Monday, January 14, 2013

André Cartois - oproep voor het bouwen aan gelukZopas nog roept onze minister op om ons geld te beleggen in aandelen. Graag wil ik hier even op toelichten, en raad aan om verstandig en waakzaam te zijn.
We weten allemaal wat de banken en hun aandelen hebben aangericht. 

Ook bij ons in België liep het op dat vlak niet van de poes. Een niet nadergenoemde Bank ging op de fles. En vele kleine beleggers verloren hun zuur verdiende centen.  

Ik ben niet echt een voorstander van aandelen als ze niet overeenkomen met de visie van een gemaakte samenleving. Nu meer dan ooit moet onze aandacht uitgaan naar een ecologische samenleving die in harmonie werkt als één geheel.


Dus in dat opzicht is het goed om ecologisch en verantwoord te investeren in bedrijven die het goed menen met de mens en zijn planeet.

Zij die enkel de speculatie en de rijkdom zien in aandelen zullen bedrogen uitkomen. De samenleving is grondig aan het veranderen en zelfzucht en verrijking zal niet meer getolereerd worden.

Onze visie moet toekomst gericht zijn en op al het leven van deze planeet en niet enkel op eigenbelang en wellust.

Men moet ook opletten zich niet te laten misleiden. Misleiding door hoge speculaties, misleiding door bedrog van loze politieke beloften, misleiding door onwetende hoogmoed. En misleiding door de aanvoer van angst.

Bekijk eerst goed waarin je investeert, leer het bedrijf of de instelling kennen en vergewis u ervan dat je medeverantwoordelijk bent in de koers van ons collectief toekomstbeeld en de wereldse samenleving. Leer de verschillen zien tussen het oude en het nieuwe paradigma. Begrijp de lange termijn visie, en heb geduld en moed. 

Niets is makkelijker dan te investeren in een goed klimaat en op toekomstige gerichte bedrijven en technologieën. Het zijn ook deze toekomstige bedrijven die ons op het pad van de eenheid kunnen brengen.

Investeren in vrede is toekomst gericht investeren, investeren in oorlog is het in stand houden van de status quo en akkoord zijn met de toestand waarin de wereld zich nu bevind. Het is de stilstand, en de achteruitgang.

Natuurlijk zal men proberen u te misleiden met mooie beloftes van hoge winsten. Maar daarom niet in de hoge waarden, die ieders zijn leven echt rijk kunnen maken. 

De visie van een samenleving die in overvloed kan leven, lijkt wel utopisch. Maar dit is dan ook het onderdeel die mee de sleutel er van vormt.

Het is dus volledig aan jou in te zien waar jou toekomst ligt en hoe jij denkt tegenover de komende generaties.

Een pracht van een wereld staat jullie te wachten en dit dankzij U!  Bouw mee met de volle Liefde verder, hoe meer u in Liefde bent; hoe meer er de pracht zal ontstaan voor u.

Bouw aan jullie geluk door er voor elkaar en uzelf te zijn te allen tijde; in goede en minder goede. Bouw projecten met het hart op de juiste plaats. En met de intentie om deze wereld te leiden naar een beter en prachtige plaats. 

Tot slot is het raadzaam om niet te veel te focussen op het geld en zijn fictieve waarde ervan.

Onze toekomst ligt niet in de rijkdom van het geld, maar in de rijkdom van ieders geluk.

 André C.

No comments:

Post a Comment