Monday, March 9, 2015

Méline Portia Lafont ~ Schudden/ Wakker worden/ Beweeg naar deze Versnelde Spiraal


 

 
Alles begint van binnenuit jou! Dat is een feit welke door velen gekend is, doch niet iedereen beseft dit als hun waarheid en zij prefereren om door te gaan met de oude manieren van zijn/bestaan door anderen te verwijten en externe bronnen te beschuldigen als de oorzaak van alles dat er in hun leven gebeurt. Nog steeds klampen zij zich vast aan kwesties behorend bij de oude waarden waar we nu aan voorbij gegaan zijn, en een lange tijd geleden gezien en getranscendeerd hebben. Dit gedrag en deze overtuiging zal je ondergang zijn. De waarheid is, of je het nu wel of niet wilt, dat het zo zal zijn omdat de oude wereld zoals je het gekend hebt, zoals je erin opgevoed en ervoor geprogrammeerd werd, niet meer functioneert zoals het dat deed.
 
Je bent uitgenodigd om nu eindelijk het nieuwe te omhelzen dat recht voor jou naar boven komt vanwege diens geboorte door jou heen. Zolang als je dit niet omhelst, zal er geen nieuwe wereld naar jouw kusten komen en zal je klem raken in een wereld die volledige chaotisch en turbulent is, omdat die wereld van het oude bezig is om te vallen terwijl wij spreken. Al het geweld reflecteert het feit dat het bewustzijn aan het verschuiven is, dat er innerlijke turbulenties zijn die plaatsvinden in iedere bewuste geest van iedere creatie. Het brengt dat op gang wat de verschuiving in staat stelt om plaats te vinden, of je het nu leuk vind of niet … Het moet plaatsvinden, het is een intrinsiek deel van de gehele Schepping dat de mensheid aanspoort om naar voren te stappen.
 
Het staat jou toe om jezelf te omhelzen als wie je bent en om al het leven en alle levensvormen te omhelzen, zijnde de Wil van God. Jullie zijn de lopende Voertuigen van Gods geboren Wil om alles van Gods vibrationale bewustzijn doorheen iedere vorm van zijn/bestaan te ervaren.
Je ontvangt, wederom, een grote kans om deze laatste omhelzing van het Zelf op alle niveaus dat jij BENT te ontvangen. Jij creëert alles dat je in het leven zelf tegenkomt, aangezien dat is hoe krachtig je gedachten en creaties zijn. Verbeeld je hoe krachtig jouw gedachten zijn wanneer je weet dat je alleen maar een klein percentage van je hersenkrachten bewust gebruikt terwijl de rest onbewust gebruikt wordt! Kijk naar de wereld die jou omringt, welke JOUW gedachten en jouw creaties door gedachten reflecteert … Zie hoe "echt" dit alles eruit ziet: dit is hoe krachtig gedachten zijn! Hoe echt gedachten zijn!
 
De meeste van deze creaties worden onbewust gecreëerd door de geest en de gedachten die je binnenin jezelf op een onbewust niveau vasthoudt. Dus kijk uit en houdt al je gedachten en innerlijke gevoelens te allen tijde in de gaten! Ben alert en besef dat alles dat je voelt, bent en denkt jouw creaties van waarheid zijn. Verschuif daarom je intenties, je bewustzijn en je inzichten om positieve gedachten te hebben om het nieuwe om je heen te creëren en geboren te laten worden. Het begint van binnenuit jou! Verandering komt voort van binnenuit jou en jij bent de schepper van dat allemaal.
 
Dus de spelletjes van beschuldigen en geloven dat de dingen jou aangedaan worden door een externe Bron zijn VOORBIJ en AFGELOPEN. Dit is oude werkelijkheid, dit is de oude geprogrammeerde jij en het is niet de JIJ meer in dit NU. Laat deze oude geprogrammeerde jij nu LOS en omhels de NIEUW geboren jij welke in Waarheid al binnenin jou geboren is. Laat dit nu op dit Aardse vlak geboren worden en handel naar dat wat je bent als een nieuwe en hogere vibratie.
 
Het Christus Bewustzijn gaat over het beseffen dat jij alles bent dat je denkt, dat jij alles bent wat je voelt en dat elk deel van jou gevormd is van Oneindig Gechristend Bewustzijn. Wanneer je dat waarlijk bent en dat volledig beseft, zal er geen drang of vastklampen aan het beschuldigen van anderen meer zijn die als de externe Bronnen gezien worden. Belichaamd Gechristend Bewustzijn is beseffen dat alles één is en er geen gevoel van afgescheidenheid zal zijn. Om een ander te beschuldigen is hetzelfde als jezelf beschuldigen. Besef dit goed!
 
Veel Lichtwerkers vallen nog steeds in de valkuilen van het richten van hun pijl naar de Kliek, of de Illuminatie of wie het ook is waar zij aan kunnen denken. Nogmaals: besef dat het beschuldigen van een ander is jezelf te beschuldigen! Deze zijn allemaal oude programmeringen en voorbeelden van niet te beseffen dat alles binnenin je zelf is wat een deel is van het Alles Dat Is, net zoals alle wezens dat zijn. Licht of duisternis, we komen allemaal uit Dezelfde Bron en een gevoel van gelijkheid is de grootse lijm dat ons in het huis van Liefde samenhoudt.
 
Alles dat je ziet ben JIJ. Zo eenvoudig is het. Zie jij overvloedig veel geweld gebeuren in je persoonlijke werkelijkheid? Delen van jou reageren hierop in kwaadheid en beschuldigingen: dan zijn deze delen van jou nog steeds druk bezet in de werkelijkheid van afgescheidenheid. Waar jij je focus op plaatst, bevorder en voed je! Houd dit in gedachten wanneer je ontdekt dat jouw aandacht richting negativiteit gaat. Er is een verschil om hier een houvast op te plaatsen of er een verbintenis mee aan te gaan op de manier door het te voeden.
 
Om geweld te stoppen is om de aandacht dat het wil niet te voeden. Het is om te beginnen om dit eerst binnenin en doorheen jezelf te veranderen, aangezien het een reflectie is van sommige delen van jou, aangezien het toeschijnt dat het jou triggert. Wanneer je geest en bewustzijn gereisd hebben op/in de werkelijkheden van de Hogere Dimensies, kunnen zij niet teruggaan naar de oude waarden of werkelijkheden, eenvoudig omdat zij ertoe gekomen zijn meer te weten. Waarom zouden zij terug willen gaan naar het oude begrensde zelf wanneer een voorproefje van uitgebreidheid door vrijheid ervaren is?! Het is hetzelfde voor jou als een Lichtwerker die beter weet dan te vallen voor de valstrikken van het ego en de derde dimensionale oude programmering.
 
Jullie zijn hier de Meesters: treedt in jullie Meesterschap en handel naar je eigen leringen en de energie waar je voor staat. Dit is een volgend cruciaal portaal en een kans voor ons allemaal om te veranderen in/naar een hogere vibrationale dimensie van onze eigen Gechristende Niveau van Bewustzijn. Die trilling en intentie vasthouden krijgt ons door deze portalen heen met meer gemak dan te worstelen met oude programma's die je niet los kunt laten. Het Nieuwe wordt sowieso geboren, je bent ermee of je bent dat eenvoudig niet. De keuze is altijd aan jou of je deze golf elegant wilt berijden of niet.
 
Het collectief van de Lichtwerkers is moe en zij wensen om voorwaarts te gaan. We betreden een volgende versnelling, om deze verschuiving in staat te stellen om voorwaarts te gaan in plaats van te pauzeren en te wachten. De tijd voor het uiteen gaan van de werelden is aanstaande en het is al tot de één of andere graad op het fysieke niveau aan het gebeuren. Nu is een tijd om dat positieve voornemen vast te houden, om de Gechristende vibratie binnenin vast te houden en de innerlijke vrede te verankeren. Alles dat van de oude programmering is: Laat dat NU los! Hoe gemakkelijker je ertoe zult komen om de golf van het Equinox Portaal met gratie te berijden.
 
Cruciale tijden in 1 maand van de lineaire tijd. Krachtige golven en uitlijningen die energie naar en binnenin ons laten uitbarsten. Wil jij de wereld aan de buitenzijde van jou zien verschuiven? Verschuif dan JEZELF van binnenuit, werk voor dit evenement om te gebeuren! Wij wilden hier ZIJN, we hebben deze verantwoordelijkheden op onszelf genomen, dus moeten we niet klagen maar er eerder voor gaan! Nu is de tijd! Beter NU dan morgen mijn vrienden.
 
VOORT gaan we, allemaal tezamen hand in hand op de golf van dit SUPER Equinox Portaal. We worden door zoveel generaties van Licht geholpen, door zoveel Galactische Wezens. Zij komen sterker binnen nu, ogenblikkelijk wanneer we ons met hen verbinden. Zij brengen nu Kosmische energieën, pure stellaire codes. Nodig deze uit om deel te nemen aan jullie meditaties zodat je deze codes kunt integreren! Zelf de Hoogste vibratie van Liefde en het Gechristende Licht vasthouden zal alleen diegenen aantrekken die van dezelfde vibratie zijn. Decreteer je IK BEN Aanwezigheid om de Stellaire codes te downloaden die je nodig bent in deze tijd en die JOUW hoogste goed dienen!
En zo zij het mijn lieve vrienden, zo zij het! Berijd JULLIE golf ♥
 
Méline Portia Lafont
 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
 
Find Méline on Facebook: https://www.facebook.com/AwakenSpiritFromWithin Copyright © Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment