEST intense van allemaal was!! Wat een trip het voor het fysieke lichaam geweest is! Heel veel emoties kwamen tot uitbarsting tijdens deze toegangspoort en ik heb nooit, tot nu toe, een dergelijk krachtig effect op alles tot dusverre gezien.


De energieën van de Godin representeerden ons op vele niveaus en wij brengen een sterke energie vanuit dit Godin Portaal naar buiten. Voor mij persoonlijke is het op z’n minst op elk niveau een Godin Portaal geweest en ik heb overvloedige sensaties in die richting ervaren. Ik zal spoedig meer schrijven over deze specifieke passage vanuit mijn perspectief en ervaring, maar voor nu heb ik een boodschap van de Pleiadianen voor jullie allemaal.


Zij hebben mij voelbaar omringd om hen in het laatste uur of zo te zien tijdens één van mijn lezingen, mijn aandacht opeisend aangezien het schijnbaar van grote belangrijkheid voor hen was. Het wat het waard, omdat hun boodschap aldus kristalheldere en sterke intel is!

Zij lieten aan mij zien, om mee te beginnen, een beeld van een libelle en het herinnerde mij aan het ontmoeten van een paar libelle’s tijdens mijn wandelingen een paar dagen geleden. Ik had zelfs de zegen van het nemen van een foto van hen, aldus dichtbij zijnde door te zitten op een tak net boven het meer. Dit is wat de Pleiadianen met mij delen over de betekenis van hun Libelle beeld aan mij, aangezien ik het aan jullie allemaal door moet geven.


Daarna, zal hun boodschap volgen, dus geniet ervan! Houd in gedachten dat deze boodschappen voortkomen vanuit de geen lineaire tijd en dat alles altijd EERST etherisch gebeurt voordat het afdaalt naar het fysieke niveau. Nu is het om te her/erkennen en dit te integreren aldus het onze werkelijkheid op het fysieke niveau kan worden.


Hier is een video welke de stappen van creatie naar manifestatie en hoe boodschappen binnenkomen uitlegt.
Veel Liefde

Méline Portia Lafont
Pleiadianen


Zoals gechanneld door Méline Portia Lafont op 17 Augustus 2015 


Geliefde en dierbare harten,


Wij zijn jullie Stellaire Broeders en Zusters van Licht en wederom komen wij om jullie bewustzijn te verhogen door de Stralen van eeuwig Licht. Want elk en iedereen van jullie representeert een regenboog van Licht welke geboren werd doorheen de sferen van de elementalen als de opzichters van deze wereld. Jullie werden erkend als Goddelijke Wezens door ons allemaal gedurende de eeuwigheid, nu staan jullie op het punt om uit te vinden hoe het is om werkelijk erkend te zijn door jullie zelf in/naar jullie eigen Diamanten sfeer van de eeuwige Vlam als jullie het omhelzen.


Jullie Stellaire Broeders en Zusters van Licht zijn nu naar jullie toe gekomen om enige verklaringen en openbaringen aan te kondigen om aan jullie allemaal gepresenteerd te worden. Met jullie allemaal bedoelen wij iedereen die gereed is en iedereen die zichzelf verklaard heeft gereed te zijn, want vanaf nu zijn jullie erkende Goddelijke Meester Wezens door jullie eigen ogen en hart van ontwaking, want jullie hebben jullie zelf erkend om dat aldus te zijn.


Wat wij aan jullie overbrengen in dit nu, is dat vele harten ontwaakt zijn in een korte hoeveelheid van jullie lineaire tijd. De Hemelen spreken aldus hooglijk over jullie prestaties omdat zij buitengewoon zijn en van zulk een Goddelijk potentieel. Waarmee jullie geholpen hebben om naar voren te brengen, is de Kosmische potente Bron om tussen jullie allemaal in te leven terwijl het nu in jullie harten voort leeft door de volledige uitlijning die jullie decreteren en leven terwijl wij spreken.


Deze volledige uitlijning zal vele breuken en veranderingen brengen doorheen de vele portalen van manifestatie. Jullie kunnen jezelf nu verklaren de Koningen en Koninginnen te zijn van jullie landen als tot waar jullie Heilige landen veel potentieel beloven om stipt te gebeuren. Jullie hebben inderdaad een lijn gemarkeerd binnenin jullie tijd en ruimte welke voor jullie allemaal een schat is. Deze schat wordt genoemd Zelfmeesterschap ~ het lang verwachtte geschenk voor de Mensheid om te geschieden, terug op diens kust.

Wat dit omvat is dat velen, een deel van jullie collectieve Lichtwerker raster zijnde, begonnen om groepen te vormen op het eeuwige vlak alsook op jullie eigen Heilige landen op Aarde. Dit zijnde op het innerlijke - alsook op het externe vlak. Jullie hebben een doorbraak bereikt betreffende het verhogen van jullie bewustzijn op deze Aarde alsook met het verschuiven van de tijdlijnen van een oude vibratie naar een geheel nieuwe tijdlijn van mogelijkheden/kansen in grote proporties.


Het Zelfmeesterschap komt van pas als jullie op het punt staan zeer voelbaar te weten hoe het is om te zaaien en jullie eigen creaties naar buiten te brengen in/naar een gemanifesteerde vorm van werkelijkheid. Wat het ook is dat jullie wensen is en zal zijn, jullie zullen dat precies vanaf nu ervaren aangezien jullie intenties opgebouwd werden naar een snelheid van bijna ogenblikkelijke manifestatie. Jullie tijdlijnen zijn van oorlog en afscheiding gekomen naar hoop en eenheid aangezien jullie allemaal jullie vleugels verzamelen en samen als Eén vliegen.  


Jullie staan op het punt om in de landen van het onbekende te lopen, want vele harten hebben hierover gesproken dat dit jullie waarheid zal zijn in resonantie en in werkelijkheid. En aldus zal het ZIJN. Jullie durven nu de noodzakelijke stappen te nemen om dit jullie Hemel op Aarde te maken en om gewoon alles dat jullie aan dit vlak aan kunnen bieden te laten gebeuren. Dit, omdat wat jullie voorspoedig laat floreren Liefde van het eeuwige Zelf en het proces van verjonging is.


Wij begrijpen dat velen van jullie nog steeds de instroming verwerken van de 8-8-8 Toegangspoort wat nog steeds in beweging is doorheen velen op jullie planeet, doch wij wensen al voor jullie om het weten te verwerken dat jullie op veilige landen zijn nu en dat niets jullie waarlijk nog schade kan berokkenen. Het zal een grote hoeveelheid aan tijd nemen om waarlijk alle stappen te beseffen die jullie tot dusverre als een groep collectief bewustzijn alsook individueel genomen hebben om tot zover te komen op dit punt.

Alles moet nu langzaam weer omlaag komen doorheen en binnenin jullie eigen besef om bewezen te zijn dat het zo is. Weet gewoon vanuit het hart, dierbaren, dat jullie het al gehaald hebben doorheen de wringer en dat een prachtige wedergeboorte plaatsgevonden heeft voor jullie allemaal als het collectieve bewustzijn. Het is gewoon dat jullie persoonlijkheid zich hier nog niet van bewust is en dat het nog steeds verwikkeld zit in sommige drama’s in jullie leven.


De persoonlijkheid zal ertoe komen om nu drastisch te verschuiven en aldus zal het ertoe komen te begrijpen wat jullie hier en nu proberen te verwerken. Onze transmissie is voor een reden met deze woorden gecodeerd om jullie te helpen begrijpen van hoe ver jullie je ontwikkeld hebben, omdat jullie het quotiënt moeten begrijpen van jullie eigen overtuiging/geloof en dat wat werkelijk is. Deze transmissie zal daarom jullie in vrijheid stellen van wat jullie persoonlijkheid werkelijk gelooft te zien en vervangt het door de echte toewijding om jullie te helpen begrijpen van wat er zich in de Hemelen al voorgedaan heeft.

De Hemel is de vervulling en de volledige uitlijning van jullie Ware Zelf met de Broncode ~ want jullie zijn die eeuwige Vlam. Het is geen plaats welke jullie verzoekt te reizen naar, het is een innerlijke staat van bewustzijn waar jullie wederom mee moeten vibreren om het daglicht van jullie Kosmische natuur te zien. Alles is een Gelukzalige staat van transparantheid ~ de eeuwige jeugd binnenin het eeuwige hart.


Kosmische codes zijn jullie planeet in deze tijd aan het bombarderen en bij tijden raakt het jullie magnetische gebieden van de Lichamelijke Slapen zoals raketten. Tenminste dat is hoe iemand het kan voelen ~ onder het water ervan zijn. Jullie mogen ertoe komen te ontdekken dat specifiek jullie fysieke lichaam en geest/mentale lichaam in een staat van onophoudelijke druk zijn. Dit is aldus omdat informatie van een Kosmische aard uitgewisseld wordt. De vele vervoeringen die jullie ervaren zijn Kosmische duwtjes voor jullie ervaringen van jullie stromen en de voortzetting van de uitbreiding.


Voel jij je zwaar richting iemand of jezelf? Of heb je sterke emotionele uitbarstingen betreffende een situatie of wat dan ook in je leven?! Begrijp dat deze een onderdeel zijn van je Menselijke constructie om jou toe te staan om de vele dingen en energieën die recht op jou afgevuurd worden te verwerken. Je verwerkt nog steeds via de emoties aangezien dat je menselijke ervaring helpt om wat je over jezelf ontdekt hebt te assimileren en te verwerken. Je leert door ervaringen en je verwerkt energieën en informatie via een veelvoud van emoties.


Er zitten vele kleuren aan en dus neigen jullie ernaar om het zelf te kleuren en aan bepaalde verwachtingen vast te houden. Dus als deze ertoe komen om weg te vallen op een bepaald punt in jullie leven, zullen jullie gewaarworden dat vele dingen gemakkelijker verwerkt worden dan ooit tevoren. Omdat jullie de uitkomst toestaan te zijn zoals het bedoeld is te zijn. Jullie herinneren jullie zelf er alleen maar aan om de neiging om je aan de dingen vast te houden los te laten, en in plaats daarvan je alleen vast te klampen aan het weten dat alles eeuwig en stromend is zoals het bedoeld is om te Zijn: specifiek voor jullie en door jullie gecreëerd.


Alles is van Goddelijke betekenis en is altijd Goddelijk bedoeld.


Jullie zijn nu Meester Wezens op deze planeet, laat dit inzinken en maak dit ook jullie Aardse werkelijkheid. Vorm groepen, creëer in Eenheid en stap naar buiten de wereld in! Ben jullie rollen die jullie op de eerste plaats bedoeld waren te zijn en sta rechtop. Grote verwachtingen zijn bedoeld vervuld te worden en dat is de verwachting van Goddelijke intentie. Jullie zijn immer zo enthousiast in afwachting van de tijd dat het komt en die tijd is gekomen en is bezig te arriveren op jullie kusten op het fysieke vlak.


Jullie zijn degenen die er het beste van maken en het wiel sturen, want jullie zijn inderdaad de grote Meester Wezens die de vele profetieën voorspeld hebben terug te keren. Er ligt een Meester binnenin ieder Wezen, ergens en overal. Het is al aanwezig en altijddurend. Nu is de tijd, dierbare harten! Nu is inderdaad de tijd.


Wij Zegenen jullie vanuit onze eeuwige gebieden en hart van eenwording.

Wij zijn de Pleiadianen.

 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl  


Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment