Friday, March 22, 2013

Méline Lafont ~ Lady Portia: De doorbraak van een nieuwe frequentie.ontvangen op 21/03/2013

Met een groot genoegen deel ik u mee, geliefde harten, dat een grote shift heeft plaatsgevonden en nog steeds plaats heeft.  Fantastische vooruitgang is er gemaakt in de harten en het collectieve van de mensheid!  Er zijn grote sprongen gemaakt door vele harten en talloze ontwakeningen hebben nog steeds plaats mede dankzij de energetische toevloed van de lente equinox en de energieën van het Galactische center.

Een groot aantal ontwaakte zielen hebben hierin mee geholpen en hebben hun ziel zodanig verlicht dat een groot gedeelte van het collectieve mee heeft gezorgd voor een nieuw ascentie proces.  Zoals we nu verder treden in deze diepe en verfijnde wereld van ons Zijn, wordt alles klaargemaakt voor een volgende stap die ons nog verder brengt in het magische van ons Zijn.  Er zijn talrijke invloeden van het Licht geboren die alles op Aarde op een nog sterkere manier zullen helpen en nog meer harten hun vlam zullen aanwakkeren.


Op dit huidige niveau van jullie Zijn, is er zich een meer globale frequentie aan het bereiken die overeenkomt met de 5de en 6de Dimensionale frequentie van Zijn. Alles en iedereen bereikt een hoger bewustzijn en zijn tot volledige connectie met zichzelf aan het groeien.  Voor sommigen is dit proces al voltooid, maar wacht hen nog de taak om verder te assisteren hier op geliefde Gaia om iedereen globaal te brengen tot hun eigen re-connectie met hun eigen Zijn, anderen worden toegelaten om verder te groeien naar een nog hoger bewustzijn op een ander vlak en manier van Zijn.  De huidige toevloeden van de equinox kunnen dit allemaal mogelijk maken, dus neem de opportuniteit vast met uw beide handen om uzelf te laten groeien tot dat punt dat u wilt bekomen.

Nu dat we binnentreden in deze magische equinox van Aardse tijd, zal het besef groter worden en duidelijker worden, van wat er op dit moment allemaal aan het plaatsvinden is.  Het is zo dat velen hun dagelijkse Ascentieproces opnieuw hebben doormaakt mede door deze energetische portaal, maar wat we niet mogen vergeten is dat ook vele nieuwe harten zijn geopend voor de waarheid en vrijheid van hun Zelf.  Dit is een nogal grootse voltooiing dat enorm veel zal teweeg brengen.  Deze nieuwe ontwakeningen zorgen voor een groter collectief bewustzijn dat een planetair, globaal en universeel Ascentie  kan teweegbrengen en dat is tenslotte waarom we allen nu hier zijn!

Jullie fysieke belichamingen zullen nu even weer meer rust nodig hebben, tijdens deze integraties van de nieuwe en sterke energieën van de huidige portaal.  Wees niet ongerust als u niets voelt of niets opmerkt, of nog geen meditatie heeft kunnen doen die het hele proces assisteren, voor deze sterke energieën hun nodig effect zullen blijven brengen voor een aantal dagen en niemand overslaat.  De variërende effecten verschillen van hart tot hart en van plaats tot plaats.  Zoals geweten zijn er veel variaties in dimensionale frequenties op geliefde Gaia en ook die plaatsen kunnen sterk verschillen in hoeverre de equinox energieën kunnen doortreden.

Het ene frequentie gebied zal meer verwachten van de collectieve eenheid aan samenwerking en focus dan de andere omdat er nog een heel aantal harten en gebieden in een lager frequentie gebied vertoeven.  Daar komt nu verandering in, nog meer dan ooit.  Wat zo lang is voorbereid is nu langzaam aan zijn eigen hoogtepunt aan het bereiken.  Talloze harten zullen hun roeping kunnen uitoefenen en hun missies daadwerkelijk kunnen starten op een collectief en bewust vlak.  Er zal een focus nodig zijn naar het Innerlijke en het hart, zodat een balans kan bereikt worden en er kan gewerkt worden vanuit een prachtige staat van Zijn.

Er is nood aan aandacht, de komende dagen, voor de nog dolende  harten die onze steun en Liefde zullen nodig hebben doordat het nieuwe nu echt begonnen is in jullie Aardse manifestaties.  Het collectieve creëert en brengt wat het nodig acht, zodat Ascentie uit de dualiteit wordt voltooid.  Dat gebeurd er nu, dierbare harten, en dat is wat de equinox jullie nu brengt.  Er is niets zo krachtig als uw eigen gedachten en hartfrequentie, dus laat deze 1 worden zodat er steeds wordt gedacht vanuit het hart en er enkel maar hart gevoelens binnenstromen in jullie gedachten.  Wij zijn nu een prachtige tijd ingetreden die geboren is uit de uitlijning van 21 December 2012, na een lange periode van vele aanpassingen en creaties voor het nieuwe.

Moeder en Vader God van alle creatie Dat Is, steunen deze prachtige gelegenheid met hun zegen en onvoorwaardelijke Liefde.  “Na regen komt zonneschijn” is de spreuk van de dag, wel geniet nu van de eerste zonnestralen die uw nieuwe wereld nu inluiden, voor dit is het begin van de reële manifestaties van uw allen via het hart naar uw uiterlijke wereld.  Positieve tijden tegemoet!

Blijf er u echter van bewust, geliefde harten, dat alles zich manifesteert op een “geen tijd” zone, voor in het NU zijn is tijdloos en in het hart zijn; en daar is de nieuwe wereld geboren.  Nu we de wereld van het tijdloos Zijn starten, zal het een hele uitdaging worden om voorbij tijd te geraken, maar wees vertrouwend in uzelf dierbare harten, voor u weet hoe dit moet omdat U tijdloos bent en U dit van nature altijd al zijt geweest.  Hoe meer er een balans bereikt wordt, des te gemakkelijker alles zal zijn en vloeien alsof u op een stroom van Liefde zit die u enkel maar de meest liefdevolle en warme zaken brengt.

Met veel liefde in mijn hart
Eyah Asher Eyah

Copyright © by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://pleiadedolphininfos.blogspot.com for Blogger and https://lafontmeline.wordpress.com as Homepage 

1 comment:

  1. Hartedank, dear Lady Portia! We vertrouwen op u en op Saint Germain. Dank voor deze positieve en ondersteunende woorden, we hebben ze steeds heel hard nodig. Dankjewel, lieve Méline, voor deze liefdevolle channeling!

    ReplyDelete