Wednesday, January 9, 2013

Méline Lafont: Persoonlijke boodschap van de Meesters van het Verre Oosten ~ Stap 1van zelfkennis in de Transformatie~


(Deze channeling is eigenlijk een persoonlijke boodschap naar mij gericht.  Deze Meesters zijn gekend door het boek van "De Meesters van het Verre Oosten" door Baird T. Spalding, een prachtig boek naar zeggen die ik nog niet heb kunnen lezen.  Zij kwamen naar voor begin November om mij begeleiding te geven in mijn Transformatie en Transmutatie proces dat nog loopt.  Aangezien hier leidraden en belangrijke tips in staan, heb ik besloten delen van mijn boodschap te delen met jullie allen.  Hou in gedachten dat dit een persoonlijke boodschap naar mij toe is en deze kan verschillen naar jullie persoon toe en daardoor niet kan resoneren met jullie persoon en hart.  De gehele channeling bestaat uit 20 geschreven paginas en bestaat uit delen en stappen.  Dit is het eerste deel hiervan, het 2de deel volgt in de komende dagen.  Veel liefs, Méline ♥)
 
Wij groeten u, alszijnde een collectief bewustzijn van de verheven Meesters van het verre Oosten.  Wij hebben een collectief bewustzijn bereikt in onze verlichting, dewelke wij graag met u delen.  Onze energie bestaat uit Verheven Meesters vanuit het Boedhisme alsook van het Hindoeisme, Islam, Westerse gemeenschappen en allerlei afgezanten van het Licht.  Wij leggen geen nadruk op de verschillen van afkomst daar wij 1 geheel en 1 compacte energie van Verheven energie zijn en vormen.  Wij spreken u nu allen op een collectief niveau aan, om enkele zaken voor u uit te klaren die misschien wel een verkeerde indruk hebben achtergelaten op uw bewustzijn en geliefde Zelf. 


Laat ons toe u te vergezellen in uw leefwereld van dit huidige moment om meer verlichting te schenken aan een paar moeilijke en onduidelijke zaken voor u op persoonlijk vlak.  Waar u nu voor staat en wat u tot nu toe al hebt bereikt in uw incarnatie, is van groots belang en waarde naar ons toe alsook naar uzelf toe en de Aarde toe.  Er is veel gezegd geweest, er is u enorm veel geleerd geweest en u hebt tot nog toe alles steeds kunnen plaatsen en accepteren in uw eigen zijn, wat een fantastische ervaring en feit is!  Om dit wonderspel te mogen aanschouwen is een echte zegening en u ontvangt onze grootste waardering hiervoor, voor wij zijn u enorm dankbaar voor uw enorme evolutie in het los laten en afscheid nemen van deze dualiteit waarin u uzelf vertoeft.


Veel stappen hebt u al kunnen plaatsen maar het loslaten van alles rondom uzelf is toch wel de moeilijkste stap die wij allen hebben moeten ondernemen.  Onze stap van ons uit naar uzelf toe, is om u onze geleerden te delen hieromtrent en u te begeleiden in dit laatste maar moeilijkste deel van de stap van het los laten en het ontbinden.  De volgende staat en stap die u nu bereikt hebt is die van de volledige ontbinding van uw fysieke vorm naar uw eigenlijke zijn.  Verstaat u het concept hiervan ten volle?  Zo niet willen wij dit maar al te graag volledig schetsen voor u.


De staat van het ontbinden en losmaken van uw zelfbeeld en fysische verschijning zoals u deze nu kent, is een proces dat u nu aan het manifesteren bent.  Het is een kwestie van uw volledige Zelf te kunnen loslaten op een manier waar de ontbinding van al het materiële zich settelt naar een lichtere vorm, dewelke een soepel en flexibele vorm zal zijn bestaande uit Licht.  U hoort uw eigen Transformatie van het lichaam zelf te doen en daarom ligt het volledig ter uwe handen.  Wanneer men een staat van verhevenheid bereikt, wordt er een bepaalde stof geproduceerd in de hersenen, wat gestuurd wordt vanuit het Hartcenter van het fysieke lichaam en het eigenlijke Zijn van uw ware Zelf.  Daarom is uw eigen hart de poort naar Ascentie en Transformatie toe.  Het verspreiden en aanmaken van die stof is de genaamde Kundalini, degene die alles tot standhouding en verspreiding brengt in het fysieke lichaam.


Wanneer verspreiding tot stand is gekomen en al de voornaamste cellengroepen en organen zijn bereikt, zal er een Transformatie uitbreken die het gehele fysieke lichaam zal leiden naar de volledige Transmutatie van uzelf naar een bron van energie en Licht.  Tevens is een Lichtlichaam ook al een zekere bron van Licht en energie en is een tussenstap voor de mensheid naar het eigenlijk Zelf op latere ruimte.  Wij, Verheven Meesters van het verre Oosten, zijn hier al gehele tijd door dit proces heen gegaan en hebben zodanige controle, beheersing en zelfliefde, dat we dit proces, wat jij nu gaat ondergaan, op een bewuste manier hebben gestart en gestuurd.  Het is een prachtige en uitzonderlijke ervaring die wij als Meesters graag zien te delen op jullie wereld, die nu zelf op shiften staat.  Laat de controle van de Illusie op uzelf nu los, bedank het voor zijn bewezen diensten en neem nu zelf de controle over van uw ware Zelf. 


Stuur u uit deze Illusie wereld en bouw aan uw ware Zelf alszijnde Licht en energie.  U bent bijna door dit proces heen en moet nog enkele hindernissen hieromtrent verwijderen dewelke uw volledige loslaten van uzelf in de weg staan.  Breng uw hart weer volledig in balans, u weet als geen ander hoe belangrijk dit is.  Wij weten wat verdriet kan zijn en veroorzaken, het is een krachtig vergif voor het hart en uw zijn.


Het uit balans zijn in uw hart; uw Ascentiepoort zorgt ervoor dat er niet kan getransmutteerd worden naar een staat en zijn van Liefde.  De lichtere vorm van een lichaam komt niet tot volledige expressie bij het niet in balans zijn.  Balans= zelfcontrole over echt alles beheersen.  Wat ooit schittert, verliest soms ook zijn hoogte en zijn sterkte, net zoals uw hartgevoelens.....

......  Ze bestaat grotendeels uit die Harmonische Liefde tussen uw beiden (ik en mijn Tweelingsvlam), maar er vertoeven zich ook “downs” ten gevolge van emoties zoals gemis, telleurstelling…  Breng uw hart weder tot die Harmonie met uzelf en laat uw verwachtingen en visies hierover los. 


Uw wederkeren met uw geliefde Zelf zal op een spoedige en spontane manier gebeuren en ontstaan.  Wij willen graag onze verlichting hieromtrent met u delen.  Laat ons zeggen dat wij nu onze technieken met u zullen delen, dewelke u zo vrij bent om te delen met anderen en te gebruiken naar gelieven.  Deze geen geen geheimen, maar kunsten en leringen van ons uit naar u toe.


1* Leef van dag tot dag en van tijdspanne tot tijdspanne.  Laat geen enkele planning uw verdere leven bepalen, dit zal u nog meer tegenhouden tegen het loskoppelen van… Reden te meer waarom wij, Meesters, ons in bezinning hebben terug getrokken destijds om volledig vrij te zijn van de dagdagelijkse sleuren en beperkingen.  Geef uzelf de kans om u vrij te pleiten van bepaalde zaken en onderdelen van uw dagdagelijkse taken.  Koppel u hier los van, niets wordt van u verwacht, enkel u plaatst verwachtingen op uzelf.  Dit brengt ons tot het volgende punt, dewelke gaat over..


2* verwachtingen plaatsen op…  Laat alles wat je denkt te doen vandaag of wat je denkt dat een ander verwacht van jou te doen vandaag, los.  Ook dat is het vasthouden van uzelf in die gedachtevorm van verwachting en van Illusie.


3* Laat werkelijk alles los zodat er geen enkele gedachten meer in je opkomt en je in de staat van Zijn bent terecht gekomen.  Vanuit een lege geest kan enorm gecreëerd en geshift worden.  Alle controle en gedachtevormen zijn los.  Het brengt je in de staat van het Zijn, dewelke de creatie op zich is.


4*  Neem alles zoals het komt en vertrouw dat net hetgene u van nood hebt op uw juiste pad zal komen op de exacte perfecte Goddelijke tijd.  Vertrek vanuit deze opportuniteit en bouw verder van daaruit op, terwijl, nogmaals, u alles LOS laat en geen verwachtingen plaatst.


5* Zet uzelf op tijd en stond in een gouden koepel van Licht, gevuld met het Goddelijke wit-blauwe straling. Verlichting is niet enkel uzelf tot deze staat creëren en transformeren, maar ook uzelf daadwerkelijk plaatsen in het Licht en omringen met het Licht.  Uw hart is Licht en een Goddelijk Zelf.


6* Sta steeds open voor anderen hun opinie.  Leg het uwe niet vast voor het is UW waarheid, en enkel de uwe.  Zo heeft ieder zijn eigen waarheid die correspondeert met hun ZIJN.  Respect is wel van belang hierbij.


7* Laat het verleden los.  Er is niet zoiets als tijdsgebonden facetten.  Het verleden maakt een scheiding in energie net zoals het heden en de toekomst doet.  Er is enkel een IK BEN ten volle te ontwikkelen en te laten expanderen als uw ware Zelf.


8* Laat alles ten opzichte van uzelf los.  Uw zelfbeeld, uw gedachten omtrent uzelf, uw fysieke zelf, uw niet fysieke zelf.. gewoon los laten en geen gedachten plaatsen op of over uzelf plaatsen.  Wedermaal alles over uzelf los laten!


9* Het weten.  Dit is zeer belangrijk!  Weten wie je bent, niet denken, niet plaatsen, maar goed aanvoelen en weten.  Er is geen enkele nood voor energie buitenaf om dit weten te bereiken en te weten wie u bent, welke energie u bent, uw ware Zijn.  Vertoef steeds in een zijntoestand van WETEN.  Jij bent die staat van zijn.  Gewoon ZIJN, niet vanuit een ego standpunt maar vanuit het hart.


10* Het in balans zijn. Zonder het in balans zijn, kan geen stap vooruit geplaatst worden.  Balans speelt een grote rol in de mogelijkheid tot verheffing en verplaatsing van uzelf.  Goed dagelijks mediteren op een grondige wijze, verzorgt de balans in het Zijn.  Het verdiepen in inzichten, de innerlijke exploratie, het leren kennen of beter gezegd het herkennen van uw zijn, het reizen naar de hogere Dimensies, het ontdekken van de verschillende werelden… dragen allemaal mee tot verdieping, het weten en het ZIJN.  Chakra’s balanceren is een dagelijks ritueel dat nodig is om uzelf 1 te laten zijn met uw Hogere en eigenlijke Zelf.  Blokkades dienen te worden getransmutteerd in Licht en Liefde.  De weg wordt vrijgemaakt en vrij gehouden op de banen tussen deze bronnen van Goddelijk Licht en Goddelijk Zijn, hetgeen al uw Licht en uw ware Zelf weerspiegelen.  Chakra’s zijn een bron van informatie alsook een bron van Licht en uw ware zelf.  Communicatie tussen deze moeten de vrije baan kunnen houden om een verlichte staat van Zijn te kunnen bereiken.  Blokkades zijn een bron van het vasthouden van.. Zet deze vrij doormiddel van dagelijkse grondige meditaties, grondige aarding en een input van Licht in deze lichtcellen van de chakra’s.  Balanceren is ook het weten, het vertrouwen en het Zijn, het loslaten van zaken die u vasthouden in de materie en het denken; de Illusie.


11* Uiteindelijk bevind dit zich allemaal op 1 en dezelfde cirkel.  Het ene beïnvloed het andere en loopt in verband met elkaar.

Al deze stappen vormen de eerste stap van Zelfkennis, hetgeen nodig is voor de 2de stap in het rijk der Heiligdom van de Transformatie.

Copyright © by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://pleiadedolphininfos.blogspot.be for Blogger and http://pleiadedolphininfos.wordpress.com as HomepageNo comments:

Post a Comment