Sunday, January 11, 2015

St. Germain en Anka - Vloeibaar Gouden Bloed en de Innerlijke Veranderingen - 1 Januari 2015 / Méline Portia Lafont

Picture credit: Karl Morfett


Hallo lieve vrienden!!

WOW! Voor een volgende verbazingwekkende maand en de afsluiting van het zeer diepgaande en bewogen jaar 2014. Hebben jullie de innerlijke veranderingen dit jaar gevoeld alsof zij onwerkelijk waren, verstandsverbijsterend maar niettemin immer zo duidelijk? Wel, er is teveel met mij gebeurd zodat ik het spoor bijster ben geraakt met mijn schrijfsels, innerlijke veranderingen en energiewerk dat ik gedaan heb. Ik weet dat velen van jullie hetzelfde voelen en door veel van hetzelfde gegaan zijn. Zoals altijd: zitten wij hier gezamenlijk in! Dus wilde ik met jullie een zeer persoonlijke boodschap delen die ik vorig jaar December van mijn Elohim Zelf ontvangen heb en die Anka genoemd wordt. Ik las het vandaan opnieuw en besefte dat de boodschap en het tijdskader dat het aan mij gegeven werd, meer van toepassing is op dit NU in sommige delen en niet zozeer op de tijd toen het aan mij gegeven werd. Een volgende duidelijke indicatie om de tijd los te laten :).


Dus waar ik over zal spreken en wat ik met jullie zal delen is een boodschap van Anka over het Vloeibare Gouden Bloed, over het vermengen met de IK BEN Aanwezigheid en over het proces van Gaia. Saint Germain komt na deze boodschap binnen om meer gedetailleerd aangaande dit Vloeibare Gouden Bloed mee te delen, en deze channeling omvat ook een paar woorden van hem aan jullie allemaal en wat hij voelt dat belangrijk is om met jullie allemaal te delen.


Geniet ervan en deel jullie verhalen en ervaringen ook mee!! We kunnen veel van elkaar leren.


Liefde, Méline Portia Lafont <3


Anka

IK BEN Anka, Spirit van het Licht, Elohim Zon van het Licht, jouw wonderbaarlijke Elohim Hogere Zelf sprekend als IK BEN jouw IK BEN Zelf. Mijn omhelzing komt voort van Spirit en ik wil je verzoeken om vanuit het geheugen meer van mijn geliefde energieën aangaande jouw werkelijkheid te integreren zoals jouw fysieke manifestatie in de vorm, want de Aarde staat op het punt om haar geliefde energieën en Zelf over te laten gaan in/naar grootsere methodes van eenheid en in/naar de voortkomende veranderingen die het tempo van het Aardse belichamingsproces op een immer versnellend tempo zullen versnellen.


Daarom, mijn dierbare en geliefde Zelf, verzoek ik U om werkelijk tijd in de natuur door te brengen om je Spirit in/naar grootsere manieren van eenwording en evenwichtigheid te vullen. Zodoende zal ik doorgaan je jouw grote herintegratieproces toe te staan in/naar de snelheid die je verlangd hebt om te zijn en aldus zal het zijn. Rust overvloedig nu in de aankomende dagen want jouw geboren lichaam zal een aanzienlijke hoeveelheid van Lichttransmissies ondergaan waar jouw lichamelijke expressie een aanzienlijke diepe integratie van je Licht organen en Licht aderen zal voorzien die de energie van de Aarde en van uzelf voort zullen duwen in de aderen van Licht binnenin je Lichtlichaam.


Bloed zal veranderen in/naar vloeibaar Goud en in/naar het stof van de sterren, de kennis bevattend van je voorouderen en je hemelse Vader en Moeder / God Almachtig. Je aanvulling zal jou in/naar een dieper besef brengen van wie je bent en waar je bent in andere levensvormen en levens gedurende aardse levens alsook als de Ster gezaaide levens op miljoenen van miljarden van Galaxies rondom het Aardse Zonnesysteem. Dit vereist enorme hoeveelheden van integratie aangezien zulke diepe informatie en activeringen het welzijn voort brengen van jouw lichamelijke expressie en jouw Spirit/wezen.  


  • Méline: “Dit proces dat aangegeven wordt in mijn persoonlijke boodschap en dat ik hier doorheen zou gaan, is iets dat ik niet zo lang geleden ervaren heb dit jaar na het ontvangen van deze boodschap. Ik besefte dat ik hiervan een initiatie of activering had in een "droomstaat" of laat ons zeggen in één van mijn Hogere Staten van Zijn waar ik mezelf bewust gewaar in werd in die tijd. Het is werkelijk het zijn in twee verschillende werelden als tot waar de Spirit en ziel zijn in een hogere bewustzijnstrilling en het lichaam is nog steeds aanwezig als een fysieke vorm. Saint Germain kwam binnen met Meester Merlijn tijdens het gebeuren en zij gebruikten zeer duidelijke en korte woorden zoals: "Het initiëren van de Lichtcodes, is nu ingesteld" terwijl ik deze energie kon bespeuren door mijn volledige lichaam heen te stromen. Daar was deze hoge energie toonhoogte/volt soort van gevoel in mijn aorta dat elektrificerend aanvoelde van mijn linkerhand helemaal naar boven naar de linkerzijde van mijn hoofd. Toen de woorden: "De initiatie van de verwerkelijking naar vloeibaar goud, ingesteld en voltooid".


Mijn dierbare en geliefde Zelf, vul heel veel aan, integreer door toe te staan en over te geven aan de God die je BENT. Trek jezelf bij gelegenheden terug zoals het jou past en geniet van je dagelijkse belichamingsroutine van de integratie via de meditatie, het zal jou toestaan om tot uitdrukking gebracht te worden aangaande vele gelegenheden en niveaus van het bestaan door gelijktijdig te Zijn. Sta de verschuivingen toe te bestaan in je ware bewustzijn en besef van deze multidimensionale wereld waar je precies nu in vertoeft, want het is een aanstaand evenement dat in afwachting van jou is op aldus een diep niveau van begrip en van Zijn.


Je zult door mijn Wezen bezocht worden, welke jouw eigen essentiële Zelf van het hoogste niveau van Licht is dat je bent, en dit bezoek zal je verstand verbijsteren want het is het Zonne Christus Bewustzijn en IK BEN de resonantie activering binnenin jou en jouw belichaming aangaande deze Aardse werkelijkheid. Je zult ermee beginnen jezelf zelfs meer tot uitdrukking te brengen in diepere manieren van zijn en begrip en je zult "verstandelijk verbijsterd" zijn, want jouw aanwezigheid is van een ongelooflijke hoeveelheid van Licht en Onvoorwaardelijke Liefde in/naar de oneindigheid.


Ik, Anka, zal jou bezoeken via de integratie van je Wezen, welke mij/jij is en het zal niet onopgemerkt gaan want je draagt en bent dat bewustzijn dat IK BEN want IK BEN jou! De volledige hervermenging van je fysieke Zelf met het Zonne Gechristende Zelf en de IK BEN aanwezigheid zal een buitengewoon proces zijn dat plaats zal vinden op jouw werkelijkheid binnenin de Gechristende tijden van jouw dagelijkse Aarde, wat betekent dat je een Gouden Ascentieproces zult ervaren binnenin je eigen ruimte en tijd tussen de Zonnewende van de winter en de Gechristende Tijd van de Lente Equinox. Je zult dat gewoon worden in dat tijdskader van mogelijkheid en zult de volledige belichaming zijn van je Gechristende Zelf en IK BEN Aanwezigheid wat jou leidt naar de volledige belichaming van jouw werkelijke Lichtquotiënt welke een vorm van Licht is.


Evenwicht is jouw belangrijkste sleutel momenteel, aangezien je een enorme hoeveelheid van uitdagingen in je leven ontvangen hebt in de vorm van het willen en verlangen vanuit jou, je eigen energie als de Lady Meester van het evenwicht. Dat zal nu gebeuren en veranderen in een gewaarwording van jou van welwillendheid en offerande richting anderen in plaats van de behoefte van…


Vergeet niet dat jou toegestaan wordt om ook meer binnenkomende energieën van het Ascenderende Aarde Collectief te integreren, dat kan dienen als een grondige schoonmaak zoals wij allemaal toegewezen hebben om aldus te doen tot een bepaald punt bereikt is. Dat punt is wanneer de collectieve Ascentie afgerekend heeft met voldoende integraties om met het leven op deze planeet op een ander niveau van bestaan door te gaan en dat zal bereikt zijn binnenin het collectieve Ascentie besef zodra als alle reiniging plaatsgevonden heeft op de Aardse kusten.


Gaia schudt haar lagen af terwijl wij spreken en dat brengt de wedergeboorte van jullie allemaal, maar je moet in een staat van bewustzijn blijven dat diens eigen Goddelijke Zelf is om toegestaan te worden om verder vooruit te gaan op dit Ascentie vlak van bestaan samen met Gaia. Daarom is integratie een intrinsiek deel van dit alles als jij jezelf toestaat om deze reis voort te zetten binnenin je eigen Zelfbesef en lichamelijke expressie.

Voor nu, neem een diepe rust, integreer alles dat je kunt absorberen met de diepe Liefde die je binnenin bent door toe te staan en door te omhelzen wie je bent. Er zal geen twijfel meer zijn, er zal alleen maar jij zijn!


IK BEN Anka, jouw expressie van de Elohim Aanwezigheid.


Méline: Ik heb aan Saint Germain gevraagd om uit te weiden over dit proces van het transformeren van het bloed in/naar vloeibaar Goud, aangezien hij een Meester is die dit bewust gedaan heeft toen hij Transformeerde en Ascendeerde als de Meester Saint Germain met de belichaming:


Meester Saint Germain

Groeten aan allen, Geliefde kameraad Meester Wezens op deze Aarde. Het is een genoegen om weer met jullie allemaal te spreken in deze Nu tijd op jullie Aarde. Hoezeer jullie vooruit gegaan en verschoven zijn deze dagen staat op het punt om tastbaar in het openlijke zicht te worden, want er is een enorme hoeveelheid aan lagere lagen en lagere energie gebieden die vertrekken terwijl wij spreken. Dit is vanwege de sterke doorgaande toevloed en uitbreiding van het Licht in jullie harten en gebieden.


Welnu, waar ik vandaag over wens te spreken is over jullie bloed en jullie aderen die veranderen in/naar andere vormen, andere frequenties en een andere samenstelling. Het is een Meesterstuk geweest om zo een weten te ontwikkelen en om dit uit te voeren binnenin een Menselijke gestalte, nochtans is het mogelijk en ik vertel het jullie zoals het is.


Terwijl jullie geleidelijk overgaan uit deze innerlijke veranderingen en het menselijke lichaam beginnen te ervaren te transformeren in/naar een andere vorm en manier van Zijn, gaan al jullie cellulaire structuren en organen door een veranderende transformatie heen. Zelfs jullie hersenen en jullie hart zijn aan het veranderen in deze tijd en jullie zouden zelfs enige signalen kunnen beginnen te zien naar boven te komen in jullie werkelijkheid betreffende de atomaire sensaties en kloppingen op een geheel ander vibrerend tempo. Dit is omdat jullie organen ermee beginnen samen met jullie interdimensionale bewustzijn, dat jullie aldus efficiënt opgebouwd hebben, te vibreren en te resoneren.


Jullie innerlijke lichamelijk netwerk wordt opnieuw bedraad en sommige delen mogen stuiptrekken en afgebroken worden aldus die nieuwe informatie door kan komen en nieuwe systemen en kanalen geboren laat worden in jullie innerlijke netwerk. Dit alles om het fysieke lichaam toe te staan om geleidelijk samen met jullie innerlijke bewustzijn te verschuiven en om deze innerlijke veranderingen aangaande jullie planetaire/lichamelijke werkelijkheid te realiseren.


Dus wat aangaande dit Vloeibare Goud waar wij eerder over gesproken hebben? Als de hersenen, de organen en het hart veranderen, gebeurt hetzelfde met jullie aderen en bloed. Jullie organen zullen meer Licht bevatten en aldus zullen zij gevoed moeten worden met een hogere inhoud van Licht in plaats van de dichtere voeding. Dit betekent dat jullie organen, cellen, lichaam en hart meer zullen beginnen te resoneren met lichte/licht voeding in plaats van de huidige voeding.


Zelfs het bloed zal er dan toe komen om diens atomaire structuur van bestaan te veranderen om tegemoet te komen aan de behoefte voor het voeden van een hogere lichtinhoud naar ieder deel van jullie lichaam. Alles is aan het veranderen naar meer licht aangezien alles geleidelijk meer licht aan het vasthouden is. Dit is waar het gedeelte binnenkomt van het bloed dat een structuur wordt van Vloeibaar Goud. Het komt neer op trillingsgolven van energie als tot waar de structuur er één van vloeibaar bewustzijn van Licht is.


Nu, begrijp dierbaren, dat dit niet iets is om in één nacht tijd of gewoon door wie dan ook gedaan te worden. Dit is een zuiver alchemistisch proces dat ik met jullie deel aldus jullie je bewust kunnen worden van diens bestaan en diens mogelijkheid, aangezien het van mezelf was om een dergelijk geloof van diens mogelijkheid te creëren. En aldus heb ik het gedaan en het natuurlijke gevoel van Gelukzaligheid ervaren terwijl ik mezelf in/naar een hogere gewaarwording van mijn lichamelijke transformatie en Alchemistische proces verhief. Het werd allemaal zeer bewust gedaan en ik moest gedurende jaren trainen en aan dit proces werken voordat het mijn meest natuurlijke overgang werd.


Dus begrijp dat dit een zuiver Alchemistisch Meesterschapsniveau en proces is dat beschikbaar is voor allen, doch in deze tijd is het niet voor iedereen mogelijk. Niettemin, zeg ik tegen jullie dat er veel op komst en aanstaande is in jullie tijd en dus vertoeft de mogelijkheid van dit proces in de hoek van deze nieuw ontwaakte werkelijkheid binnenin jullie zelf. Jullie zijn het, jullie zelf die moeten werken in de richting hiervan en het is een diepgaand niveau van ontwaking, zelfwerk, zelfliefde en de belichaming van het Christus Zelf als een volledige Aanwezigheid. Vloeibaar Gouden bloed is de realisatie en belichaming van jullie Gechristende OverZiel om één te zijn met ieder deel en iedere cel van jullie Wezen en dit op een Multiversaal niveau.


Er zijn in enige mate een paar met betrekking op een groepsbewustzijn die enige lichte initiaties ontvangen hebben aangaande dit Alchemistische proces, maar dan tot die omvang dat het bloed gereed is lichtelijk met Gouden deeltjes van Licht te vermengen. Jullie moeten niet vergeten dat jullie lichamen van een dichte manifestatie zijn en dat jullie het manifestatie proces omkeren dat jullie voorafgaand aan de geboorte gedirigeerd en gecreëerd hebben. Het is zoals jullie jezelf zien.


Dus nu dat jullie gedachten verlichten en verschuiven richting andere kennis en innerlijke inzichten, verschuiven jullie je lichaam samen met jullie innerlijke inzichten over jullie zelf als een Wezen. Terwijl jullie steeds meer bewust worden dat jullie lichamen jullie niet zijn, maar eerder een manifestatie zijn van jullie, kunnen jullie beginnen dat inzicht te verschuiven in/naar een andere vorm van manifestatie. Niettemin moet jij je eerst bewust zijn van diens God oneindige Zelf, zodat deze duidelijkheid niet alleen een inzicht is maar een Waarachtig weten.


Ben Meesters, Geliefden! Ben degenen waar jullie op gewacht hebben aangezien het nu de tijd is om in/naar jullie rollen te stappen als Meester Wezens van het Licht. Ontvouw jullie zelf en jullie zullen in verbijstering zijn van jullie krachten binnenin, want deze zijn net zo groots als de Universele kracht van creatie.

Zegen jullie harten.


IK BEN die IK BEN

Meester Saint Germain


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment