Monday, March 17, 2014

De Pleiadianen - Het Equinox Portaal en Bewust Contact - 16 Maart 2014Met dank aan: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Groeten, wij zijn de Pleiadianen en wij komen voort in Gratie en met Onvoorwaardelijke Liefde voor ieder wezen op dit vlak en daaraan voorbij. Wij komen met een dieper begrip en een weten over jullie Planetaire Ascentie en de stadiums waarin het vertoeft. Terwijl een dieper bewustzijn door velen van het collectief bereikt wordt op jullie vlaktes van werkelijkheid, worden er vele nieuwe kansen en mogelijkheden gecreëerd en zelfs gemanifesteerd in jullie eigen collectief - en jullie persoonlijke werkelijkheid.


Waar wij over wensen te spreken in dit Nu moment op jullie Aardse vlakten, zijn de Equinox energieën/het portaal en diens invloed op ieder individueel bestaan en werkelijkheid. Wees dapper onze collega Lichtwerkers, Broeders en Zusters, want deze nieuwe golf en hoeveelheid aan Zonne energie zal de spijker op diens kop slaan wat betreft vele dingen en Aardse werkelijkheden die nu gedurende verscheidene jaren uitgespeeld werden.

Drastische veranderingen zijn aanstaande voor jullie vlak, aangezien het collectief en vele van jullie Lichtwerkers hunkerden, creëerden en vele van deze veranderingen verordend hebben. Er zal een afwerpen zijn, schuddingen in de vorm van energiegolven en letterlijk gigantische hoeveelheden aan loslating van dichtheid en het loslaten van oude patronen/vormen/creaties. Dat wat eens oud en ongemakkelijk was zal niet langer meer ZIJN en zoals stof in de wind vervagen.


De Equinox is hier om velen van jullie op jullie pad te helpen om Multidimensionaal te worden in jullie eigen frequentie en trilling van de hoogst mogelijke energie voor JULLIE/JOU. Dit zal enige goedkeuring naar voren brengen zoals een eerste persoonlijk contact in jouw eigen werkelijkheid, als eerste voordat het collectief betrokken zal worden bij deze wisselwerkingen. Waarom is het belangrijk om deze eerste contacten aanvankelijk op een echt, fysiek niveau (jouw eigen niveau) te beginnen?! Omdat, wanneer jij bewust en gereed wordt voor deze niveaus van wisselwerking op jouw eigen manier en trilling, wordt het collectief bezield met acceptatie en liefde, met een begrip van ons bestaan en onze aanwezigheid op jullie Aardse vlakten.


Aangezien elk en iedereen van jullie een deel zijn van de Eenheid en van jullie Aardse Collectief, bereiden jullie de weg voor anderen voor om op een dieper niveau en met een dieper begrip/diepere acceptatie in verbinding met ons wezen te zijn. Het gaat allemaal over de acceptatie van ons bestaan waar wij graag aan werken en dat is meer dan nochtans te weten dat wij hier in het Nu zijn, het is ook een zien en een voelen van onze Aanwezigheid rondom jou alsook binnenin jou.


Poortopzichters en de Grondbemanning zijn de eersten om in verbinding te zijn met onze energieën aangezien jullie er klaar voor zijn. De eerste golfers van dit Ascentieproces zijn al in uitlijning met ons Wezen en onze Aanwezigheid aangezien zij zich nu gedurende een lange tijd voor dit alles hebben voorbereid. Hun tijd is NU om het Eerste Contact te ondersteunen en dit gaat via hun eigen belichaming en Aanwezigheden, via hun werkelijkheden. Je zult het weten wanneer je een eerste golfer bent en je zult benaderd worden door onze energieën in alle soorten van vormen en op alle manieren.


Kijk niet naar ons uit in de fysieke verschijningsvorm, geliefden, want wij zouden ons eenvoudig aan kunnen passen aan jouw energieën op de meest verfijnde en de hoogste manier die mogelijk is om voor jouw tastbaar te worden en te "zien". Denk eraan dat "zien" niet louter en alleen via het fysieke oog en jullie visuele zintuigen is, maar wij spreken hier over het zien van ons met het innerlijke oog van de waarheid. Alle soorten van vormen/gestalten en manifestaties zijn mogelijk, maar wij zullen altijd de manier kiezen die jouw Hoogste beste dient en dit bij voorkeur op de meest natuurlijk manier van ons wezen welke mogelijk is.


We zullen het stap na stap nemen, zoals altijd, is onze eerste zorg en onze voornaamste prioriteit voor jullie balans en bekwaamheid om met dit alles om te gaan. Eerste golfers, ben hiervoor gereed en doordrenk jezelf met de energieën van dit prachtige Equinox Portaal. Wat betreft het collectief en de Lichtwerkers die naar boven treden naar hun eigen natuurlijke Zelf, naar hun IK BEN Aanwezigheid en het Christus Bewustzijn: in al deze Lichtwerkers zal een overvloed aan Liefde en coderingen ingegeven gaan worden om zich voor te bereiden op deze fase die er al aan zit te komen voor de eerste golfers.


Niemand en niets zal achtergelaten worden of zullen achtergelaten worden om vergeten te worden, want alles maakt deel uit van de Eenheid dat genoemd wordt ZIJN. Je zult altijd ZIJN en er is GEEN manier dat je niet kunt ZIJN, want Zijn is bestaan en het bestaan is ONEINDIG.


Wij zijn de Pleiadianen


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com  and blog Méline:  http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment