Sunday, January 11, 2015

Méline Portia Lafont - De Start van 2015 ~ Versnelde Verschuivingen - 10 Januari 2014


Méline Portia Lafont

De Start van 2015 ~ Versnelde Verschuivingen

10 Januari 2014


Met dank aan Cobie voor de vertalingen! <3

Ons nieuwe jaar 2015 werd afgetrapt met een echte "schop onder het achterwerk" scenario voor het collectief en onszelf als een individuele expressie van Zijn. Omhoog gaan we op een versneld tempo, klaar of niet klaar aangezien de dingen moeten veranderen en verhuizen in dit Nu. Of de dingen nu wel of niet ondersteunend door jou worden waargenomen, er wordt aan jou getoond wat er nog steeds aanwezig en treuzelend is om losgelaten te worden. Dit is aldus specifiek voor het collectieve bewustzijn, aangezien de eerste golvers in/naar multidimensionale ervaringen en Meesterschap zijn gestapt. Voor diegenen van ons: blijf te allen tijde geaard en gecentreerd! Wij leven nu door voorbeeld en moeten het Licht en de Liefde verankerd en aanwezig houden. Tweede Golvers nemen dat over wat de eerste golvers als een taak of dienstverlening volbracht hebben door groei en uitbreiding.Voor diegenen van de tweede Golf: jullie worden nu de Meesters die voor de wereld zullen transmuteren en zullen leren om de trilling in Jullie zelf alsook voor het Collectief Hoog te houden. Ik voel dat dit jaar er één van hereniging is met bepaalde niveaus alsook de communicatie, het contact met bepaalde van onze Galactische en meester energieën die ons overlichten als een individuele ervaring en expressie. Niveaus van Zelf dus. Dit brengt de kans om een meer uitgebreide werkelijkheid te ervaren met nieuwe Aarde sjablonen en energieën, alsook met het bewustzijn van Galactische trillingen en niveaus. Je zult gevoeliger worden voor alle dingen die er gebeuren en energetisch verschuiven, aangezien je bewustzijn en gebieden bezig zijn uit te breiden. Waar het ook is dat je bent in dit NU, wat er ook gebeurt in je directe omgeving of deze wereld, houdt die ruimte van innerlijke vrede, sereniteit vast en houdt de gedachte vast dat alles een reflectie is van de verschuiving welke het collectief of jouw omgeving ervaart om te ontwaken jegens hun eigen Goddelijke bewustzijn en potentieel. Wanneer je weet dat alles één en onderling verbonden is op de innerlijke gebieden van Zijn/Bestaan, help je het collectief en de wereld door te focussen op het Zelf en je innerlijke gebieden van Zijn/Bestaan ~ je hart. Wanneer je in je innerlijke gebieden bent ~ het Hart ~ focus je op Liefde en open de Poorten naar het Multiversum en de Galactische gebieden waar je aan deelneemt als een Multidimensionaal bewustzijn. Op deze manier centreer jij jezelf in het eeuwige bestaan/zijn dat je bent en sta jij je Multidimensionale en Galactische bewustzijn toe om het collectieve bewustzijn binnen te gaan als tot waar je de buis voor deze energieën bent.


Het focussen op de innerlijke gebieden en Liefde helpt het collectief aangezien je er één mee bent. Zie jezelf compleet met wortelen onder je lichaam, als tot waar deze wortelen geworteld zijn in een raster van Licht en bewustzijn dat het collectief van deze Mensheid alsook Gaia vormt. Wanneer jij je focust op de innerlijke gebieden van Zelf voed jij door jouw wortelen, het raster van het collectief waar je aan deelneemt. Je geeft dan alle vrede en sereniteit die je bent en tot uitdrukking brengt door. Dit heeft een effect voor iedereen en als iedereen diezelfde intentie, gedachte en trilling via het Zelf vasthoudt, hoe meer bekrachtigend dit zal werken voor het collectieve raster. Sta angst niet toe om geïntegreerd te worden of deel te nemen aan jullie levens, maar sta als één met Liefde en innerlijke vrede. Dit zal de exploderende en verhittende energieën van agressie en haat verzachten.

IK BEN die IK BEN

Méline Portia Lafont ♥

In Liefde, dienstverlening en eenheid  


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://www.melinelafont.com/ and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment