Wednesday, July 31, 2013

Melchizedek ~ Over de Merkabah uitlijning van 29 Juli, update ~ Gechanneld door Méline Lafont foto: Méline Lafont

Melchizedek ontvangen op 29 Juli 2013

Ik groet u van harte mijn geliefde gebroeders en vrienden van het Licht. Het is vandaag de uitlijning en vorming van de zogenaamde Merkabah formatie rondom jullie planeet, wanneer ik spreek en ik kan al meteen bevestigen dat alles op een wondermooie manier zich aan het uitzetten is tot een hoger en fijner licht.

Jullie planeet Aarde/geliefde moeder Gaia heeft haar noden en hulp kunnen halen uit deze krachtige uitlijning die voor de hoogste graad en fijnste energieën van het licht zorgt. Er is geen sprake van misleiding meer of krachten van het duister, dit is werkelijk een pure dag van liefde en licht en zo voelen wij het allemaal ook aan , alsook jullie. Dit is een pure en gezegende dag voor jullie allen alsook voor ons en het hele universum. Jullie hebben tot nog toe geen enkel idee, geliefden, wat deze dag allemaal teweeg brengt in uw zelve en in uw realiteit, voor alles op dit moment nog volop geabsorbeerd wordt en geïntegreerd wordt in jullie cellen, jullie Zijn, jullie hart en jullie Aardse incarnatie.

Werkelijke bommen en influxen van liefde en kosmisch licht wordt door jullie harten en Aardse lichamen/tempels van licht gezonden op de meest krachtigste manier ooit. Het hart weet alles goed te absorberen en bewerkt elk deeltje van deze kosmische essentie tot een activatie, integratie en deel van uzelf. Uw hart kan alles aan voor het is niet enkel uw hoofd van bestaan in een fysieke incarnatie, maar het is ook het belangrijkste element dat voor ascentie zorgt omdat uw hart alles stuurt en alles in zich heeft om u verder te laten evolueren en transformeren. Het hart, geliefden, is de spiegel van uw Zijn; uw werkelijk Zijn en hoe meer u 1 bent met uzelf, hoe geliefder het hart zal voelen en zijn.


Het ego wordt deze dagen hard aangepakt en het zal trachten alle trucs uit de kast te halen om u toch te overtuigen in uw Illusie te blijven; wat voor velen jaren uw comfortzone was. Wel, mijn geliefden, nu is er geen plaats of tijd meer voor de oude comfortzone en is het tijd om uit uw gekende schelp te komen en het nieuwe aan te reiken in volle vertrouwen. Het is hier en het is klaar om met u samen te smelten tot 1 bewustzijn. Alles wat vandaag (merkabah uitlijning van 29 juli) los wordt gemaakt en tot activatie wordt gebracht binnen in uzelf zal uw verdere toekomst en weg markeren en uw weg zal klaar zijn en gevonden worden.

Het is een eind dat jullie hebben afgelegd op een toch wel zeer korte tijd sinds de laatste uitlijning in December en wat een pad is er afgelegd, geliefden?! Werkelijk onwaarschijnlijk hoe groots jullie geworden zijn binnen jullie zelf ontwikkeling en hoeveel hebben er al wel hun eigen essentie kunnen naar boven brengen?! Ik noem dit werkelijk ongelofelijk! Proficiat hiervoor en mijn welgemeende dank.

Laat uzelf nu de tijd om de komende dagen de energieën van de 29ste juli te kunnen verwerken, voor het vergt steeds een aantal dagen dat de energieën hun vat blijven hebben op de individu en de wereld. De ene persoon zal het meer voelen dan de andere en de andere persoon vroeger dan de andere, maar 1 ding is zeker en dat is dat iedereen het voelt, er wordt er alleen anders mee omgegaan en dat is net het bepalende voor uw individuele proces en realiteit.

Hebt u zich geconcentreerd op uw individuele proces om uzelf wat meer te integreren binnen het kosmische of in uw ware zelf als essentie; dan zal u weldra de eerste invloeden mogen verwachten in uw leven die u zullen brengen tot wat u werkelijk bent. U zult een drang voelen naar individuele groei en u zult gebracht worden naar paden die u nog nooit eerder bewandelt hebt maar u toch zo zeker over voelt. Dat komt omdat u die paden net al wel bewandelt hebt en deze erg gekend zijn, voor het aspecten in uw leven zal brengen die u tot dat herinneren. Alles is goed!

Hebt u zich geconcentreerd op het wereld proces van moeder natuur en haar globale mensheid met de veranderingen die gepaard gaan met de mensheid; dan zal u meer capabel zijn om integraal globaal werk te gaan verrichten die ten dienste staan van de mensheid en haar moeder Gaia. Waar u zich hebt op gefixeerd deze dag van de Merkabah, zal ook uw werkelijkheid kunnen worden, voor het is bekrachtigd door deze influxen van het kosmische licht. Werk nog goed verder met deze energieën die nu in uw cellen en hart zijn opgeslagen, voor deze zijn nog niet uitgewerkt en nog even krachtig als de dag zelf. Gebruik ze goed en gebruik ze vooral in Liefde, voor Liefde bekrachtigd alles nog eens een 1000 maal meer dan de originele maar al zo krachtige kosmische energieën. Jullie zijn de co-creators nu en dan is geen fabeltje, voor dat is het niveau dat jullie nu bereikt hebben wat bewustzijn betreft.

Het verdere verloop van dit alles binnen het goddelijke Plan en de Ascentie, hangt van deze energieën af en hoe jullie als individueel en mensheid hier hebben mee omgegaan, dus is dit een totaal nieuwe en blanco bladzijde die opengeslagen wordt en als eerste keer beschreven wordt. Nu is het geen herschrijving van de geschiedenis meer maar een nieuw begin! Proficiat en mijn hartelijkste dank voor het zo lang vol te houden en niet op te geven, we komen er nu aan stap voor stap maar o zo duidelijk!

Ik groet u van harte, Meester Melchizedek.

Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered.  http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment