Wednesday, January 23, 2013

Méline Lafont: Een persoonlijke boodschap van de Opgestegen Meesters van het Verre Oosten ~Stap 2 :kennis voor de Transmutatie in het proces van Transformatie.(Deze channeling is eigenlijk een persoonlijke boodschap naar mij gericht.  Deze Meesters zijn gekend door het boek van "De Meesters van het Verre Oosten" door Baird T. Spalding, een prachtig boek naar zeggen die ik nog niet heb kunnen lezen.  Zij kwamen naar voor begin November om mij begeleiding te geven in mijn Transformatie en Transmutatie proces dat nog loopt.  Aangezien hier leidraden en belangrijke tips in staan, heb ik besloten delen van mijn boodschap te delen met jullie allen.  Hou in gedachten dat dit een persoonlijke boodschap naar mij toe is en deze kan verschillen naar jullie persoon toe en daardoor niet kan resoneren met jullie persoon en hart.  De gehele channeling bestaat uit 20 geschreven paginas en bestaat uit delen en stappen.  Dit is het tweede deel hiervan, het 3de deel volgt later.  Veel liefs, Méline ♥)
 


De tweede stap is de kennis voor transmutatie in het proces van deze transformatie.  Transmutatie wil zeggen dat een bepaalde energie wordt omgezet naar een andere energie doormiddel van het te neutraliseren tot op een nul punt, om het nadien een nieuwe lading te geven en te manifesteren naar wens.  Nu, dit is de moeilijkste stap van de Transformatie, dewelke waarin u zich nu bevind.  Voor er wordt begonnen aan de eigenlijke Transmutatie is het vereist de eerste stap met de kleine onderverdelingen onder de knie te hebben, te accepteren en het uwe te maken.

(Dit is nu zo goed als voltooid voor u, geliefde Méline, wat u nu klaar maakt voor de allerlaatste stap van dit proces van de Transformatie.  U hebt nu een enorme bewustzijnsverhoging ervaren die u compenseert met wat u wilt bereiken in het NU.  Deze gradatie in bewustzijnsverruiming zal u enorm hoge facetten van uw zelfkennis brengen, dewelke u opheft uit uw huidige realiteit.  Langzaam maar zeker vertoeft u zich in de aller tijden van het NU.  Uw bewustzijnsverruiming heeft zijn uiterlijke grenzen zo goed als bereikt.  Maak u geen zorgen, geliefde Méline, u bent zeer spiritueel bezig en verrijkt!  Proficiat! )

Nu zullen we verder trachten te delen over dit gehele proces van Transmutatie:

1* Geef uzelf de kans om regelmatig te rusten en uw tijd te benutten voor uzelf.  Dit is heel belangrijk om aan uzelf te denken in deze zeer belangrijke tijd.

2* Probeer om steevast een patroon van meditatie aan te schaffen in uw dagelijkse leven en beoefen deze dagelijks alsnog meerdere malen per dag.

3* Tijdens uw meditatie is het erg belangrijk om u diep te gronden en te aarden met Moeder Aarde haar ZIJN: de Hartpoort en chakra.  Deze chakra is de puurste vorm van Zijn en bevat al de informatie, licht en liefde, codes en allerlei activaties dewelke nodig zijn om uw transmutatie te voltooien.  Neem deze dagelijkse dosis ter aanvaarding in uw eigen poort en hartchakra.  Ten slotte integreert u deze energieën en zet u ze weder om in stoffen tot activatie, dewelke verspreid worden met de kundalini.  Het is uw lichaam en tempel die deze transformatie uitvoeren, dus u bent degene die dit doet en activeert.

4* U hoeft uzelf er zich van bewust te zijn dat u talloze incarnaties meedraagt in uw cellen en deze om een uitkering van deze informatie vragen.  Enkel hetgeen u verder dient, hoort hier nog thuis, al de rest dient los gelaten te worden en gezuiverd.

5* De beste methode hiervoor is om uw cellen allen te vragen en te delen om hun eigen mutatieproces te bekomen en hierin van start te gaan.  Nogmaals, u bent uw lichaam in manifestatie, dus u bent ook uw cellen.  Deze cellen van u zullen zich naar mate van het mogelijke enorm uitzetten om het proces te vergemakkelijken bij het opruimen en los laten van gedane en onbruikbare informatie.  Zo zal de vrijheid weer bestaan om vrij te zijn en meer licht te vormen.  Uw cellen zijn uw bestaan in deze vorm en belichaming, dus communiceer met hen en zorg er goed voor.

6* Sta sterk in uw overtuiging dat alles wat u doet een gevolg heeft.  Dit is de Goddelijke wet en beschrijft perfect wat u nu doet.  Doet u een Transformatie, dan zijt u dit ook.  Doet u een Transmutatie; ook dan zal u dit zijn, maar doet u er geen; dan zal u er ook geen zijn en geen hoeven te verwachten.  Alles draait om het zelfzeker zijn en het weten dat u dit kan, doet en ZIJT!  Beloof uzelf om u nooit in de steek te laten en uzelf op te heffen in neer brengende omstandigheden.  U hebt een persoonlijkheid en een ZIJN, en u bent met God verbonden; u bent hem/haar in weerspiegeling.  U bent God, creatie.

7* Deze is het allerbelangrijkste onderdeel in dit alles en dat gaat over zelfbesef.  Het beseffen, het weten en het aanvaarden van wie u bent, wie u hoort te zijn en wie u altijd al bent geweest.  U bent U en niemand anders.  Niemand is U en niemand zal dit ooit kunnen zijn, weet dit nu en aanvaard dit als uw ware Zelf en waarheid.  Niets is minder waar dan het ontkennen van uw ware Licht.  Wees voor eens en altijd overtuigd van uw ware Zelf en aanvaard.  Weet wie u bent en ken uzelf als geen ander.  Heb vertrouwen en laat uw zelfbeeld nu los van wie je denkt te zijn in uw incarnatie.  Deze paradox is u gevoed en opgedrongen en is NIET uw ware zelf in expressie.  Zorg voor uzelf door in alle Liefde uw  eigen ware zelf te accepteren en te erkennen.  Uw ware Zelf verruimt nu en komt tot zijn ware zelf in expressie.  U bent hier nu door aan het komen en het eind is wel bereikt.

8* Sta steeds achter uw hartgevoel, uw ware zelf die communiceert uit Liefde.  Volg deze wat dan ook en hou uzelf steeds achter de zijde van Liefde en Verlichting.  Werkend en sprekend vanuit deze taal zal u nooit tot ego noch misleiding brengen.  Voel uw hart, dewelke een licht taal en vibratie gebruikt in communicatie.

9* Dit laatste onderdeel hiervan is 1 die je zeker niet overslaan.  Het hoort er nu eenmaal bij en lijkt tegenstrijdig ten opzichte van al de vorige onderdelen.  LAAT AL DE INFORMATIE OVER UZELF NA ACCEPTATIE LOS!  Weten is aanvaarden, maar wil niet zeggen dat er een lading op geplakt moet worden.  Weten is een Zijnstoestand, dewelke waar je jezelf in vertoeft.  Het draagt geen lading mee noch benaming of ego.  Daarom dat het belangrijk is om werkelijk los te laten zodat er geen ladingen zijn.  Men blijft dan over in het weten en in het Zijn.

Voor Transmutatie te kunnen bereiken, dient alles te worden gebracht tot nul punt.  Nul punt = geen geladenheid.  En dan beginnen we aan de laatste grote stap naar Transformatie toe, dewelke de kennis is tot Transformatie.

Copyright © by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://pleiadedolphininfos.blogspot.be for Blogger and http://pleiadedolphininfos.wordpress.com as Homepage

No comments:

Post a Comment