Saturday, July 13, 2013

Magatha van Agartha ~ De Globale Ascentie en integratie dat jullie allen te wachten staat ~ Gechanneld door Méline Lafont
Magatha

Gegroet geliefde Aardegebroeders. Wedermaal zijn wij, de Agarthanen, naar voren gekomen met deze meest liefdevolle boodschap.   Wij hebben weer veel mede te delen, wij hebben weer nieuws.
Na onze laatste boodschap door deze channeler over een aantal Galactische civilisaties van het Licht,hebben er enorm veel bespoedigingen van persoonlijke ascentieprocessen plaats gevonden in jullie Aardse realiteit.  Met name, vele zielen zijn op een diepere manier contact beginnen opnemen met hun hogere zelf alsook de talloze andere civilisaties van het Licht, voor wij vormen 1.

Er zijn een aantal liefdevolle Galactische wezens van het Licht die begonnen zijn met de integraties van uw Zijn in hun Zijn alsook andersom, daar de samensmelting van onze bewustzijnen met het uwe nu op een meest bewuste manier ooit plaats vindt.  De mensheid staat verder in evolutie en staat daarom ook meer open voor integraties van ons Zijn in het uwe.

De Galactische civilisaties van het Licht, alsook de Agarthanen van inner Aarde zijn tot een consensus kunnen komen om alles weer een graad of  2 hoger op te drijven door onze Presenties meer en meer voelbaar te laten aanwezig zijn in uw bewustzijn en realiteit.  Zoals geweten wachten wij steeds de juiste momenten af om telkens weer een stap dichter te zetten in volledige Disclosure en de bekendmaking van ons samenzijn en aanwezigheid in jullie realiteit.

Naarmate het bewustzijn meer en meer integreert van onze Galactische energieën in uw Zijn, alzijnde uw hogere Zelf, zal meer en meer kunnen plaatsvinden in jullie realiteit.  Wat allemaal plaats maakt voor een groter en ruimer bewustzijnsverruiming in een nog ongekende realiteit die u allen te wachten staat en zelfs al in voorproef aan u allen gepresenteerd wordt door uw eigen innerlijke Zijn.

Bewustwording van alles wat u bent en alles rondom u, wat deel uitmaakt van uw Zijn, is een cruciaal gedeelte van het Ascentieproces dat telkens genoodzaakt is te ervaren.  Zie uzelf in anderen en verwaarloos uw connectie niet met uzelf en anderen die deel uitmaken van uw Zijn.  Concentreer u nu op deze immense verschuiving en schift in uw innerlijke zelf, die klaarheid zal brengen op een nog nooit eerder geziene manier.  Dit is nu de perfecte tijd ooit om verder te evolueren en uzelf open te stellen voor de intense energieën die nu allen heel de planeet Aarde en alles wat deel uitmaakt van haar Zijn, zullen brengen tot het integreren van en het accepteren van uw Goddelijk bewustzijn; uw ware en pure essentie van de hoogste graad van ZIJN.

De Agarthanen zijn tot een verruiming van bewustzijn gekomen, net als u allen ook steeds uw bewustzijn verruimen, en daarom zijn wij tot nog meer in staat om u allen te begeleiden in dit globale ascentie proces.  Wij voelen ons vereerd hier onderdeel van te mogen uit te maken, voor dit is het meest uitzonderlijke proces in de Aardse en kosmische geschiedenis ooit!  Onderschat uzelven en dit allemaal niet, voor er is een reden waarom u allen nu hier zijn in incarnatie.  De reden is niet meer of minder dan te ervaren hoe een diep vastzittende dualiteit en haar holografische Illusie, tot Ascentie geraakt met vrije wil die gerespecteerd moet worden.  Hoe uitzonderlijk is dit wel niet mijn geliefde Aarde gebroeders?! Zeer uitzonderlijk.

Wij maken hier deel van uit en ook wij zijn diep ontroerd in de zin van een grote blijdschap, hoe wonderlijk dit globale proces is en hoe het stilaan op een zeer sterke manier,begint aan te voelen als een groeiende verlichting naar volledig bewustzijn.  Wij maken deel uit van uw bewustzijn uit de tijden van Atlantis en Lemuria, en daarom maken ook wij deel uit van deze vorm van separatie en dualiteit omdat u ons bent in deze huidige vorm, opnieuw ervarend van ons bewustzijn in deze tijden maar nu op een heel andere manier en met een goede afloop, omdat de tijdlijnen verandert zijn en gedraaid zijn naar 1 vol liefde en blijdschap.  Dit komt allemaal nu naar jullie toe, geloof ons vrij voor wij zien en voelen de eerste effecten al daadwerkelijk in Gaia haar hart.

Steeds met de meest liefdevolle gedachten en intenties, zijn wij met u gedurende dit proces van globale Ascentie. Het goddelijke bewustzijn is in u als nooit tevoren, klaar om geïntegreerd te worden voor wie wilt; de keuze is aan u.

Wij danken u voor het delen van deze boodschap, ik ben Magatha van Agartha.

Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered.  http://lafontmeline.wordpress.com andhttp://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment