Wednesday, February 25, 2015

Meester Kuthumi - In Jullie Nieuwe Rollen Stappen en de Schepper van JULLIE Wereld Zijn - 23 Februari 2015 / Méline Portia Lafont

www.melinelafont.com


Met dank aan Cobie De Haan voor de vertaling <3


Groeten Meester Wezens van het Licht, mijn medereizigers en berijders van de golven van de oneindigheid. Ik kom naar jullie toe met Vrede en met begeleiding aangaande wat komt en wat IS. Ik roep jullie allen voort om deel te nemen aan deze wereld en deze verschuiving van de tijdperken met doorzettingsvermogen en met inspanning, want wat jullie gebied op het punt staat om te zien is een fata morgana van veranderingen, evenementen en mogelijkheden om het Menselijke Bewustzijn te verschuiven in/naar het Licht Bewustzijn.

En aldus representeren jullie, elk en iedereen van jullie, deze kracht van Gods Wil zijnde de uitvoerders van de Goddelijke blauwdruk welke op deze Aarde gezaaid werd. Jullie zullen in gedachten houden dat jullie allemaal, die bedoeld zijn het Licht in een ander en in het Zelf te zien, opzichters zijn van de Nieuwe Aarde en de zaden zijn van deze nieuwe fundering. Dus laat dit duidelijk zijn dat jullie allemaal de verantwoordelijkheid dragen om dat Licht en deze vibratie te allen tijde binnenin jullie vast te houden. Ik spreek over de geavanceerde Lichtfrequentie en kennis welke één is met het Gechristende Licht.


Ofschoon jullie welzeker het belang van dit alles begrijpen … geeft de trillingsverschuiving van de Aarde een gevoel van onrust en zoveel opruiming dat men het begrip gewaar mag worden te begrijpen om dit gebied/vlak te verlaten en het te laten voor wat het is. Het voelt als teveel voor velen en het vereist al jullie inspanningen en aandacht. Dit is aldus omdat jullie de grote verandering inderdaad aanschouwen, en dit op het innerlijke niveau alsook op het uiterlijke niveau. Het is alsof alles jullie kant op komt en door jullie heen wil gaan aldus het in vrijheid gesteld kan worden. Wel, op een bepaalde manier is dat zo mijn dierbare vrienden, en het is een taak waar jullie je allemaal voor aangemeld hebben. Maar voor niet al te lang meer, want de dingen staan op het punt om te veranderen.


De taken waar jullie mee ingestemd en waar jullie voor aangetekend hebben staan op het punt om te veranderen en te verschuiven, ongeveer op dezelfde manier zoals jullie bewustzijn dat doet. De "Kosmische generator ~ de speciale eenheden van het opruimen" staan op het punt om hun paden en taken naar een andere vibratie en verantwoordelijkheid te veranderen dat meer te maken heeft met het vasthouden van dat Licht en die ruimte binnenin, zodat andere golven van bewustzijn en andere groepen van Meester Wezens kunnen beginnen met wat jullie noemen, voor jullie, de oude taken. Het betreft de echte belichaming van dat wat jullie noemen het Zonne Gechristende Licht. Jullie zijn aan het opruimen geweest om tot dit punt te geraken en dus maken jullie je gereed om nu dat vibrationale bewustzijn vast te houden, wat zuiver Gouden Licht is.


En dus beëindigen nu deze golvers van jullie, welke op deze planeet de eerste golvers genoemd worden, de functie van altijddurende opruimingsapparatuur en de rollen van voertuigen te spelen om oude weefsels in vrijheid te stellen. Jullie geven deze rollen door aan een nieuwe generatie en een nieuwe golf van Meester Wezens die maar al te ijverig zijn om het over te nemen om hun rollen van Kosmische reinigingsgenerator te spelen. Aanschouw de verandering in de verschuivingen als het Waarheid door alles in uniekheid genereert. Ieder Menselijk wezen op deze Aarde maakt deel uit van deze Wereldwijde fundering, of het nu de nieuwe of de oude fundering is: Jullie zijn allemaal aanwezig en spelen jullie rollen dus door het bewustzijn.


Velen gaan over de drempel heen, sommigen mogen blijven en spelen in de gebieden om het Licht binnen allen te regenereren, want dat is hun rol van bestaan. In Waarheid zijn jullie allemaal opzichters van het Gechristende Licht binnenin, want jullie zijn de Gechristenden. Diegenen die slapende zijn zullen hoe dan ook opgeschud worden, het wordt niet in tijd aangegeven als tot hoe lang iets zou kunnen duren. Hoe groter een dergelijk bewustzijn is, hoe vrolijker het schudden zal zijn en hoe moeilijker diegenen worden om hen in staat te stellen om dat wat roestig geworden is en dat weer in beweging moet komen in vrijheid te stellen.


Alles is in het Licht van het God Bewustzijn en met alles wordt rekening gehouden ten opzichte van dit laatste Menselijke ras om het Galactische Bewustzijn te belichamen. Het is de drempel om te bereiken en het is de nieuwe werkelijkheid om door jullie belichaamd te worden. Diegenen die dit pad van Ascentie eerder bewandeld hebben leiden de weg en helpen de vele onontwaakten op unieke paden, gegeven door hun eigen Licht. Diegenen die worstelen om te overleven in dat wat bezig is om te vallen, zullen ertoe komen om de oneindigheid van alles in andere werkelijkheden te zien, en aan hen wordt de kans gegeven om hun bewustzijn te verhogen en daaraan deel te nemen.


Dit is een grote verschuiving die aan het ontvouwen is en het brengt unieke kansen naar voren alsook diepe openbaringen van alles en het Zelf dat ervaren wordt doorheen deze wereld. Het enige ding om te doen in deze tijd is om het Zelf te allen tijde te ZIJN en om iedere kans te gebruiken om jullie werkelijkheid en bewustzijn uit te breiden, de innerlijke vrede te verankeren en om Gods Wil in alles te zien. Dit zou vreemd kunnen klinken en zelfs onacceptabel, wanneer grote evenementen van een duistere intonatie plaatsvinden op jullie Wereld, maar het is aan jullie om de angst en de aandacht weg te halen jegens dat wat angst creëert, en door dat te doen laat het deze evenementen verzwakt achter en zullen zij uiteindelijk op zichzelf ineenstorten. Inderdaad, deze evenementen worden gevoed door jullie angsten en de aandacht die jullie eraan geven.


Veranker de Vrede, de innerlijke sereniteit en de Liefde in alle vormen, alle cellen en alle delen van de wereld, zodat al dat oude en duistere diens bron achter kan laten. Jullie helpen door de grote dragers van wijsheid en het Christus Bewustzijn en door het lopende voertuig van de Christus te zijn.


Sta jullie zelf iedere dag toe om Verliefd op de wereld te zijn (Gaia Sophia), om Verliefd te zijn op jullie zelf en alle anderen, want jullie zijn in waarheid allemaal één. De wereld die jullie vandaag te dag zien is een creatie van jullie eigen geest/gedachten en het resultaat van de verschuivingen. Verschuif jullie inzichten/gewaarwordingen en jullie waarden en de dingen zullen anders worden in jullie wereld. Alles begint van binnenuit jullie, gezien dat jullie de schepper van jullie eigen wereld zijn. Maak de verandering daarin en houdt te allen tijde de nieuwe wereld vibraties vast binnenin jullie Hogere Hart. Houd jullie gedachten en jullie aandacht zeer dichtbij jullie en houdt deze te allen tijde in de gaten. Kijk vanuit een Hart' punt naar wat jullie creëren en voeden met jullie eigen gedachten en aandacht voorafgaand aan jullie acties, dit is cruciaal. Houd Liefde in de kern van alles.  

Het is nu tijd voor mij om te vertrekken.


Ik sta tot jullie dienst en in eeuwige Liefde

Ik Ben Meester Kuthumi


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Copyright © Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment