Wednesday, October 29, 2014

Oktober Toegangspoort ~ Het Opwarmen van de Energieën en de Verandering 13 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont


Met dank aan: Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
We bewegen door een gigantische kracht van energieën heen dat alles in diens kern schudt. Velen beginnen zich het einde van hun oude overtuigingen/veroordelingen en het ego waar zij zich voor zolang aan vastgeklampt hebben te realiseren. De Volle Bloed Maan verduistering heeft de kern geschud van dat wat weg moet schrompelen om meer plaats voor het nieuwe en een ander groot portaal te maken, in de vorm van een zonsverduistering, dat zich voor zal doen in de aankomende dagen en dat de kern van dit alles wederom dooreen zal schudden. Iedere keer is het een andere energie invoer wat aan het proces van loslating en wedergeboorte deelneemt. Iedere invoer heeft diens eigen unieke codes en energieën om iedere vezel van al het bestaan aan te raken.
Een Tsunami van Liefde werd door uiteenlopende Bronnen van Licht verspreid, wat door onze eigen unieke patroon van Zijn vastgehouden wordt. Wij zijn de Lichtdragers die deze Liefde naar al het bestaan verspreiden terwijl wij dit op de Aarde verankeren. Wederom zou ik graag het feit willen benadrukken om te leren als één te leren en samen te werken en om iedere rancune of ieder oordeel die je richting een ander vasthoudt los te laten. Jullie zijn allemaal unieke expressies van God Bewustzijn en wij moeten met ons werk en energie variëren om de energieën aan te vullen die op Gaia verankerd worden om deze verschuiving vooruit te bewegen.
Onjuiste overtuigingen worden losgelaten, oude gewoontes en patronen worden opnieuw beoordeeld om jullie voorwaarts te laten gaan richting de volledige ontwaking en de activering van jullie Lichtlichaam/Zelf. Jullie openen jezelf nu letterlijk voor het besef van jullie Multidimensionale Wezen als de Universele - en de Zonne energie invoeringen de kern van jullie wezen binnengaan om jullie Gechristende staat te doen laten herontwaken. Lagen van multidimensionaal bewustzijn worden voor jullie opgetild om bewust te verkennen. Dit betekent dat jullie uitgenodigd zullen worden om meer op het niveau van jullie Multidimensionale Zelf te werken en dit heeft betrekking op jullie, de poortopzichters en de Ascentie Pioniers op dit vlak.

Jullie worden naar de actieve dienst opgeroepen en jullie voelen gedurende enige tijd nu sinds de lente Equinox de roep binnenin. Deze oproep werd versterkt tijdens de Leeuwen Toegangspoort in augustus, aangezien jullie een diepere Zonne Christus Bewustzijn sinds die tijd geactiveerd hebben, jullie je op een dieper niveau voorbereiden op niet alleen Christus integraties maar ook op jullie IK BEN Aanwezigheid. De recente september Equinox was een markering voor diegenen die de oproep binnenin voelden om hun eerste stappen te nemen en om de verandering voort te brengen. Het begon onmiddellijk sinds deze Volle Bloed Maan verduistering op 8 oktober 2014, terwijl jullie je fundering, die op oude overtuigingen gebouwd is, tot in diens kern voelden schudden. Dit is niet alleen op jullie van toepassing maar ook op velen rondom jullie heen. Zijn jullie voorbereid en gereed voor deze nieuwe komende geboorte?
Velen geloven dat een nieuwe wereld naar hen toegegooid zal worden alsof het een proces was van één nacht tijd is waar je gelooft dat je in een nieuwe omgeving zult ontwaken. Op een bepaalde manier is het aldus dat je zult "ontwaken" in een nieuwe wereld maar niet in één nacht tijd. Dit is bedoeld om in bewustzijn ervaren te worden aangezien jij degene bent die plotseling zal verschuiven wanneer je die drempel van ogenblikkelijke transformatie en manifestatie in het innerlijke hart van jouw innerlijke gebieden bereikt. Dan zal alles dat aan de binnenzijde van jouw wezen verschoven is ~ bewustzijnswijze ~ ermee beginnen om in jouw externe wereld te reflecteren alsof je in een geheel nieuwe wereld bent, maar in feite is deze nieuwe wereld jij in een andere staat van bewustzijn. Je zult ermee beginnen om de dingen anders gewaar te worden en in staat zijn om voorbij de sluiers van de dichtheid te kijken. Dit zorgt ervoor dat jouw gehele wereld voor jou begint en verandert en je zult het steeds gemakkelijker vinden om je te onthechten van het ego verstand en van de energieën die van de oude trilling zijn.
Vele structuren, systemen en mensen vechten nu angstig tegen de krachten van verandering en loslating, aangezien zij er niet van houden om hun overtuigingen en gedachten te herbekijken en zich ter verdediging aan dat weten vastklampen. Deze mensen doen als vanzelf alles dat zij kunnen om hun inzichten en systemen/overtuigingen in stand te houden aangezien dit alles is dat zij geloven in als hun eigen werkelijkheid. Je werkelijkheid te verliezen zoals je dacht dat het was of zoals je ervan overtuigd was dat het was, is een "klap in het gezicht" ervaring aangezien het ego verstand diens geloofwaardigheid en gevoel van macht niet wil verliezen. Iedere strijd is ego gerelateerd, dus kan je een gevecht van je ego herkennen wanneer dit gevoel van strijd naar boven komt.
We verwelkomen de energieën van de verduisteringen in deze maand van oktober aangezien zij meer van dit ego en deze emoties veroorzaken om ons vlak van zijn/bestaan te verlaten. Dit is de oproep voor de dienst dus is het het beste om zo "oprecht" en "gecentreerd" als mogelijk is te zijn om als deze pionier te functioneren omdat je cruciaal gaat worden bij het anderen door voorbeeld te helpen en te onderwijzen. Wanneer je voelt dat je gereed bent om in beweging te komen en om daar naar buiten te gaan om jouw innerlijk weten te brengen en de gehele Mensheid te helpen, doe dat dan en neig er niet naar om je logica/verstand te volgen maar in plaats daarvan de roep van je innerlijke hart. Jullie allemaal zullen weten wanneer het de Goddelijke tijd voor jullie/jou is om ermee te beginnen je taken/plichten meer op een bewuste manier uit te voeren, aangezien je eerst door diepgaande veranderingen van initiaties, activeringen, reiniging, transformatie en loslating heen zult gaan om als die buis van Licht en voor het grotere goed van ALLEN te dienen.
Deze verduisteringen functioneren als een trigger richting drastische veranderingen op verschillende niveaus van je wezen. Dit verschilt van individu tot individu aangezien je Hogere Niveaus zullen weten wat het meest belangrijk voor jou is om aan te werken in dit Nu. Voor sommigen zoud dit nieuwe relaties en zielverbindingen met fractals van je zielgroep betekenen, voor anderen zou het een niveau omhoog naar de wereld dienstverlening kunnen betekenen wat verschuldigd kan zijn aan de uitbreiding van het bewustzijn of een diepgaande bevrijding van oude lagen en verstrikte energieën, en voor sommigen mag het zulke hogere niveaus van besef en bewustzijn brengen dat je ervaart meer van de planeet af in de Hoger Dimensies te zijn dan hier in het Aardse collectief. Het zou dit alles ook tegelijkertijd kunnen zijn, zolang als het jouw Hoogste goed en dat van de Aarde tot voordeel strekt.
Je mag meer beweging verwachting na de energetische invloeden van de verduisteringen, welke opgevolgd zullen worden door een paar andere krachtige energie portalen. Wees niet verrast wanneer je vele dingen ziet verhitten en ogenblikkelijk ten onder ziet gaan aangezien de mensen het zat zijn met de oude overtuigingen en een revolutie van verandering binnenin zich voelen. Jullie allemaal hebben de kracht/macht binnenin en houden voet bij stuk met wat wel of niet meer acceptabel is. Verandering zit er voor jullie aan te komen en is te midden van jullie want jullie zijn de "veranderaars". Het begint binnenin jullie! Denk er gewoon aan om te allen tijde met Liefde en mededogen te handelen en niet een 'oorlog' te beginnen om jouw punt te bewijzen. Wanneer iemand of een systeem niet gereed is om te horen of te zien, maak jouw punt kort en krachtig maar zonder een doorgaand gevecht over wie het verkeerd en wie het juist heeft.
Dit zal een interessante winter zijn en ik krijg het beeld van mezelf binnenin mijn huis staande met mijn kinderen en familie: allen tezamen in rustigheid. Iets is er aan het bewegen onder mijn voeten, maar het kan in mijn eigen persoonlijke werkelijkheid zijn, aangezien er veel voor mij aan het gebeuren is dat iedere dag mijn volledige aandacht vereist. In deze tijd werk ik actief aan de verandering en de verschuiving van de schoolsystemen, immer zo subtiel maar desalniettemin zeer duidelijk voor de school dat mijn woorden en signalen niet genegeerd kunnen worden. Mijn tweeling is het niet eens met deze schoolsystemen, dus problemen presenteren zichzelf waar de school diens positie bevecht en mijn jongens gebruikt om hun punt te maken. Dit is waarom ik me momenteel focus op het ondersteunen van mijn tweeling en de school laat zien dat een revisie van hun methodes nodig is aangezien velen van de kinderen dezelfde signalen jegens de schoolsystemen laten zien zoals mijn jongens dat doen; zij spiegelen de school.
Ik zie ook sommige anderen in de wereld zoals in mijn omgeving die dezelfde kwesties ervaren met de scholen van hun kinderen, dus de druk staat op de ketel … het is een kwestie van tijd. Hetzelfde is aan het gebeuren in de medische systemen aangezien ziekenhuizen en tehuizen hun grip verliezen op wat er gewoonlijk werkte en zij inspanningen maken om te handhaven wat eens was. Dit kan niet zeer lang meer vastgehouden worden, aangezien de energieën zoals van de verduisteringen en Equinoxen, portalen en zonnewendes de inspanningen van gigantische veranderingen voortbrengen. Niettemin hebben we een collectief om rekening mee te houden dus zou het langer kunnen nemen dan dat wij persoonlijk voelen dat er binnenin ons verandert op het persoonlijke vlak van bewustzijn omdat het collectief zich aan het oude vertrouwde vastklampt. We zijn niet alleen op deze planeet dus blijf respectvol en meedogend voor alle wezens en hun individuele ruimte van ontwaking terwijl je voorwaarts gaat met je eigen proces en groei. Jij bent een pionier en je plaveit het pad dus houd je focus daarop om met deze verschuiving te helpen. Wat je door jouw Licht en jouw bewustzijn verankert, zal ook anderen te zijner tijd bij hun verschuiving helpen.
Met Liefde 
Méline Portia Lafont

Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com 

No comments:

Post a Comment