Thursday, September 3, 2015

September Toegangspoort ~ Focus! ~ 28 Augustus 2015 / Méline Portia LafontMet dank aan Cobie voor de vertaling!


Zegeningen Geliefden!

We arriveren in de September Toegangspoort ~ Een toegangspoort van FOCUS om te balanceren doorheen de uitdagingen, verschuivingen, ingezaaide creaties die vorm aannemen en de vele breuken die mogen gaan gebeuren. Denk eraan dat het niet is om te focussen op wat er rondom je heen gaande is en wat deze Collectieve wereld je mag laten zien aan ontketenende energieën. Houd in gedachten dat deze allemaal oude energieën zijn die losgelaten willen worden zoals de druk op een kokende kookpot. Neem eenvoudig waar. Laat dit jou niet uit je focus en intentie vandaan trekken om door jouw persoonlijke Toegangspoort heen te gaan.

Deze Toegangspoort gaat over de VOLLEDIGE integratie van je Hogere Lagen naar het niveau dat je kunt verdragen binnenin je fysieke lichaam. Het is om te focussen op de Harmonie, innerlijke balans en het hart terwijl de wervelwind om jou heen veegt. Er is een innerlijke kracht dat naar het Licht komt, je Ware ZELF verlichtend. Je Lichaam neemt een ander niveau van verlichting en begint meer van je Licht uit te stralen. Je cellen heractiveren hun essentiële vibrationale bewustzijn en je ziel komt in/naar die staat van essentie tevoorschijn waar je één bent met Alles Dat Is. Dit zal een intense toegangspoort zijn van krachtige verschuivingen.De evenwichtigheid binnenin je chakra’s en gebieden is nu prioriteit. Het tevoorschijn komen van je God essentie is aan het gebeuren en de lichamen reageren op die staat. Een transformatie vindt op alle niveaus plaats en brengt ons steeds dichterbij naar een echte metamorfose, dit ook voor de volledige planeet. Deze zijn intens/krachtig op z’n zachts gezegd en graven in de diepste kern van je Wezen. Het is om je binnenzijde ertoe aan te zetten je buitenzijde te worden ~ je innerlijke Licht om je Lichtlichaam te worden.


Alles is goed als je met begrip, erkenning van wat er gaande is reageert. Her/erkennend dat alles gaande is voor het Goddelijke doel helpt je om het recht van Goddelijke essentie op te eisen en er één mee te zijn. Jullie zijn allemaal prachtige harten die er nu toe komen jullie zelf te begrijpen doorheen alle lagen van jullie verlichte Waarheid. Laat dat los wat je terughoudt van je eigen evolutie en ga met je hartstroom in vertrouwen.

Dit is een Toegangspoort die wil dat je met het mee gaat en de gemakkelijkste manier is door toestemming/goedvinden, vertrouwen en bewuste deelname. De moeilijkste manier is door weerstand, ontkenning en onwetendheid. Deze energiestroom zal hier desalniettemin zijn, aldus je mag willen te kiezen de meest vloeiende manier en deelname. Laat alle dingen zich voor jou ontvouwen en houdt binnenin je hart de intentie om de buis van Licht te zijn, hetgeen niets anders dan Liefde, Harmonie en Geluk voortbrengt. Ben de verandering die je wilt zien te hebben in het leven.

Ben de evenwichtigheid van deze wereld en ben trouw aan je eigen hart, altijd. ♥
Ben in ~ Vreugde!

Ik voel dat deze video van vorig jaar September ook op dit jaar betrekking heeft. Een prachtige geheugensteun!Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 

Dit is een FaceBook post.  Volg Méline op Facebook: https://www.facebook.com/AwakenSpiritFromWithin?ref=hl 

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment