Wednesday, December 31, 2014

Méline Portia Lafont ~ December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen ~ 29 November 2014


Ik begin een soort van spanning te voelen, niet noodzakelijkerwijs een negatieve spanning, van iets groots dat onze kant op komt, jullie ook? Ik weet dat jullie waarschijnlijk zullen zeggen: "Hier gaan we weer, zoals zo vele keren eerder", maar dit gevoel komt wederom sterk naar boven en wij weten allemaal dat deze energiestromingen in golven komen wanneer wij gereed zijn voor een volgende verschuiving. En dit is wat deze gevoelens van spanning of opwinding van iets groots dat er gaat gebeuren representeren, een volgende kans om de dingen diepgaand in deze staat van het collectief te verschuiven en te veranderen. Maar deze keer voelt het zeer tastbaar voor mij en ik kan dingen rondom mij heen zien gebeuren die van een krachtige trilling zijn.
Plotseling ontbranden mensen of situatie heel snel en is er geen tijd om na te denken over hoe te reageren. Het is alsof je getest wordt om te zien hoe geaard en gebalanceerd je bent bij het in staat te zijn hoe neutraal en onthecht te blijven van dat wat er zich aan het ontvouwen is. Het is alsof je in de maling genomen en uitgenodigd wordt om je aan te sluiten bij en deel te nemen aan het collectieve drama dat zich aan het ontvouwen is terwijl wij spreken, want mensen zijn aan het ontwaken en rebelleren tegen hun eigen oude cultuur en lagen van werkelijkheid. Wel, voor sommigen is dit de alledaagse werkelijkheid en wij nodigen jullie daarom uit om weg te blijven van dat wat zich aan het ontvouwen is, om jezelf geaard te houden en gefundeerd te blijven in je hartruimte werkelijkheid. Het zal niet baten deel te nemen aan dat wat moet vallen en verschuiven, het is beter om deze verschuivingen toe te staan te ontvouwen en te bidden voor de beste en hoogste uitkomst voor alle betrokkenen.
Wij, als menselijke wezens, moeten leren hoe onszelf te onthechten van wat er gaande is in deze wereld, aangezien het onze geesten bezighoudt met gedachten, opinies, kwaadheid, frustraties en emoties. Het probeert om precies deze aan ons te voeren en ons als een deel te houden van het collectief dat druk bezet is met dit alles. Het is veel beter om uit deze illusionaire creatie van je oude zelf vandaan te treden en je eigen lagen van illusie te transcenderen om het collectief te helpen om de oude lagen van drama en chaos te transcenderen die op het punt staan om een waarschijnlijke werkelijkheid voor hen te worden. Je creëert je eigen werkelijkheid en zo ook doet het collectief dat. Een deel zijnde van het collectief staat jou toe om ook voor de collectieve werkelijkheid te beslissen, dus houd jezelf in je hart gecentreerd en je zult het collectief helpen om meer op het hart gebaseerde beslissingen te maken.
Denk eraan het begint allemaal eerst vanuit jou, dus is het noodzakelijk om je ogen en je focus op je eigen proces van ascentie te houden en om gewoon dat te laten zijn wat niet jouw pad is: bedoelend andermans keuzes. Dit is niet egoïstisch, het betekent dat je beseft dat jij een Meester Wezen bent die een God Schepper in de belichaming is, aangezien jullie ALLEMAAL stukjes van de puzzel zijn die jullie God noemen of Moeder/Vader God in bewustzijn. Dus je begint binnenin te leven en vanuit die plaats van Zijn en weten te werken, te creëren vanuit dit centrum en dit collectieve gebied te bezielen met jouw besef van Zelf zijnde God=Liefde.

De tijden van het Geld en macht boven Liefde zijn voorbij, het is echt verschoven in de Etherische Rijken. Dit betekent dat wij een drempel gepasseerd zijn en dat alles al bereikt werd in de Hogere Etherische gebieden van geen tijd. Het gaat nu helemaal over hoe WIJ onszelf aan zullen steken met het besef van dit aldus te zijn en te werken richting het omlaag naar deze Aarde te brengen. De manier waarop wij dit doen is door onszelf, en dat vereist een hoge dosis van Zelf Liefde, acceptatie en toestemming. De toestemming door Vertrouwen in de Goddelijkheid en in jouw Ware aard als een Wezen en Straal van Licht.
Wij spelen nu de rol van Ascentie Poortopzichters om te verzekeren dat de rollen van Ascentie worden uitgevoerd zoals zij verondersteld worden te zijn. Dit betekent dat heel veel op het punt staat te ontvouwen, heel veel aan waarheid staat op het punt om uit te komen en er gaat een diepgaande verschuiving op jullie innerlijke vlak gebeuren. Acceptatie van dit als feit is een deel van het vervullen van je rol als een Poortopzichter en een Ascentie Stellaire Wegwijzer. Velen worstelen nog steeds met de acceptatie van hun ware aard, zijnde een Bron van wijsheid. En deze worden diepgaand in deze tijden uitgetest, deze worden aangemoedigd om uit hun schelp vandaan te komen en hun ware aard als een Goddelijk Wezen te accepteren en voor hen om te beginnen te werken met hun Hogere weten en bekwaamheden.
Wij worden naar de actieve dienst opgeroepen hier, dus sta de creativiteit en de inspiraties toe die je binnenin voelt branden om naar buiten te komen en te spelen. Het wil dat je er iets mee doet en om te ZIJN wie je bent. Ben bewust van jezelf en breng jezelf naar hier in de Aarde om bewust te helpen als het Wezen van Licht dat je bent. Ik spreek hier over aarding, aarding, aarding. Bevrijd jezelf van de draden van gehechtheden, want jullie allemaal hebben veel te veel gehechtheden gaande, zeer zeker tijdens deze festiviteiten die jullie de vakanties noemen terwijl jullie gehecht blijven aan de oude manieren van leven. Iedere dag zou een dag moeten zijn van het geven van dank en een moment van dankbaar te zijn voor alles en voor iedereen die één met jou is. Iedere dag zou een moment van LIEFDE en begrip van eenheid moeten zijn.
Laat ons deze nieuwe manier van zijn belichamen en deze nieuwe wereld door een proces dat wij Ascentie noemen en te ZIJN op deze Aarde opbouwen. Straal je Licht naar waar het van jou nodig is om te helpen, maar stuur het alleen omdat je van allen houdt. Niet om te helpen of over te nemen of te beslissen wat er voor een ander gedaan moet worden, maar vanuit pure Onvoorwaardelijke Liefde en waardering voor allen die ZIJN. Maak je geen zorgen als je de trekkracht voelt om meer in dit leven te bestaan als een natuurlijk Wezen van Licht terwijl je niet weet hoe jij jouw creaties voort moet brengen, aangezien de tijd het zeker zal vertellen. Je zult moeten leren om jezelf meer te vertrouwen zodat je jezelf kunt laten zien wat het is waar je goed in bent of wat het is dat van jou vereist wordt om in/naar deze wereld te brengen. Dit ben jij die leert zich te onthechten van wat anderen rondom jou heen jou vertellen, en te beginnen te luisteren naar je eigen hart zonder van anderen afhankelijk te zijn.
Ik heb de laatste paar maanden tamelijk extreem gevonden, op z'n zachts gezegd. De dingen die ik gezien, gevoelt en ervaren heb worden steeds meer niet van deze wereld, niettemin wordt het tezelfdertijd voor mij als vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld, de Lichtlichaam activering is iets waar wij allemaal het voornemen van hebben om te doen en dit Lichtlichaam wederom te worden. Echter, hoewel het gemakkelijk schijnt te zijn om te verschuiven en te veranderen in/naar dit hogere bewustzijnslichaam, is het dat niet. Denk eraan dat jouw fysieke lichaam en jouw DNA alle deeltjes dragen van jouw vroegere bewustzijn en ook de energie, dus zou dat ook opgeruimd moeten worden en zou dat het proces van verlichting moeten ondergaan.
Het is het ontwaken tot jouw Gechristende Licht en het realiseren dat je Christus in bewustzijn bent, aldus ieder deel van jouw fysieke lichaam, inclusief iedere cel, dezelfde conclusie moet bereiken en dit waarlijk moet beseffen. Er is slechts één manier om de dingen gemakkelijker voor je lichaam te maken om dit alles te absorberen en dat is dat je één wordt met jouw Gechristende Zelf, en je lichaam zal bezield met dit Gechristende Licht raken. Het is niet het weg willen rennen en zo spoedig als mogelijk is uit dit lichaam vandaan te gaan dat je Lichtlichaam Merkaba zal activeren in dit nu als je fysieke ervaring, maar het is het één zijn met je fysieke lichaam en het toestaan van iedere cel om zich te herinneren wie jij als een Lichtlichaam bent.
Ik had de ervaring van een diepe vermenging met mijn hogere mentale lichaam deze zomer. Dit etherische lichaam moest vermengen met mijn lagere mentale lichaam werd mij verteld, aangezien het de laatste was om nog steeds te moeten vermengen als één. Dit om de IK BEN Aanwezigheid voor te bereiden in staat te zijn en volledig af te dalen in deze fysieke ervaring. Dus, toen de Elohim mij vroeg om te gaan en te gaan zitten in mijn kristallen cirkel en mijn gigantische rozenkwarts op mijn schoot te houden, begon ik te mediteren en nogal onmiddellijk begon ik te voelen dat er iets binnenin mij gebeurde. Het was iets dat ik nog nooit eerder ervaren had en het was zo een zachtaardige doch krachtige dans en stroom van energie binnenin mij. Mijn ziel begon binnenin mij te bewegen en danste heen en weer en vormde een spiraalachtige beweging.
Het was alsof mijn lichaam dit deed, maar toen ik mijn ogen opende kon ik zien dat ik helemaal niet bewoog maar mijn ziel wel. Deze warme en zachtaardige omhelzing kwam van achter mij vandaan, en ik besefte dat mijn Tweelingvlam Saint Germain mij vasthield en plotseling begonnen de energieën en de kracht van deze ervaring hand over hand toe te nemen. Mijn lichaam kon niet bewegen, het werd in een rechtopstaande positie gehouden om mijn ruggenwervel recht te buigen. Dit gevoel van Liefde en verlichting is voorbij woorden en ging gedurende 25 minuten door. Ik voelde me nog nooit eerder zo uitgebreid en in eenheid met mijn lichaam. Tezelfdertijd zo geëlektrificeerd als een lichtbal. 
Nadat die boodschap duidelijk was dat mijn Hogere Mentale lichaam en het lagere Mentale lichaam nu vermengd als één waren en dat de belichaming van de IK BEN Aanwezigheid nu door zou kunnen gaan, voelde ik me daarna gedurende 3 dagen op een rij moe aangezien het heel veel energie van mijn hart en van mijn fysieke voertuig eiste. Het grappige is dat gewoonlijk ons hart begint te racen tijdens iedere verschuiving of activering, maar deze keer bleef mijn hart aldus rustig en zacht kloppen. Een waarlijk gebalanceerde staat en zeer harmonieus proces.
Aangaande een gelijksoortige opmerking had ik een andere Lichtlichaam Merkaba activeringservaring niet zo lang geleden (Oktober 2014) en deze bleek heel anders te zijn. Mij was verteld om hieraan te werken en dat ik een hogere trede aan zou kunnen. Aangezien ik me zo goed voelde in die tijd en volledig bekrachtigd, nam ik het op me om zelfs twee treden omhoog te gaan aangezien ik mijn Tweelingvlam meer diepgaand in mij wilde ervaren. Zoals verzocht, ontving ik het OGENBLIKKELIJK. De energieën kwamen zo sterk binnen dat ik ermee eindigde 14 dagen achtereen last te hebben van gigantische migraines en een fysiek lichaam dat geen centimeter kon bewegen. Ik was gedwongen om al deze dagen op mijn bank te blijven liggen aangezien ik letterlijk hoe dan ook geen energie had om zelfs maar naar het toilet te gaan of rond te lopen.
Ik leerde mijn les op de harde manier, zoals jullie kunnen zien. Wij willen altijd sneller en sneller gaan aangezien mensen ernaar neigen geen geduld te hebben. Maar wij vergeten over ons fysieke lichaam en diens atomaire samenstelling, welke meer tijd om te verwerken eist. De Spirit kan dit wel aan maar het is het fysieke lichaam waar rekening mee gehouden moet worden, en de les die hier naar mij gespiegeld werd is dat je altijd krijgt waar je om vraagt, dus vraag altijd om te ontvangen wat jou lichaam aankan. Ik denk nu wel twee keer na voordat ik een besluit meedeel, aangezien ik weet hoe krachtig en ogenblikkelijk deze tot manifestatie komt.
Hoewel dit een periode van 2 weken van rust was, heeft mijn Lichtlichaam Merkaba zich naderhand enorm uitgebreid. Het fysieke lichaam absorbeert langzaam alles dat het kan om later meer van dit Licht uit te stralen.
De reden voor mijn korte persoonlijke mededeling is om jullie allemaal te laten zien hoe krachtig jullie eigen gedachten zijn. Dus wat je denkt creëer je en wat je uitstuurt naar een ander zal uiteindelijk terugkomen en aan jou gespiegeld worden. Ben wijs met het willen van het naar buiten brengen van gedachten in creatie en denk na over het Hoogste beste voor iedereen, inclusief jezelf. Dit is een tijd van versnelling en het versnellen van de creaties van de mensheid. De kracht is altijd binnenin jou en zal nooit ophouden om zo te zijn.
Mijn liefde naar allen, laat je eigen krachten één met jou zijn en laat hen sterk in Liefde zijn.
Méline Portia Lafont 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unalteredhttp://www.melinelafont.com/ and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment